Bydd y stori enfawr Marvel i ddilyn 'Endgame' yn dod â Tony Stark yn ôl yn y ffordd orau bosibl - BGR

0 9

  • Dywedir bod Marvel yn gweithio ar linell stori enfawr a fydd yn gorffen gyda diweddglo o Avengers: Endgame cyfrannau ac efallai y bydd Tony Stark yn rhan ohono eto.
  • Dywed gollyngwr y bydd camau nesaf ffilmiau Marvel a sioeau teledu yn cronni’r Rhyfeloedd Secret llinell stori, a fydd yn gosod archarwyr a dihirod yn erbyn fersiynau bob yn ail ohonynt eu hunain o wahanol realiti.
  • Nid y Tony Stark a allai wynebu'r Avengers yn y dyfodol fydd y cymeriad a fu farw ynddo cam olaf, ond fersiwn arall.
  • Yn ôl pob sôn, daw Doctor Strange yn “Iron Man of Rhyfeloedd Secret, ”Gan y bydd yng nghanol popeth.

Avengers: Endgame daeth y ffilm Marvel fwyaf erioed, ond roedd llwyddiant ysgubol Disney yn bosibl diolch i dri rheswm gwahanol. Yn gyntaf oll, treuliodd Marvel fwy na degawd yn adeiladu'r bydysawd hon o straeon rhyng-gysylltiedig, gan greu cymeriadau cymhleth y syrthiodd pobl mewn cariad â nhw. Yna, cam olaf cyflawni ym mhob ffordd yr oedd cefnogwyr yn ei ddisgwyl. Mae'r ffilm yn gweithio fel stori arunig, ond mae'n disgleirio mewn gwirionedd pe byddech chi hefyd yn gweld yr 21 ffilm a'i rhagflaenodd.

Yn olaf, cam olaf codi ar un o Rhyfel Infinity themâu - mae'r polion yn real, ac nid yw'r archarwyr o reidrwydd yn mynd i oroesi. Mae Marvel yn amlwg yn mynd i geisio dyblygu Endgame's llwyddiant, a dyna pam nad oes Avengers 5 yng Ngham 4. Mae angen amser arnom i ddod yn gyfarwydd ag arwyr newydd sbon a fydd yn disodli'r Avengers marw, yn ogystal â dihirod newydd ar lefel Thanos.

Roedd cyfres o ollyngiadau yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf yn awgrymu beth allai Marvel fod yn gweithio arno, gan gadarnhau'n rhannol ollyngiadau blaenorol a dyfalu ffan. Mae adroddiadau newydd gan fewnfudwr MCU yn egluro sut mae'r llinell stori sy'n dilyn y Infinity Saga yn datblygu, a sut y bydd Tony Stark yn cael ei ddwyn yn ôl i'r MCU. Byddai Reviving Iron Man yn difetha cam olaf, ond bydd Marvel yn gwneud y cyfan yn y fath fodd fel bod Endgame's bydd yr etifeddiaeth yn aros yn gyfan. Hynny yw, os yw'r sibrydion hyn yn wir.

Nid marwolaeth mewn ffilmiau archarwyr yw'r diwedd, ac nid yw'r MCU yn ddim gwahanol. Mae gennym ddwy enghraifft o hynny eisoes. Gamora yw'r un hawsaf. Aberthodd Thanos ei ferch ar Vormir i gael Carreg Anfeidredd i mewn Rhyfel Infinity, ond cawsom fersiwn Gamora o realiti gwahanol yn ôl. Mae'r un egwyddor yn berthnasol i Loki, a fu farw yn gynnar yn Rhyfel Infinity. Mae'r Loki rydyn ni'n ei garu yn farw. Ond Loki newydd, yr un a ddihangodd o Efrog Newydd yn ystod cam olaf, yn ymddangos yn yr MCU, gan ddechrau gyda'r rhai sydd ar ddod Loki Cyfres deledu. Rydych chi eisoes yn gwybod ble rydw i'n mynd gyda hyn. Nid y Tony Stark, a fyddai'n ymddangos yn anturiaethau Marvel yn y dyfodol, fyddai'r Tony Stark yr ydym yn ei garu a'i golli. Mae'n mynd i fod yn Stark gwahanol, i fydysawd gwahanol, gyda llechen wag o ran arc cymeriad - yn union fel Gamora a Loki. Dyna'r unig ffordd y gall Marvel ddod â Robert Downey Jr yn ôl i'r MCU heb newid aberth torcalonnus Iron Man ar ddiwedd cam olaf.

Dywedodd Mikey Sutton, a ddifethodd gyfrinachau Marvel yn y gorffennol, mewn post on GeekosityMag bod Rhyfeloedd Secret yn rhychwantu camau nesaf yr MCU. Ni ddylid cymysgu â hynny Ymosodiad Cyfrinachol, sydd i fod yn deitl Capten Marvel 2, a stori wahanol yn gyfan gwbl.

ond Rhyfeloedd Secret ni fydd yn ffilm dau ddigwyddiad fel y ddau olaf Avengers penodau. Yn lle hynny, byddant yn rhychwantu'r Cyfnodau MCU sydd i ddod ac yn cynnwys ffilmiau a chyfresi teledu. Bydd pob rhandaliad newydd yn adrodd rhan wahanol o'r stori, p'un a yw'n ffilm Marvel reolaidd neu'n sioe deledu Disney +. Yna byddant yn cael eu cysylltu mewn diweddglo sinematig a allai fod mor anhygoel â nhw yn y pen draw cam olaf.

