Algeria: Sianel M6 wedi'i gwahardd ar ôl rhaglen ddogfen

0 217

Penderfynodd Gweinyddiaeth Gyfathrebu Algeria "beidio ag awdurdodi" y sianel deledu Ffrengig breifat M6 i weithredu yn Algeria, y diwrnod ar ôl darlledu rhaglen ddogfen ar y mudiad protest poblogaidd "Hirak" yn y wlad honno.

Mewn datganiad a ryddhawyd nos Lun, mae'r Weinyddiaeth Gyfathrebu yn cyhuddo'r rhaglen ddogfen hon - dan y teitl "Algeria, gwlad yr holl wrthryfeloedd" - o "Cymerwch olwg ragfarnllyd ar yr Hirak" ac i gael ei gynhyrchu gan dîm sydd â chyfarpar gyda "Awdurdodi saethu ffug".

"Mae'r cynsail hwn yn ein harwain i benderfynu peidio ag awdurdodi M6 i weithredu yn Algeria, ar unrhyw ffurf o gwbl", meddai'r weinidogaeth.

Sylw fel rhan o'r sioe "Ymholiad unigryw", yr adroddiad 75 munud hwn - wedi'i ffilmio ar adegau gyda "Camerâu disylw" - yn datgelu tystiolaethau tri Algeriad ifanc ar ddyfodol eu gwlad, yng ngafael gwrthryfel digynsail ers mis Chwefror 2019.

Arweiniodd yr argyfwng iechyd at atal y farchnad "Hirak" ganol mis Mawrth. Mae'r Weinyddiaeth Gyfathrebu yn syfrdanu "Tystiolaethau di-chwaeth", o "Yr ystrydebau mwyaf gostyngol" et "Swm o storïau heb ddyfnder".

Esboniodd un o brif gymeriadau’r ymchwiliad, Noor, YouTuber sy’n hysbys yn Algeria, ar rwydweithiau cymdeithasol ddydd Llun ei bod yn difaru iddi gymryd rhan yn y rhaglen ddogfen ac yn gresynu "Diffyg proffesiynoldeb" o'r sianel Ffrengig.

Yn ôl datganiad i'r wasg Algeria, "Sicrhaodd newyddiadurwr Franco-Algeriaidd gynhyrchiad y ffilm, gyda chymorth" atgyweiriwr Algeriaidd ", a gafodd awdurdodiad ffug i saethu", trosedd "ar ben hynny yn cael ei chosbi'n ddifrifol".

Mae'r weinidogaeth yn addo cymryd camau cyfreithiol yn erbyn y gohebwyr o blaid "Ffugio mewn ysgrifennu dilys neu gyhoeddus". Y "Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod y cyfryngau hyn, sydd â'r gallu i gynnal agenda gyda'r nod o faeddu delwedd Algeria a chracio'r ymddiriedaeth ddiwyro a sefydlwyd rhwng pobl Algeria a'u sefydliadau, yn gweithredu ar y cyd ac ar wahanol lefelau a chefnogaeth.", meddai.

Yn ôl y weinidogaeth, roedd M6 wedi cyflwyno, ar Fawrth 6, 2020, gais achredu i’r wasg ar gyfer aelodau o dîm y sioe. "Ymholiad unigryw", ar gyfer saethu rhaglen ddogfen ar "Hyrwyddo datblygiad economaidd a thwristiaeth dinas Oran, yn ogystal â'r amlddiwylliannedd sy'n gwneud cyfoeth ein gwlad".

Cais a gafodd ymateb anffafriol gan wasanaethau'r Gweinyddiaethau Cyfathrebu a Materion Tramor, meddai. Darlledwyd fis Mai diwethaf gan y sianel gyhoeddus France 5 o raglen ddogfen arall ar ieuenctid Algeria a'r "Hirak" -

"Algeria fy nghariad" gan y newyddiadurwr o Ffrainc a chyfarwyddwr tarddiad Algeria Mustapha Kessous - wedi sbarduno argyfwng diplomyddol rhwng Algiers a Paris.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://onvoitout.com/

Gadael sylw