Ivory Coast: yn Abidjan, gwrthwynebiad unedig yn erbyn ADO ond gyda strategaeth ansicr

0 18

Ivory Coast: yn Abidjan, gwrthwynebiad unedig yn erbyn ADO ond gyda strategaeth ansicr

Henri Konan Bédié, yn ystod rali’r wrthblaid ar Hydref 10 yn Abidjan.

Trefnodd gwrthblaid Ivorian rali fawr ddydd Sadwrn i arddangos ei undod yn erbyn ymgeisyddiaeth Alassane Ouattara a ymleddir am drydydd tymor ar Hydref 31.

Mae'n ddiwedd y dydd ac mae'r haul yn disgyn yn araf ar forlyn Ebrié. Mae Davy yn gadael ardal y Llwyfandir yn Abidjan lle mynychodd y cyfarfod a drefnwyd gan wrthblaid Ivorian gyfan. Yn ei dridegau, actifydd Plaid Ddemocrataidd Côte d'Ivoire (PDCI) ers y 2000au, mae'n gwisgo crys-t gwyrdd er anrhydedd i'w hyfforddiant a'i arweinydd, Henri Konan Bédié.

Fodd bynnag, dywedodd ei fod ychydig yn siomedig: “Roedd yn bwysig bod yno i ddweud ein bod yn gwrthwynebu trydydd tymor Alassane Ouattara. Ond roeddwn i'n aros am slogan clir. Rydyn ni'n barod. Ond mae'n rhaid i ni wybod yn union beth sy'n ddisgwyliedig gennym ni. Ni all ein harweinwyr guddio mwyach. Rhaid i ni dybio. "

DARLLENWCH [Tribune] Bédié, neu'r demtasiwn i foicot

Yn ystod y dyddiau diwethaf, ni chuddiodd perthnasau a chyfathrebwyr Bedié ei gyhoeddi, gan ddangos y cyhyrau yn barod: roedd y cyfarfod hwn yn mynd i nodi dechrau mawr anufudd-dod sifil. Ar ôl lansio'r slogan hwn ar Fedi 20, byddai Henri Konan Bédié yn nodi ei gynnwys o'r diwedd. Abidjan

Dim cyhoeddiad mawr

Wrth siarad i gloi’r digwyddiad, ni wnaeth arweinydd yr wrthblaid, yn rhinwedd ei swydd fel deon a chyn bennaeth y wladwriaeth, Bédié unrhyw gyhoeddiad mawr. Sicrhaodd y bydd "unbennaeth yr RHDP (Rali Houphouëtists dros Ddemocratiaeth a Heddwch) unedig yn cael ei drechu mewn ychydig ddyddiau neu wythnosau" a'i alw'n "Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, i derbyn y coflen Ivorian ar gyfer sefydlu corff etholiadol annibynnol credadwy cyn yr etholiad arlywyddol ”.

A ddylem ni dynnu o hyn ei fod yn gobeithio cymryd rhan yn y pen draw? Yn ystod y dyddiau diwethaf, roedd Sphinx Daoukro wedi awgrymu’n breifat bod ei frwydr yn erbyn Alassane Ouattara bellach yn dod gerbron cwestiwn ei ymgeisyddiaeth.

DARLLENWCH [Cyfres] Ouattara-Bédié: yr ornest ddiwethaf

“Mae Bédié eisiau bod yn ymgeisydd, ond mae pwysau arno gan Guillaume Soro a Laurent Gbagbo. Os nad oedd yn gwybod sut i galfaneiddio'r actifyddion y dydd Sadwrn hwn, pryd fydd yn cael cyfle i wneud hynny? Ni fydd pŵer bellach yn gadael inni gwrdd fel hyn, ”meddai un o’i berthnasau. Mae'r etholiad yn dal i fod i fod ar gyfer Hydref 31, ac mae disgwyl i'r ymgyrch redeg rhwng Hydref 15 a 29.

Cefnogwyr yr wrthblaid, a gasglwyd ar Hydref 10, 2020 yn Abidjan.

Vehemence

O'i flaen, roedd ffigurau eraill yr wrthblaid a gasglwyd yn stadiwm Félix Houphouët-Boigny yn llawer mwy sarhaus. Galwodd Pascal Affi N’Guessan, y dewiswyd ei ymgeisyddiaeth hefyd, am drawsnewid gwleidyddol ar gyfer aileni Côte d’Ivoire ”. "Yfory a'r diwrnod ar ôl yfory, gadewch i ni fod ar waith ar lawr gwlad ar gyfer ymadawiad Alassane Ouattara," parhaodd y cyn Brif Weinidog, a oedd yn bresennol ochr yn ochr ag Assoa Adou, cynrychiolydd cangen wrthwynebus y Front populaire ivoirien (FPI).

YN UNOL Â'R STAKEHOLDERS, MAE'R ATTACIAU YN ERBYN ALASSANE OUATTARA WEDI SOMETIMAU WEDI PERTHNASAU XENOPHOBIG.

darllenwch hefyd:

Dyma sut arbedwyd y bechgyn oedd yn cwympo

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.