Dywedir bod y berthynas rhwng y Tywysogion William a Harry dan straen mawr

0 18

Dywedir bod y berthynas rhwng y Tywysogion William a Harry dan straen mawr

Ers penderfyniad y Tywysog Harry i ymbellhau oddi wrth ei ddyletswyddau brenhinol, mae'r berthynas â'i frawd, y Tywysog William, wedi bod dan straen mawr. Seibiant a allai arwain at ganlyniadau mor ddramatig â marwolaeth eu mam, yr Arglwyddes Diana.

Byddai'r Tywysogion Harry a William yn gwneud yn dda i gymodi. Am wythnosau lawer, rhwng y ddau frawd, ni fyddai cysylltiadau yn dda iawn. Yr achos: penderfyniad yr ieuengaf o'r ddau i ymbellhau oddi wrth ei ddyletswyddau brenhinol a symud i Los Angeles gyda'i wraig, Meghan Markle a'i fab, Archie. Yn unig, rhwyg rhwng wyrion Y Frenhines Elisabeth II gallai fod yn drawma go iawn i'r ddau ohonyn nhw. Yn wir, sicrhaodd y cyn newyddiadurwr ac arbenigwr brenhinol Robert Lacey hynny os na fyddant yn llwyddo i roi diwedd ar eu ffrae, bydd yn " trawma ”Yn debyg i farwolaeth eu mam, y Dywysoges Diana, fel yr adroddiad Mirror.

Mewn llyfr newydd, mae'r cyn newyddiadurwr yn sicrhau hynny y rhaniad rhwng y tywysogion Harry a William yn llawer mwy nag y mae brenhiniaeth Prydain yn ei awgrymu. Y bwlch rhyngddynt yw " yn waeth nag yr ydych chi'n meddwl", a ddatganodd. Yn ôl iddo, yn hytrach na cheisio cysoni’r ddau frawd, roedd yn well gan y breindal gau eu llygaid, gan obeithio y bydd amser yn newid pethau mewn ffordd gadarnhaol. Dim ond y drwgdeimlad fyddai yn rhy ddwfn a'r drwgdeimlad yn niferus.

Mae'r drwgdeimlad rhwng y tywysogion Harry a William yn niferus

« Os na chaiff y rhwyg hwn rhwng y brodyr ei iacháu mewn rhyw ffordd, bydd yn parhau gyda'r argyfwng ymwrthod a marwolaeth Diana fel un o'r trawma a newidiodd y frenhiniaeth.“, Ysgrifennodd yr arbenigwr eto yn ei lyfr teitl, Brwydr brodyr. ' Mae'n bryd newid pethau i gyfeiriad cadarnhaol, ond ar hyn o bryd nid yw'r Palas yn gweithio i'r cyfeiriad hwn. Mae Robert Lacey yn gobeithio y bydd ei lyfr yn helpu'r frenhiniaeth i wneud y penderfyniadau cywir i helpu'r ddau frawd i ail-ymgysylltu.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.closermag.fr

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.