Mae'r gantores Josey yn cefnogi Daphné gyda'r neges hon

0 20

Mae'r gantores Josey yn cefnogi Daphné gyda'r neges hon

Yn dilyn rhyddhad diweddar y gantores enwog o Cameroonian Daphné pan ddatgelodd i'r byd i gyd ei newid gwallt fel arwydd o wadu a chondemnio trais yn erbyn menywod, yn enwedig y treisio y bu hi yn ddioddefwr sawl blwyddyn yn ôl , llwyddodd i ddibynnu ar gefnogaeth ei chyd-artist cerddor Josey.

Ddydd Llun yma, Medi 28, 2020, datgelodd Daphne i’r byd i gyd fod ei newid gwallt yn arwydd o wadu a chondemnio trais yn erbyn menywod, yn enwedig y treisio y bu’n ddioddefwr ohono sawl blwyddyn yn ôl.

Mewn neges hir a bostiwyd ar Facebook, mynegodd Josey ei holl gefnogaeth i Daphne. Llongyfarchodd Daphne yn arbennig am y fenter a gymerwyd i droi ei chefn ar y digwyddiad poenus hwn yn ei bywyd:

“Un peth yw ei ddioddef ac un peth yw ei wadu. Ond y mwyaf rhyfeddol o hyn i gyd yw'r cryfder hwn mae'n rhaid i chi droi'r dudalen dywyll hon o'ch bywyd. Dylid gwadu ymosodiad rhywiol benywaidd oherwydd ei fod yn effeithio ar gymdeithas yn gyffredinol.

Menyw yw cludwr bywyd, p'un a yw'n fach, yn ifanc neu'n oedolyn. Ac fel menyw, mae'n ddyletswydd arnaf i gefnogi fy chwaer @daphne_njieofficial yn ei brwydr yn erbyn y ffenomen farbaraidd hon bod llawer o fenywod yn byw mewn distawrwydd.

Kiss i chi fy un mawr. Rydych chi mor gryf fel na allem fyth ddychmygu beth roeddech chi'n mynd drwyddo, felly fe wnaethoch chi aros yn hardd a thalentog er gwaethaf popeth. Boed i'r dechrau newydd hwn y byddwch chi'n ei gymryd fod yn ddechrau pethau da a hardd gyda'r sylfaen @bewomanbydaphne hon sy'n cael ei geni ar gyfer yr ymladd hwn. Mae gennych gefnogwyr gartref yn Ivory Coast ac ymunaf â nhw i ddweud wrthych ein bod yn eich caru chi ac rydym yn falch ohonoch ” ysgrifennodd Josey at Daphne.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://afriqueshowbiz.com

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.