Mae Meghan Markle yn llithro rhai cyfrinachau am ei bywyd fel mam ifanc

0 18

Mae Meghan Markle yn llithro rhai cyfrinachau am ei bywyd fel mam ifanc

Wedi'i chyfweld gan fideo-gynadledda ar achlysur Mis Hanes Pobl Dduon, ddydd Iau yma, Hydref 1, llithrodd Meghan Markle gyfrinachau tyner am ei bywyd fel mam heb fawr o Archie.

Mae'r Sussexes yn defnyddio eu bywyd newydd i chwarae mwy o ran mewn achosion bonheddig. Dydd Iau yma 1er Hydref, Hydref Meghan Markle ac roedd y Tywysog Harry yn ateb cwestiynau gan y Prydeinwyr yn ddyddiol Y Safon Noson trwy fideo-gynadledda o'u cartref yn Santa Barbara, California, ar achlysur y gic gyntaf o Fis Hanes Pobl Dduon, a etifeddwyd o fudiad hawliau sifil y 1970au, fel yr eglura'r erthygl hon o wefan Streetpress. Ond roedd hefyd yn achlysur i Dduges Sussex draddodi rhai hyder ei bywyd fel mam ifanc, tra bod ei bach Archie dathlu ei ben-blwydd cyntaf ar Fai 6, 2020.

« Rydyn ni'n iach, Mae Archie yn gwneud yn dda iawn", Felly llithrodd Meghan Markle. Byddai'r bachgen bach hyd yn oed llawn egni. “Rydyn ni’n lwcus iawn gyda’n un bach ni. Mae mor brysur mae e ym mhobman. Mae'n ein cadw ni i fynd. Rydyn ni mor lwcus, ”meddai cyn-seren y gyfres Suits. Gwnaeth Le bout de chou ychydig o ymddangosiadau byrfyfyr hyd yn oed yn ystod sesiynau gwaith ei rieni. Fodd bynnag, ym mis Awst 2020, datgelodd y Tywysog Harry hynny Archie treuliodd y rhan fwyaf o'i amser yn yr awyr agored, gan annog ei dad i'w ddysgu i chwarae rygbi. ' Ein dyn bach yw ein prif flaenoriaeth, ond ein gwaith ar ôl hynny yw'r ail flaenoriaeth ac rydym yn ceisio gwneud beth bynnag a allwn i wneud ein rhan i wneud y byd yn lle gwell. »

Yn ôl i Loegr ar gyfer y Nadolig?

Oherwydd, mewn gwirionedd, pan nad ydyn nhw wrth ochr yr un bach Archie, Meghan Markle ac mae'r Tywysog Harry yn parhau i fod yn driw i'w natur ymroddedig, gan ymuno, er enghraifft, â'r frwydr yn erbyn hiliaeth. Yn ychwanegol at yr achosion sy'n eu gyrru, mae'r adar cariad yn cymryd rhan wrth gynhyrchu. Fel atgoffa, llofnododd gwrthryfelwyr y Goron a contract suddiog $ 100 miliwn gyda Netflix i gynhyrchu ffilmiau, cyfresi a rhaglenni dogfen. Gan ddymuno cynnig cipolwg ar eu bywyd beunyddiol newydd i ffwrdd o'r Cwmni, gallent hyd yn oed berfformio o flaen y camerâu fel yr adroddodd y tabloid yn ddiweddar. The Sun.

Fodd bynnag, nid ydynt yn anghofio Ei Mawrhydi Elizabeth II ers hynny, er gwaethaf y cau'r ffin sy'n dal i fod yn berthnasol ar draws Môr yr Iwerydd, mae Sussexes yn bwriadu dathlu gwyliau diwedd y flwyddyn gyda'r frenhines. Ond pe gallent ei chyrraedd, gallai eu cyrchfan fod castell gwyntog ac nid Sandringham. Y cyntaf ers 33 mlynedd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.closermag.fr

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.