xnxx: Dyma'r emojis i'w defnyddio yn eich testunau i hudo

0 256

xnxx: Dyma'r emojis i'w defnyddio yn eich testunau i hudo

Rydyn ni'n esbonio sut i swyno'ch mathru ag emojis!

Gadewch iddo gael ei ddweud, mae'n anodd datgelu ein hunain ... Rydyn ni i gyd yn ofni bwyta rhaca ein hunain ond hei fel maen nhw'n dweud: nid yw ofn yn atal perygl felly, meiddiwch! Os ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus a'ch bod chi'n gwybod sut i fynegi eich hun yn fflyrtio, parhewch fel hyn. Ar y llaw arall, os ydych chi ychydig (llawer) yn swil ac nad ydych chi wir yn meiddio dweud pethau OND rydych chi wir eisiau ei wneud, mae gennym ni ateb i chi: emojis. Wel ie, nid ydyn nhw yno i danio'ch sgyrsiau gyda'ch ffrindiau. Y prawf, byddwn yn datgelu i chi ein technegau i wneud i'ch mathru ddeall eich bod yn ei hoffi diolch i'r gwenau enwog hyn ...

Brwdfrydig

Ciplun ffasiynol
Credyd: screenshot Trendy

Os yw'ch mathru'n cynnig dyddiad i chi, i'w helpu gyda'i wersi, i fynd gydag ef i'r siopau, diod ... yn fyr, nid oes ots bod yn rhaid i chi fod yn chwareus a brwdfrydig ar y syniad o rannu eiliad gydag ef / hi. Am hynny, dim byd gwell na'r boi sy'n ysgwyd ei ddwylo bach! Nid oes unrhyw beth mwy eglur.

Mims

Ciplun emoji Mims

Rydyn ni'n ei alw: yr emoji “mims” oherwydd ei fod yn llai blaenllaw na dyn y dyn gyda dwy galon yn ei lygaid ond mae ganddo galonnau o hyd. Diolch iddo byddwch yn trosglwyddo i'ch bae yn y dyfodol eich bod yn ei hoffi ++. Peidiwch ag oedi cyn ei roi ymlaen pan fyddwch chi'n gwahanu oddi wrtho ef / hi ar ôl dyddiad, fel yn yr enghraifft a roddir i chi ychydig uchod.

Yn embaras ond yn deimladwy

Ciplun emoji ffasiynol
Credyd: screenshot emoji Trendy

Yr emoji mwnci bach clasurol, mae e hefyd ciwt difrifol. Gallwch ei ddefnyddio pan fyddwch chi'n awgrymu dyddiad neu rywbeth arall i'ch mathru er enghraifft. Bydd ef / hi yn dod o hyd i chi yn giwt, gallwch chi fod yn sicr ohono a bydd eich ochr swil ond dewr yn cyffwrdd ag ef / hi!

Ymhlyg ...

Ciplun IPhone
Credyd: Ciplun

Dewch ymlaen gadewch i ni fynd i fusnes gyda'r dyn sy'n dweud y cyfan: yr ensyniadau ... Yn ystod y cyfnod o fflyrtio yr emoji hwn fydd eich ffrind gorau oherwydd ei fod yn anfon ochr ychydig yn ddrwg yn ôl ond yn sicr ohonoch chi'ch hun a hynny, mae'n gwneud i bawb gracio'n iawn?

Chaleuuuur

Ciplun IPhone
Credyd: Ciplun, Trendy

Ac rydyn ni'n gorffen gyda'r emoji a fydd yn caniatáu ichi wneud i'ch hanner dyfodol ddeall ei bod hi'n eich gwneud chi'n boeth! Er enghraifft, gallwch anfon un o'i luniau insta ato gyda'r emoji hwn, bydd ef / hi yn deall yn uniongyrchol y neges coeliwch ni. Os ydych chi'n ei chael ychydig yn rhy feiddgar, peidiwch ag oedi cyn ychwanegu ychydig o "haha" wedyn i leihau'r effaith "poeth" ond dim gormod beth bynnag 😉

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.