xnxx: Dyma 3 arwydd sy'n cadarnhau bod rhywun yn fflyrtio â chi yn ôl gwyddoniaeth

0 733

xnxx: Dyma 3 arwydd sy'n cadarnhau bod rhywun yn fflyrtio â chi yn ôl gwyddoniaeth

Nid yw'n hawdd gwybod pan fydd rhywun yn fflyrtio â chi mewn gwirionedd. Er mwyn osgoi gwneud ffilmiau, dyma 3 arwydd sy'n cadarnhau bod rhywun yn fflyrtio â chi yn ôl gwyddoniaeth!

O, cariad! Fe all wneud i ni golli ein meddyliau. Fodd bynnag, nid yw'n hawdd gwybod a yw'r person gyferbyn yn teimlo'r un cysylltiad ag yr ydym ni â ni. Oherwydd, pan fydd perthynas yn cychwyn, mae'n anodd iawn broachio'r math hwn o bwnc yn sydyn, rydyn ni'n treulio amser anfeidrol yn dehongli'r ystum lleiaf. Ac os gallwch chi ymddiried yn y 4 arwydd hyn i wybod a fydd rhywbeth yn digwydd gyda'ch dyddiad, mae gwyddoniaeth wedi penderfynu rhoi help llaw inni trwy wneud astudiaeth drylwyr iawn. Yn wir, ym Mhrifysgol Kansas, roedd gan sawl arbenigwr ddiddordeb yn y modd y mae dynion yn canfod mynegiant wyneb.. Ac mae yna dri arwydd sy'n gwneud i'r person arall deimlo fel eich bod chi'n fflyrtio â nhw ar unwaith.

Credyd:
Credyd: Bruce Mars trwy Pexels

Yn ôl Elite Daily, i fod yn llwyddiannus wrth eu penderfynu, fe wnaethant astudio sut mae menywod yn fflyrtio â dynion mewn sawl grŵp gwahanol. Ar ôl cynnal 6 astudiaeth ochr yn ochr, roeddent yn gallu taflu goleuni ar yr hyn y mae dynion yn ei ystyried yn fflyrtio. Os oeddech chi fwy na thebyg eisoes yn ymwybodol y gallai rhai ffyrdd o actio olygu bod rhywun yn fflyrtio â chi, dyma'r tro cyntaf i wyddoniaeth gadarnhau'r ddamcaniaeth hon. Digon yw dweud ei fod yn rhywbeth chwyldroadol. Felly beth yw'r arwyddion enwog hyn?

Credyd:
Credyd: unsplash.com

Yn gyntaf, os yw'ch dyddiad yn troi ei phen i un ochr ac yn ei ogwyddo ychydig, gallwch chi ddweud wrth eich hun eisoes fod pethau'n mynd yn dda. Yna bydd ganddo wên fach ar eu gwefusau. Ni fydd yn enfawr, ond yn ddigon ichi ofyn cwestiynau i'ch hun. Yn olaf, bydd ef / hi yn edrych arnoch chi yn y llygad. Arwyddion nad ydyn nhw'n twyllo! Fel beth, mae bellach yn bosibl gwybod pan fydd rhywun yn fflyrtio â chi. Peidiwch ag anghofio cymryd nodiadau, gallai ddod yn ddefnyddiol ar gyfer eich dyddiad nesaf. Ar ben hynny, cynigiodd Trendy i chi ddarganfod 8 rheol dyddiad cyntaf llwyddiannus.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.