xnxx: 5 awgrym i adennill rheolaeth yn eich perthynas â'ch ffrind rhyw

0 1 496

xnxx: 5 awgrym i adennill rheolaeth yn eich perthynas â'ch ffrind rhyw

Pan fydd gennych ffrind rhyw, gall y berthynas fynd yn gymhleth yn gyflym ac am lawer o resymau. Dyma 5 awgrym i gymryd rheolaeth yn ôl!

Dim ond un awydd oedd gennych chi: byw perthynas syml a digyswllt. Boed hynny oherwydd eich bod yn dod allan o doriad anodd neu yn syml am nad oeddech am setlo i lawr, fe wnaethoch chi benderfynu cael ffrind rhyw. Ac os oeddech chi'n meddwl, gyda'r math hwn o berthynas, y byddai popeth yn hawdd, fe wnaethoch chi ddadrithio yn gyflym. Yn wir, gall fynd allan o law yn gyflym! Gall teimladau rwystro, efallai y bydd eich partner yn dechrau teimlo'n holl-bwerus yn eich perthynas, a dyna ni. Ac os gallwch chi atal popeth yn amlwg os yw'r sefyllfa'n eich gwneud chi'n drist iawn, dyma 5 awgrym i adennill rheolaeth yn eich perthynas â'ch ffrind rhyw.

Gofyn am barch

Credyd:
Credyd: gettyimages

Os yw'r person o'ch blaen yn dechrau canslo'ch cynlluniau ar yr eiliad olaf, gan ddangos oriau'n hwyr, anfon neges destun atoch neu redeg eu nerfau arnoch cyn gynted ag y bydd ganddynt broblem, mae'n bryd gofyn am barch. Oherwydd hyd yn oed os nad ydych wedi addo unrhyw beth i chi'ch hun ac nad ydych mewn perthynas, yr unig beth sy'n eich clymu yw parch. Wrth gwrs, rydych chi'n cael amser da gyda'ch gilydd, ond nid yw hynny'n cyfiawnhau ymddygiad ffiniol. Hyd yn oed os nad oes arno ef / hi ddim byd o safbwynt sentimental, mae arno ef / hi barch lleiaf o barch tuag atoch chi. Mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohono!

Dywedwch beth sy'n eich poeni chi

Credyd:
Credyd: gettyimages

Y gwahaniaeth rhwng rhywun rydych chi'n swyddogol mewn perthynas â nhw a ffrind rhyw, wrth gwrs, yw nad yw emosiynau i fod i fod yn ffactor. Felly does dim rhaid i chi addurno'r hyn rydych chi'n ei feddwl nac osgoi gwrthdaro er mwyn peidio â gwylltio gydag ef / hi. I'r gwrthwyneb, gonestrwydd y mae'n rhaid iddo ddod yn gyntaf gan mai nod eich perthynas yw manteisio i'r eithaf a pheidio â chael eich rhifo â'r negyddol. Os yw rhywbeth yn eich poeni, peidiwch â chadw pethau i chi'ch hun. Yn amlwg, peidiwch â bod yn greulon nac yn amharchus / amharchus ond gwnewch yn glir yr hyn rydych chi'n ei ddisgwyl.

Chwarae'r cerdyn pellter

Credyd:
Credyd: gettyimages

I wneud i rywun ymateb, ffrind rhyw ai peidio, does dim llawer gwell na chwarae'r cerdyn pellter. Yn wir, os yw ef / hi yn poeni am eich cyfarfodydd, mae'n debyg y bydd ef / hi yn synnu eich gweld chi'n fwy ar y warchodfa. Os ydych chi'n tueddu i fod yn gyfeillgar iawn hefyd, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw mwynhau chwarae ciwbiau iâ ac aros. Fe welwch na fydd yr adwaith yn hir a phan ddaw, bydd yn rhaid i ni ddal gafael ac osgoi torri i lawr o'r negeseuon pryderus cyntaf. Rydyn ni'n cyfrif arnoch chi!

Adolygwch eich opsiynau

Credyd:
Credyd: gettyimages

Weithiau, pan fyddwn ni'n teimlo'n hynod gyffyrddus mewn perthynas, rydyn ni'n tueddu i anghofio y gallwn ni atal popeth os yw rhywbeth yn pwyso arnom ni. Yn wir, rydych chi'n haeddu gwell na rhywun nad yw'n eich parchu chi a hyn, hyd yn oed os yw'n ffrind rhyw. Felly, mae gennych chi ddigon o amser i gwrdd â rhywun arall, er enghraifft, i dreulio amser gyda chi'ch hun neu gael diodydd gyda'ch ffrindiau yn hytrach na gwastraffu amser gyda pherson y daw'n aelod ohono rhy gymhleth. Cofiwch nad ydych chi'n farw.

Cyfaddefwch eich teimladau

Credyd:
Credyd: gettyimages

Ond yn amlwg, trwy arlliw o ddyddio rhywun, gallwch chi ddechrau cael teimladau drostyn nhw. Hyd yn oed pe bai'r rheolau wedi'u sefydlu o'r dechrau, rydych chi'n parhau i fod yn ddynol yn anad dim arall ac yn anffodus, ni ellir rheoli'r teimladau. Efallai bod eich problemau yno'n unig. Os na dderbyniwch y pellter, os arhoswch yn gadarn am negeseuon, os ydych am rannu eiliadau nad ydynt yn rhyw gydag ef / hi, efallai eich bod yn cwympo mewn cariad ag ef / hi. hi. Beth bynnag, mae trafodaeth dda yn hanfodol.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.