Trin, yn ddig, yn gaeth i ryw ... craffu ar Scorpio, arwydd mis Tachwedd, a ddylem ni gredu mewn ystrydebau?

0 73

Trin, yn ddig, yn gaeth i ryw ... craffu ar Scorpio, arwydd mis Tachwedd, a ddylem ni gredu mewn ystrydebau?

Fel pob arwydd astrolegol, mae'r Scorpio weithiau'n dioddef o ystrydebau. Ond a oes yn rhaid i ni eu credu mewn gwirionedd? Canolbwyntiwch ar arwydd mis Tachwedd!

Os cymerwn ddiddordeb agos mewn sêr-ddewiniaeth, darganfyddwn y byddai'r planedau wedi chwarae rhan hanfodol ar adeg ein genedigaeth. Yn wir, gallai eu safle yn yr awyr fod wedi cael effaith bendant ar ein personoliaeth. Gelwir hyn yn siart geni. Er bod mwyafrif y bobl yn gwybod eu harwydd a'u hesgyniad yn unig, maent yn gwybod ein bod yn wir yn cael ein dylanwadu gan yr holl arwyddion sy'n ffurfio'r Sidydd. Felly mae'n anodd adnabod eich hun yn llawn yn eich arwydd haul hyd yn oed os yw'n tynnu sylw at ein ffordd o weithredu.. Ac os gallwch chi ddod o hyd i'ch ffrind gorau trwy sêr-ddewiniaeth, gadewch i ni ganolbwyntio ar yr arwydd o sgorpio. Yn aml yn cael ei feirniadu a'i gamfarnu, mae'r arwydd dŵr hwn serch hynny yn un o'r rhai mwyaf cymhleth!

Credyd;
Credyd: gettyimages

Os cawsoch eich geni rhwng Hydref 23 a Tachwedd 22, cawsoch eich geni o dan arwydd y sgorpion. Ac nid ydym yn mynd i ddweud celwydd wrth ein gilydd, dim ond ei glywed, gall pobl ei gael yn anghywir. Rhaid dweud nad oes gan y sgorpion enw da ac mae wedi gwneud hynny erioed. Mae’n cael ei gyhuddo o fod yn ddig, yn ystrywgar, yn gaeth i ryw, yn llym ac yn dwyllodrus. Fodd bynnag, byddai hyn yn lleihau'r arwydd hwn yn fawr sydd, mewn gwirionedd, yn gymhleth iawn.. Yn ôl natur, mae sgorpion yn berson dwys iawn. Boed yn eiddo iddo teimladau neu ei lwyddiannau, bydd yn profi pethau 1000%. Ond mae'r dwyster hwn hefyd yn cael ei adlewyrchu yn ei feddyliau. Gall feddwl am oriau am yr un pynciau, yr un problemau, eu dadansoddi a'u dyrannu'n drylwyr i gael rhywbeth allan ohonyn nhw. Mae'n ei wneud yn nerfus iawn.

Credyd:
Credyd: gettyimages

Yn wir, y sgorpion yw meistr y disgwyl ac yn aml mae ei emosiynau'n bwerus iawn hyd yn oed os yw'n well ganddo eu cuddio ar bob cyfrif. Mewn gwirionedd, mae'r arwydd dŵr hwn yn sensitif iawn ac yn codi ofn ar fwy na dim i gael ei fradychu. Ac os bydd yn y diwedd, bydd ei awydd i ddial yn ddigyffelyb, sy'n esbonio o ble mae ei enw da yn dod. Ond mae hefyd yn seicolegydd rhagorol y mae ei reddf hebddo tref mesure. Mae'n anodd cuddio unrhyw beth oddi wrtho oherwydd hyd yn oed os bydd ef ei hun yn llwyddiannus iawn yn cuddio ei gyfrinachau, bydd ganddo'r anrheg hon i'ch gwthio i ddatgelu popeth amdanoch chi'ch hun iddo. Rhaid dweud nad yw’n esgus ac na fyddwch byth yn ei weld yn gymedrol. Ar gyfer sgorpion, nid oes hanner mesurau. Mae pethau'n ddu neu'n wyn a dyna ni!

Credyd:
Credyd: gettyimages

Ac ie, gadewch inni ei wynebu: mae rhyw yn bwysig iawn ar gyfer sgorpion. Mae'n hoffi hudo ac yn aml yn plesio diolch i'w swyn a'r dirgelwch sy'n ei amgylchynu ac y mae'n gwybod sut i chwarae fel neb arall. Mae'n hoffi darganfod ei bartneriaid yn gorfforol oherwydd ei fod yn gysylltiad cryf sy'n mynd y tu hwnt i ymddangosiadau, sydd bron yn ysbrydol. O ran yr ochr ystrywgar, daw yn anad dim o'i allu i ddeall cipolwg ar y llall, i wybod beth i'w ddweud a beth i'w wneud ym mhob sefyllfa a hyn oherwydd ei fod yn sylfaenol addasadwy. Ac os yw'n ymddangos yn anodd i chi weithiau, ei gryfder hefyd. Peidiwn ag anghofio bod y sgorpion yw arwydd aileni. Waeth beth sy'n digwydd iddo, bydd bob amser yn llwyddo i oresgyn rhwystrau, bownsio'n ôl a sefyll ar ei ddwy droed ei hun.

Credyd:
Credyd: gettyimages

Ac yn amlach na pheidio, bydd y sgorpion yn defnyddio ei reddf i wneud daioni a helpu ei anwyliaid hyd yn oed os yw'n gwybod sut i bigo a chyffwrdd lle mae'n brifo hefyd. Felly mae'n ffrind selog a fydd fwy na thebyg yn gynghreiriad pwysicaf i chi pan fyddwch chi'n teimlo nad ydych chi byth yn mynd i ddod allan o hyn. Ac er ei fod yn dal dig, mae'n gwneud hynny'n bennaf i amddiffyn ei hun. Oherwydd po fwyaf y bydd sgorpion yn rhoi'r teimlad i chi o fod yn galed ac yn oer, po fwyaf y bydd yn byrlymu o'r tu mewn. Ond unwaith y byddwch chi'n ennill ei ymddiriedaeth, bydd yn rhoi popeth i chi ar ei ben ei hun, na fydd yn ei atal rhag bod mor genfigennus a meddiannol. Oherwydd ei fod yn brin o hunanhyder beth bynnag a ddywed amdano. Felly byddwch yn garedig wrtho oherwydd bydd yn deyrngar i chi am byth. Ac os ydych chi erioed eisiau gwybod mwy, dyma beth sydd gan eich cariad astro yn ôl i'r ysgol ar eich cyfer yn dibynnu ar eich arwydd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.