Emmanuel Macron, yn lluosi'r dihangfeydd yn ystod ei wibdeithiau, yn darganfod y diweddaraf

0 21

Emmanuel Macron, yn lluosi'r dihangfeydd yn ystod ei wibdeithiau, yn darganfod y diweddaraf

Ers dechrau'r flwyddyn hon, mae Emmanuel Macron wedi wynebu llawer o anawsterau. Y tro hwn, bu’n rhaid i Ffrainc wynebu tywydd gwael a oedd yn ysbeilio popeth yn ei llwybr. A a priori dim ond y don gyntaf yw hon.

Ffrainc mewn siâp gwael

Gwnaeth y tywydd gwael hwn wir ddifrod i rai adrannau. Difrod materol ynghyd â thollau dynol trwm. Mewn gwirionedd, bu cwymp o wlybaniaeth sy'n cyfateb i flwyddyn. Y rheswm pam y gadawodd yr afonydd eu gwely a dyna pam y cododd y dŵr yn sydyn. Mae pobl wedi cael eu hunain yn gaeth yn eu cartrefi eu hunain ac mae rhai hyd yn oed ar goll.

Yn anffodus, ymhlith y rhai sydd ar goll, mae dau ddiffoddwr tân a geisiodd achub ei gymrodyr. Felly, mae'r llywodraeth wedi rhuthro i helpu'r rhan honno o'r boblogaeth sy'n gwadu.

Allbwn gan Emmanuel Macron a ddaliodd lygad defnyddwyr y rhyngrwyd

Yn wir, er mwyn rhyddhau'r arian ar gyfer cymorth i'r boblogaeth, roedd angen dosbarthu'r storm hon Alyx fel trychineb. Felly, llwyddodd y llywodraeth i helpu'r dioddefwyr. Yn ogystal, daeth Arlywydd y Weriniaeth, Emmanuel Macron i’r safle i ddod i dawelu meddyliau pobl am y dyfodol. Ond cafodd ei synnu gan hyder chwilfrydig gyrrwr lori.

DARLLENWCH HEFYD: Bydd elfen newydd a ddarganfuwyd yn fuan yn taflu goleuni ar farwolaeth Fictoraidd

Yn wir, mae'r olaf yn datgelu iddo ei fod newydd gael ei ofyn i gynorthwyo aur; nid oedd ganddo drwydded bellach. Felly mae'r gyrrwr yn gofyn barn yr arlywydd: beth ddylwn i ei wneud? Ond syfrdanodd ateb pennaeth y wladwriaeth fwy nag un. Mewn gwirionedd, mae Emmanuel Macron yn ei gynghori i beidio â dweud unrhyw beth ac i reoli. Ymateb amhriodol sy'n annog pobl i beidio â dilyn y gyfraith. Geiriau na ddylai arlywydd byth eu dweud.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.cuisineza.com

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.