xnxx: 5 awgrym i warchod eich bywyd rhywiol mewn cyd-letywr

0 2 472

xnxx: 5 awgrym i warchod eich bywyd rhywiol mewn cyd-letywr

Pan ydych chi'n byw mewn fflat a rennir, mae'n gyfle i rannu llawer gyda'ch ffrindiau ond gall cadw'ch bywyd rhywiol ddod yn her go iawn. Dyma 5 awgrym i gyflawni hyn!

Er bod digon o resymau da dros gychwyn cyd-letywr, gall fod yn anodd cynnal eich preifatrwydd weithiau. Yn wir, pan ydych chi'n byw gydag un neu fwy o bobl, gall mynd allan gyda rhywun ddod yn her go iawn.. Oherwydd, cyn gynted ag y byddwch am dreulio amser ar eich pen eich hun gyda'ch hanner arall, mae'n rhaid i chi ddelio â'ch cyd-letywyr a dychmygu stratagems anhygoel i gael bywyd rhywiol boddhaus. Ond hyd yn oed os gall ymddangos yn gymhleth, mae yna atebion i sicrhau bod popeth yn mynd yn dda a pharhau i gael hwyl er gwaethaf yr amgylchiadau. Dyma 5 awgrym i warchod eich bywyd rhywiol mewn cyd-letywr.

Sefydlu rheolau o'r dechrau

Credyd:
Credyd: Gettyimages

Yn amlwg, dyma'r peth cyntaf i'w wneud. P'un a ydych chi'n byw gyda ffrindiau ai peidio, mae'n hanfodol eich bod chi'n cael trafodaeth wych amdano. Pa mor aml allwch chi wahodd rhywun i gyd-letywr? Oes gennych chi'r hawl i adael iddo / iddi gysgu yn eich ystafell? A yw pawb yn barod i adael y cyd-letywr am ychydig oriau i roi rhywfaint o breifatrwydd i'w gilydd? Yn fyr, mae yna lawer o gwestiynau ac mae'n well cael yr atebion cyn dechrau unrhyw beth. Nid yn unig y bydd hyn yn dangos eich bod yn barchus, ond bydd hefyd yn osgoi gwrthdaro.

Dylech bob amser gael cynllun B.

Credyd:
Credyd: gettyimages

Os dilynwch y rheolau rydych chi wedi'u gosod i chi'ch hun yn graff, mae'n anochel y daw amser pan fydd un neu fwy o'ch cyd-letywyr yn gwrthwynebu eich gwahodd i'ch partner i'ch cartref. Yn hytrach na gwthio a chreu gwrthdaro diangen, gwnewch yn siŵr bod gennych chi gynllun B bob amser. Oes angen y fflat arnyn nhw am noson? Dim problem, byddwch chi'n mynd i'w le. A yw un ohonynt yn sâl ac yn methu symud o'r soffa? Nid oes ots, byddwch chi'n mynd i westy am noson ramantus fyrfyfyr. Mae yna atebion bob amser!

DARLLENWCH HEFYD: xnxx-5-tips-to-regain-control-in-your-caidreamh-â'ch-rhyw-ffrind /

Rhowch hwb i'ch creadigrwydd

Credyd:
Credyd: Gettyimages

I'r gwrthwyneb, os ydych wedi gwahodd eich hanner arall i'ch ystafell er gwaethaf presenoldeb eich gwesteion, mae hwn yn gyfle i fod yn greadigol. Hyd yn oed os oes gennych wely bach, gall pethau fynd yn gyffrous iawn yn union oherwydd bod yn rhaid i chi addasu a rhoi cynnig ar swyddi newydd. Oherwydd ie, gall y cenhadwr fod yn gyfaddawd da ond mae cymaint o rai eraill sy'n gallu lluosi'ch pleser ddeg gwaith yn fwy.. Peidiwch ag oedi cyn ymholi er mwyn gwneud y foment hon yn llai chwithig.

Gall distawrwydd ddod yn gêm

Credyd:
Credyd: Gettyimages

Os yw'r waliau yn eich fflat a rennir yn denau, bydd angen i chi fod yn ddisylw er mwyn osgoi clywed gan drigolion eraill y fflat. Ond gall y cyfyngiad hwn ddod yn ddoniol yn gyflym a chynyddu eich pleser. Felly gall ddod yn gêm rhyngoch chi a'ch partner. A pheidiwch ag anghofio y bydd sibrwd y pethau drwg rydych chi am eu gwneud yn ei chlust ond yn ei gwneud hi'n gorniog. Syniad da felly!

Dim cywilydd sy'n dal

Credyd:
Credyd: Gettyimages

Trwy arlliw o fyw yn y gymuned, mae siawns y bydd eich cyd-letywyr yn y pen draw yn eich clywed chi neu hyd yn oed yn eich synnu. Ond yn anad dim, rhaid i chi beidio â gadael i chi'ch hun deimlo cywilydd. Achoswch hyd yn oed os oes rhaid i chi weithredu gyda pharch, ni allwch reoli popeth chwaith. Ac mae gwneud cariad yn rhan o fywyd ac nid oes unrhyw un yn disgwyl ichi roi'r gorau i bob gweithgaredd rhywiol dim ond oherwydd eich bod mewn cyd-letywr. Byddan nhw'n gwybod ichi gael uffern o noson ac mewn gwirionedd, mae hynny'n beth eithaf da. Gyda llaw, dyma sut i wneud cariad i berffeithrwydd mewn un gwely.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.