Firws Torpedo Juventus v Naples

0 14

Firws Torpedo Juventus v Naples

Disgynnodd y gêm Serie A rhwng Juventus a Napoli i anhrefn ddydd Sul wrth i ymwelwyr fethu ag arddangos ar ôl i'w tîm gael eu gosod ar eu pennau eu hunain yn dilyn profion coronafirws positif.

Gyda dau ganlyniad cadarnhaol yr wythnos hon, mae Napoli yn honni iddo gael ei orchymyn i beidio â theithio gan ei awdurdod iechyd lleol.

Fodd bynnag, gwrthododd Serie A alw'r gêm i ffwrdd.

Cyrhaeddodd ochr Juventus y stadiwm awr cyn y gic gyntaf am 19 p.m. BST, ond nid oedd ganddynt wrthwynebwyr i'w hwynebu.

O dan reolau Serie A, byddai Juventus yn hawlio buddugoliaeth o 3-0 ar gyfer y gêm ddydd Sul.

Dywedodd y gynghrair fod Awdurdod Iechyd Napoli (ASL) wedi methu ag ystyried y protocol iechyd y cytunwyd arno rhwng Weinyddiaeth Iechyd a Chwaraeon y wlad ac awdurdodau pêl-droed.

Mae hyn yn dangos, os yw'r chwaraewyr yn profi'n bositif, gall gweddill y tîm ddal i hyfforddi a chwarae eto cyn belled â'u bod yn cael eu profi eto a dychwelyd canlyniadau negyddol. Ychwanegodd y datganiad bod sawl gêm wedi cael eu chwarae y tymor hwn ar ôl i’r timau gael un neu fwy o chwaraewyr wedi’u profi’n bositif.

“Mae’r protocol yn sefydlu rhai rheolau na ellir eu hepgor, sy’n caniatáu i gemau’r gynghrair gael eu chwarae hyd yn oed gyda chanlyniad cadarnhaol, trwy ddefnyddio chwaraewyr sydd wedi profi’n negyddol,” meddai.

Dywedodd Llywydd Juventus, Andrea Agnelli: “Mae’r rheolau chwaraeon yn… glir ac yn dweud os nad yw tîm yn arddangos eu bod yn wynebu cosbau disgyblu. Bydd y barnwr chwaraeon yn siarad yfory, ac yn seiliedig ar ei benderfyniad, bydd meddyliau eraill.

“Mae’n amlwg nad yw’r ffaith nad yw tîm yn cyrraedd stadiwm i chwarae gêm wedi’i hamserlennu yn rhoi delwedd dda o bêl-droed o’r Eidal. "

Ddydd Sul diwethaf, cynhaliodd Napoli Genoa, lle profodd 17 chwaraewr yn bositif am Covid-19 yr wythnos diwethaf. Mae gêm gartref Genoa yn erbyn Turin ddydd Sadwrn wedi’i gohirio.

Mae Serie A wedi penderfynu y dylid chwarae gemau ar yr amod bod gan bob tîm o leiaf 13 chwaraewr ar gael ac y bydd timau na allant chwarae yn cael eu fforffedu.

Fodd bynnag, mae gan dimau’r hawl i ofyn am ohirio heb fforffedu os yw 10 chwaraewr wedi’u heintio yn ystod yr wythnos.

perthynas

Ar hyn o bryd mae carfan Juventus ei hun mewn 'swigen' ar ôl i ddau aelod o staff nad ydyn nhw'n chwarae brofi'n bositif am Covid-19 yn ddiweddar gydag Aaron Ramsey heb ei glirio i adael i ymuno â charfan Cymru ar gyfer y gêm gyfeillgar yn Lloegr .

Ddydd Sadwrn, gydag adroddiadau na fyddai Napoli yn teithio, fe drydarodd Juventus y byddai eu hochr yn mynd i'r cae drannoeth "fel y trefnwyd gan amserlen gynghrair Serie A".

Fe wnaethant ddilyn y Sul hwn gyda mwy o drydariadau, un yn nodi “Matchday! Ac un arall yn dangos rhestr ddyletswyddau eu tîm ar gyfer yr ornest.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.bbc.com/sport/football/54408861

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.