Arweinyddiaeth benywaidd, Carole MBESSA ELONGO: yr hwylusydd gwych - Prif Swyddog Gweithredol CAMEROON

0 194

Mae Carole Mbessa Elongo, entrepreneur Camerŵn, yn gronfa ddisglair ac arloesol, yn gronfa o sgiliau sydd wedi dod yn breviary pawb a hoffai fuddsoddi mewn Camerŵn. Ysgrifennwyd prif dudalennau ei bywyd academaidd yn y Conservatoire Cenedlaethol Celf a Chrefft ac ym Mhrifysgol Nantes yn Ffrainc lle graddiodd mewn rheoli busnes a gweinyddiaeth. 

Yn symudol, yn greadigol, yn gyfarwydd â'r maes ar y cyd, dim ond un bai sydd gan y “model rôl” hwn nad arhosodd am y cyfle yn cwympo, ond a ddewisodd ei thynged: nid yw hi byth yn cyfrif ei hymdrechion. Un obsesiwn: hyrwyddo hylifedd busnes trwy hyrwyddo cwmnïau a'u partneriaid. Mae'r uwchwraig hon yn yr ystyr lythrennol wedi gweithio fel ysgrifennydd cyffredinol yn is-gwmnïau Camerŵn cwmnïau enwog, yn enwedig yn y grŵp ariannol bancio ac yswiriant Gwlad Belg KBC Holding SA ac OZTÜRK Holding cyn bod ers 2015 yn Ddirprwy Gyfarwyddwr yn y gorfforaeth cyfleusterau Busnes. 

Gyda’i gwybodaeth dda o dechnolegau newydd a’i phrofiad proffesiynol helaeth mewn Masnach a Rheolaeth (mwy nag 20 mlynedd), penderfynodd greu cwmni i hwyluso cysylltiadau rhwng cwmnïau a phartneriaid ac yn arbennig er budd cwmnïau o Affrica, y cyfleoedd a manteision a gynigir gan yr economi ddigidol. Wedi'i argyhoeddi bod ei chwmni'n chwarae rhan hanfodol mewn ecosystemau ar gyfer deinameg yr economi a bywyd lleol, y strategydd uchel ei barch a dylanwadol hwn a adawodd argraffnod cryf trwy drefnu yn 2019 y `` Fforwm Busnes Camerŵn 'poblogaidd iawn', - platfform ar gyfer cyfnewidiadau rhwng y llywodraeth a'r sector preifat i wella'r hinsawdd fusnes - yn dod â phersbectif newydd i ysgrifennu pennod newydd yn economi ddigidol Affrica trwy lansio'r platfform “Ymweld â'm Busnes” i leihau costau. gweithredu Busnesau Bach a Chanolig trwy eu rhoi mewn cysylltiad â'r gwahanol chwaraewyr economaidd.

Er mwyn rhoi hwb da a blas arbennig i'r tusw tlws hwn o gwmnïau ifanc y mae'n eu cefnogi o ddydd i ddydd, mae Carole Mbessa Elongo - sy'n meistroli coridorau'r economi ddigidol a'r holl godau -, yn defnyddio ei holl egni weithiau ar gost cysgu i dynnu sylw dynion busnes at yr angen dybryd am integreiddio economaidd yn Affrica. Uchelgais helaeth sy'n gwrido â brwdfrydedd yr un sydd, ers mis Medi 2020, yn unig fenyw aelod o fwrdd cyfarwyddwyr Ysgol Polytechnig Superior Genedlaethol Yaoundé.

FT

WordPress:
Rwy'n hoffi llwytho ...

Similar Items

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://cameroonceo.com/2020/10/07/leadership-feminin-carole-mbessa-elongo-grande-la-facilitatrice/

Gadael sylw