xnxx: Dyma 10 sextes i'w hanfon ar ôl eich noson gyntaf o gariad gyda'ch mathru newydd

0 1 414

xnxx: Dyma 10 sextes i'w hanfon ar ôl eich noson gyntaf o gariad gyda'ch mathru newydd

Rydych chi newydd brofi eich cyntaf noson garu gyda'ch gwasgfa newydd ac nad ydych chi'n gwybod sut i ailgychwyn y sgwrs? Dyma 10 sext i ddangos iddo na allwch chi aros i fynd yn ôl o dan y cloriau!

Fe wnaethoch chi gwrdd â rhywun yr aeth y llif yn dda iawn ag ef. Wrth i'r noson fynd yn ei blaen, daethoch yn fwy o gynorthwywyr, yn agosach hefyd, ac yn y diwedd, fe wnaethoch chi ildio i'ch atyniad ar y cyd. Dim cwestiwn o wastraffu amser, cawsoch eich noson gyntaf gyda'ch gilydd ac roedd yn wych! Fodd bynnag, nid yw bob amser yn hawdd gwybod beth i'w wneud na hyd yn oed beth i'w ddweud ar ôl yr eiliad hynod boeth hon. Fe wnaethoch chi wahanu ffyrdd drannoeth gyda gwên ar eich wyneb, heb wybod a oeddech chi'n mynd i weld eich gilydd eto neu hyd yn oed ai dechrau rhywbeth difrifol ydoedd. Os nad yw'n ymwneud â rhoi pwysau ar anfon negeseuon testun neu ffwdanu, dyma 10 sextes i'w hanfon ar ôl eich noson gyntaf o gariad gyda'ch un newydd. mathru !

Credyd:
Credyd: Gettyimages
  • "Ydych chi'n barod am rownd 2 neu hyd yn oed rownd 3?" Fi hefyd! "
  • "Roedd neithiwr mor boeth, dylen ni ddechrau drosodd yn fuan iawn 🙂"
  • "Rwy'n ceisio cadw ffocws yno ond yr unig beth ydw i pense, dyna wnaethoch chi i mi neithiwr ”
  • “Hei, rydw i'n gorwedd ar fy ngwely yma ac yn meddwl am bopeth a ddigwyddodd y tro diwethaf i chi ddod i'm tŷ. Fe ddylech chi ddod yn ôl cyn gynted â phosib! "
  • "A yw'n rhy gynnar i ofyn a ydych chi am ddechrau drosodd?" Oherwydd fy mod i ar ei draed os ydych chi hefyd! "
  • "Dydw i ddim yn mynd i ddweud celwydd wrthych chi, fe wnaethoch chi argraff arna i neithiwr!" Ni allaf aros i wybod beth arall sydd gennych yn y siop "
  • "Rydych chi mor giwt / ciwt ac ar wahân, rydych chi'n ddawnus iawn. Falch i ni gwrdd "
  • "Alla i ddim stopio meddwl am eich gwefusau yn gofalu am fy croen«
  • "Rwy'n eich gwerthfawrogi chi lawer a hyd yn oed yn fwy pan fyddwch chi'n noeth"
  • "Rydw i ar fin mynd yn y gawod ac rydw i'n dal i feddwl neithiwr." Roeddwn i'n meddwl yr hoffech chi wybod. "

Ac am fwy fyth o gyngor, dyma sut i warchod eich bywyd rhywiol pan fyddwch chi'n gyd-letywr.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.