Mae awyren gyntaf hydrogen y byd sy'n cael ei phweru gan hydrogen yn hedfan

0 6

Mae awyren gyntaf hydrogen y byd sy'n cael ei phweru gan hydrogen yn hedfan

Mae awyren fasnachol gyntaf y byd, sy'n cael ei phweru gan hydrogen, wedi mynd i'r awyr dros Swydd Bedford, y DU.

Yr unig beth y mae'r awyren Piper M chwe sedd hon yn ei allyrru yw anwedd dŵr - a dywed ZeroAvia, y cwmni y tu ôl i'r dechnoleg, mai ei nod yw sicrhau bod awyrennau pŵer hydrogen ar gael yn fasnachol mewn tair blynedd. .

"Yr hyn yr ydym yn ei wneud yw disodli peiriannau tanwydd ffosil â'r hyn a elwir yn moduron trydan hydrogen", Dywedodd Val Miftakhov, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol ZeroAvia, wrth Sky News.

“Rydym hefyd wedi sefydlu seilwaith tanwydd sy’n sicrhau cynhyrchu hydrogen heb allyriadau. "

Mae awyren prototeip sydd â'r math hwn o injan eisoes wedi'i phrofi, ond dywed y cwmni mai dyma'r tro cyntaf i awyren wedi'i masnacheiddio ddefnyddio hydrogen.

Dywed ZeroAvia fod y wyddoniaeth eisoes yno am hediad hir, heb allyriadau erbyn diwedd y degawd. Ond mae'r isadeiledd maes awyr presennol wedi'i gynllunio i ddarparu ar gyfer awyrennau â newyn nwy, a byddai cyflwyno awyrennau hydrogen yn ehangach yn awgrymu adolygiad o weithrediadau daear hefyd.

"Nid yw'n ymwneud â rhoi awyrennau hydrogen yn eu lle a gwneud iddyn nhw weithio, mae angen yr isadeiledd ar lawr gwlad i gefnogi popeth"meddai David Gleave, ymchwilydd diogelwch hedfan ac ymchwilydd ym Mhrifysgol Loughborough.

“Rhaid i ni ddod o hyd i ffordd i ail-lenwi'r awyrennau hyn oherwydd ni fydd y seilwaith presennol yn gweithio ac mae'n rhaid i ni bennu pethau eraill fel y gofynion tân ac achub ar gyfer yr awyren, felly mae yna lawer. llawer o waith i'w wneud, ond yn sicr mae'n gyffrous iawn ar gyfer y dyfodol. "

Mae llywodraeth y DU yn cefnogi'r prosiect fel rhan o'i menter Cyngor Jet Zero, sy'n ceisio gwneud hediadau allyriadau sero yn bosibl yn y dyfodol.

Mae Gweinidogion yn gobeithio y bydd y prosiect yn dod â buddion economaidd i Brydain, hyd yn oed wrth i'r byd wynebu pandemig sydd wedi effeithio ar y diwydiant cwmnïau hedfan.

“Mae yna gyfle hefyd, wrth i ni ailadeiladu, i sicrhau bod gennym ni gymwysterau amgylcheddol wrth wraidd y cyfan. Technoleg flaengar yw hon sy'n rhoi cyfle economaidd i Brydain Fawr wrth ateb her fyd-eang newid yn yr hinsawdd. ”Dywedodd y Gweinidog Hedfan Robert Courts wrth Sky News.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afrikmag.com/le-premier-avion-au-monde-propulse-a-lhydrogene-a-pris-son-envol/

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.