Mae newyddion drwg newydd daflu cysgod dros deulu Brigitte Macron

0 761

Mae newyddion drwg newydd daflu cysgod dros deulu Brigitte Macron

Mae newyddion drwg newydd daflu cysgod dros deulu Brigitte Macron. Yn ôl pob tebyg, cymerodd ei chyn-ŵr André-Louis Auzière ei anadl olaf. Gan nodi bod gan y ddynes gyntaf a'i chyn-ŵr dri phlentyn gyda'i gilydd.

Y cylchgrawn Paris Match a ddatgelodd y newyddion, ar ôl cyfweliad gyda'r ieuengaf o'r teulu. Fodd bynnag, er mawr syndod i bawb, mae'n ddiflaniad sydd eisoes yn dyddio o'r llynedd, ym mis Rhagfyr. Colled y penderfynodd ei deulu ei chadw'n gyfrinach yn unol â dymuniadau'r ymadawedig.

Diflaniad André-Louis Auzière

Yn ôl Tiphaine Auzière, roedd hi wedi claddu ei thad ar Ragfyr 24 mewn preifatrwydd llwyr. Yn wir, fe wnaethant gadw'r diflaniad hwn yn gyfrinachol, oherwydd roedd y banciwr yn hoffi aros yn anhysbys. Hyderiaethau a ddaliodd lygaid pawb o ystyried y cyfrinachedd sy'n teyrnasu o amgylch y digwyddiad.

Yn wir, gwelodd Brigitte Macron ac André-Louis Auzière ei gilydd am y tro cyntaf mewn noson gyda ffrindiau agos. Ar yr olwg gyntaf, roeddent yn hoffi ei gilydd ar unwaith. Felly, ar 22 Mehefin, 1974, penderfynodd y cwpl uno eu tynged. Felly gyda'i gilydd, roedd ganddyn nhw dri o blant: Sébastien, Laurence a Tiphaine. Dros amser, roedd yr athrawes Ffrangeg wedi cael llond bol ar yr undonedd yn ei bywyd priodasol. Rheswm pam y daeth i gymryd cariad ymhlith ei myfyrwyr, yr Emmanuel Macron ifanc. Dyn ifanc a ddatganodd ei gariad tuag ato.

Brigitte Macron, wedi'i orfodi i edrych yn dda

Ar ôl darganfod marwolaeth ei chyn-ŵr, gorfodwyd Brigitte Macron i arddangos gwên wynfyd. Yn wir, yr awr hon derbyniodd y ddynes gyntaf wraig arlywydd Mecsico, Andrés Manuel López Obrador. Cyfweliad ar gyfer paratoi urddo'r arddangosfa “The Olmecs and the Cultures of the Gulf of Mexico”.

Digwyddiad a gynhaliwyd ar Hydref 9 yn Amgueddfa Quai Branly. Yn ogystal, nid yw'r fam i dri o blant wedi mynegi unrhyw ymateb i'r diflaniad hwn. Serch hynny, cytunodd i siarad am ei swyddogaeth fel dynes gyntaf Ffrainc. Yn sydyn, yn ôl Brigitte Macron, mae'n swyddogaeth ddetholus iawn sy'n gwneud iddi adael ei swydd fel y fenyw gyntaf.

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.