Mae Moroco yn manteisio ar newid rheol FIFA

0 49

Mae Moroco yn manteisio ar newid rheol FIFA

Manteisiodd hyfforddwr Moroco Vahid Halilhodzic ar unwaith ar newid rheol FIFA yn ddiweddar i gynnwys Munir El Haddadi yn ei garfan olaf.

Fe wnaeth yr hen reol atal y Sevilla, 25 oed, rhag chwarae i’r Llewod Atlas wrth iddo ennill cap cystadleuol i Sbaen.

Fodd bynnag, yn ystod confensiwn blynyddol FIFA y mis diwethaf, mae'r rheol wedi'i newid, yn dilyn cynnig gan Ffederasiwn Pêl-droed Moroco.

Gall chwaraewyr newid nawr os nad ydyn nhw wedi chwarae mwy na thair gêm ar y lefel uwch, gyda phob ymddangosiad yn digwydd cyn bod y chwaraewr yn 21 oed.

Byddai ymddangosiadau yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd neu rowndiau terfynol cyfandirol fel Cwpan y Cenhedloedd Affrica yn gwahardd newid mewn cymhwysedd, ond ni fyddai cymryd rhan mewn twrnamaint cymwys.

“Rydw i wedi bod yn siarad â Munir ers chwe mis a dywedodd mai ei awydd yw chwarae i Foroco,” meddai Halilhodzic wrth gyhoeddi ei garfan.

“Manteisiais ar y cyfnod cloi hwn i arsylwi, dadansoddi a dod i adnabod y chwaraewyr sydd eu hangen arnaf fel Munir ac Ayman (Barkook a chyn chwaraewr ifanc yr Almaen). Dyma'r chwaraewyr sydd eu hangen ar y tîm cenedlaethol.

“Mae’r broblem cenedligrwydd deuol hon yn bodoli mewn cymaint o wledydd, lle mae’n rhaid i chwaraewyr wneud dewis yn ifanc.

“Yr hyn sy’n bwysig yw na ddylwn i fod y person sy’n pwyso ar y chwaraewr i newid ei benderfyniad.

“Maen nhw yma oherwydd eu bod ynghlwm wrth eu gwlad wreiddiol. Eu penderfyniad nhw heb unrhyw bwysau.

“Moroccans ydyn nhw fel pob Moroccans arall. Maen nhw o ddifrif ac maen nhw eisiau bod yma a chyflawni rhywbeth i'w gwlad ”.

Mae gan Moroco ddau ffrind yn y ras ryngwladol nesaf, yn gyntaf yn erbyn Senegal ar Hydref 9 a DR Congo bedwar diwrnod yn ddiweddarach.

Bydd y ddwy gêm yn cael eu chwarae y tu ôl i ddrysau caeedig yn Rabat wrth i’r Llewod Atlas baratoi ar gyfer gemau chwarae Cwpan y Cenhedloedd Affrica gefn wrth gefn ym mis Tachwedd yn erbyn Gweriniaeth Canolbarth Affrica.

Cerydd

Munir El Haddadi yn dathlu gôl i dîm Sevilla Sbaen
Helpodd Munir El Haddadi Sevilla i ennill Cynghrair Europa yn 2020

Mae'r apêl yn ail gyfle i gyn chwaraewr Barcelona sefydlu ei hun fel chwaraewr rhyngwladol, un y credai iddo ddiflannu pan wrthododd Fifa a'r Llys Cyflafareddu dros Chwaraeon (Cas) ei gais i chwarae drosto y Moroco.

Ni chaniatawyd iddo gyfnewid teyrngarwch oherwydd yn 19 oed dim ond un ymddangosiad a wnaeth dros Sbaen, mewn gêm ragbrofol ym Mhencampwriaeth Ewrop yn erbyn Macedonia ym mis Medi 2014, pan oedd mynd i mewn fel eilydd a chwarae llai na 15 munud.

Roedd rheoliadau blaenorol yn caniatáu i chwaraewyr gyfnewid eu teyrngarwch cenedlaethol os oeddent wedi chwarae mewn gemau cyfeillgar ac anghystadleuol, hyd yn oed os oedd ganddynt genedligrwydd deuol.

Roedd El Haddadi, a apeliodd i Cas ar y cyd â Ffederasiwn Pêl-droed Moroco, wedi galw am benderfyniad llwybr cyflym yn y gobaith o chwarae i Ogledd Affrica yng Nghwpan y Byd y mis nesaf yn Rwsia.

Fe'i ganed yn Sbaen ac mae ganddo dad Moroco a dechreuodd ei yrfa yn Academi Ieuenctid enwog Barcelona lle gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf proffesiynol.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.bbc.com/sport/africa/54369797

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.