Endgame Dyn Haearn
Robert Downey Jr yn chwarae Iron Man mewn hinsoddol Avengers: Endgame olygfa. Ffynhonnell ddelwedd: Marvel Studios

Per Sutton, yr Rhyfeloedd Secret bydd y stori yn cyfuno elfennau o fersiynau 1984 a 2015 y comics.

Bydd y dihirod yn cynnwys Doctor Doom, Galactus, a Kang the Conqueror, ond dydyn nhw ddim bob amser i fod yn fechgyn drwg y ffilm. Thanos nesaf yr MCU fydd y Beyonder, a fydd yn cludo amryw o arwyr MCU a dynion drwg i wahanol fydysawdau bob yn ail i ymladd yn erbyn ei gilydd. Bydd y planedau'n dod yn Battleworlds fel yn y comics:

Bydd Secret Wars yn cynnwys bron yr holl archarwyr presennol yn yr MCU, gan gynnwys y rhai ar Disney +. Sain orlawn yn barod? Ddim yn hollol fel y bydd y stori hon yn cael ei hadrodd trwy sawl ffilm a chyfres deledu. Mae pob rhaglen ffilm a theledu yn mynd i ganolbwyntio ar Battleworld gwahanol.

Ni fydd yr Avengers yn wynebu eu hunain, ond fersiynau bob yn ail ohonynt eu hunain - Sgwadron Sinister. Bydd yr X-Men newydd yn wynebu rhai o'u cymheiriaid Fox a chwaraeir gan yr actorion gwreiddiol. Bydd y Magneto newydd ar ochr dda pethau yn yr MCU, yn wahanol i Fox.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi y bydd yr MCU yn cynnwys y Spide-Verse hefyd, mewn cydweithrediad â Sony, sydd eisoes yn cyd-fynd â sibrydion a ddywedodd fod Kevin Feige yn cynllunio cameos o gameos blaenorol Sony ar gyfer Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Wrth siarad am Doctor Strange, yr archarwr fydd “Iron Man of Rhyfeloedd Secret, ”Yn ôl Sutton. Nid ei fod i fod i farw, ond y bydd yn ganolog i bopeth wrth iddo ddatblygu. “Ynghyd â’r Illuminati, mae Strange yn rhan annatod o atal y Beyonder neu Beyonders.” Mae gennym sibrydion eisoes wedi dweud hynny mae Marvel yn chwarae croesiad Illuminati bydd hynny'n cynnwys dychweliad Iron Man. Heb sôn bod teitl Strange 2 hefyd yn ei gwneud yn glir ein bod ar fin dysgu yn union sut mae'r amlochrog yn gweithredu, a pham ei fod mor bwysig i'r MCU.

Daw hyn â ni at rôl Marvel eiconig RDJ. Bydd yr actor yn dychwelyd i'r MCU yn ôl i'r un tu mewn. Ac mae Sutton yn dweud y bydd y Stark hwn yn bartner gyda'r Fantastic Four, ac y bydd yn Illuminati.

Nid y Stark a fu farw yn Endgame ond Stark o Ddaear gyfochrog sy'n cael ei recriwtio gan Reed Richards i ymuno â'r Illuminati. Mae Marvel Studios eisiau Robert Downey Jr yn ôl fel Stark, ac mae hwn yn gyfle iddo ail-ddangos y rôl heb faeddu ei aberth yn Endgame.

Mae Sutton yn ei gwneud hi'n glir ein bod ni'n edrych ar ddychweliad Stark, nid Iron Man. Yn ôl pob sôn, nid yw Feige eisiau ail-wneud, ond gallai Sark “daflu ar yr arfwisg os oes angen.”

Diddorol hefyd yw'r berthynas rhwng y Stark hwn a'i arwr cymdogaeth gyfeillgar leol, Spider-Man. Ond y tro hwn, Miles Morales fydd hi, nid Peter Parker yn edrych ar Stark fel mentor.

Fel gydag unrhyw si Marvel, nid oes unrhyw warantau am y rhain chwaith. Efallai y bydd yn rhaid i ni aros sawl blwyddyn nes i ni glywed unrhyw gadarnhad gan Marvel bod Tony Stark yn dod yn ôl i'r MCU. Ond mae hyn mewn gwirionedd y ffordd orau bosibl i Marvel gael RDJ i chwarae'r cymeriad eto.

Dechreuodd Chris Smith ysgrifennu am declynnau fel hobi, a chyn ei fod yn gwybod ei fod yn rhannu ei farn ar bethau technoleg gyda darllenwyr ledled y byd. Pryd bynnag nad yw'n ysgrifennu am declynnau mae'n methu â chadw draw oddi wrthyn nhw, er ei fod yn ceisio'n daer. Ond nid yw hynny o reidrwydd yn beth drwg.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://bgr.com/2020/10/12/marvel-movies-secret-wars-storyline-iron-man/

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.