"Affrica Mia": yn ôl troed y Maliaid hyn a ddyfeisiodd y rhythm Affro-Ciwba

0 13

"Rendez-Vous chez Fatimata": llwyddiant ysgubol yn y 1960au a anwyd o daith cerddorion Malian i Havana. Yn y ffilm "Africa Mia", a fydd yn cael ei rhyddhau ar Fedi 16, mae Richard Minier yn adrodd eu stori.

1964. Yn dilyn annibyniaeth Affrica ac ar adeg y chwyldroadau mewn rhai taleithiau yn y rhan hon o'r blaned yr oeddem yn dal i alw'r Trydydd Byd.

Ym Mali, bwriad Modibo Keïta, arlywydd sosialaidd holl-bwerus ers diwedd gwladychu Ffrainc ym 1960, oedd hyrwyddo pob menter a fyddai’n dangos rhyddfreinio diffiniol ei wlad. Yng Nghiwba, yn y Caribî, roedd Fidel Castro, bum mlynedd ar ôl cymryd grym ac yng nghanol y Rhyfel Oer, eisiau gwrthsefyll gelyniaeth yr Unol Daleithiau trwy gysylltu â gwledydd eraill y De. Dyna pam, y flwyddyn honno, y gwahoddwyd deg cerddor o Malian i fynd i berffeithio eu celf yn Havana, yn ystafell wydr Alejandro Garcia Geturla.

"Las Maravillas de Mali"

Bydd y Maliaid ifanc hyn yn dysgu'n gyflym. Ac o dan gyfarwyddyd y rhai mwyaf mentrus ohonyn nhw, y ffliwtydd a’r cyfansoddwr Boncana Maïga, fe fyddan nhw’n fuan yn ffurfio grŵp y byddan nhw’n ei alw’n “Las Maravillas de Mali”, i dalu gwrogaeth i’r grŵp Ciwba “Las Maravillas de Florida”.

 

Mae “Africa Mia”, a gynhyrchwyd gan Richard Minier gyda chefnogaeth Edouard Salier, yn adrodd hanes y cerddorion Malian a aeth i Giwba a’u llwyddiant rhyngwladol. Mae'n dod allan Medi 16.

Fe wnaeth dymchwel, ym 1968, gyfundrefn Modibo Keïta gan coup d'état milwrol roi diwedd ar stori hyfryd Maravillas Mali, a ddychwelodd i'r wlad wedyn. Mae Boncana Maïga, yr arweinydd sydd â'r llysenw "the Maestro", sy'n ffyddlon i'w argyhoeddiadau ideolegol, yn mynd i alltudiaeth yn Abidjan ond nid yw'n llwyddo i argyhoeddi ei gyd-gerddorion i'w ddilyn. Bydd ef ar ei ben ei hun yn dilyn gyrfa flaenllaw, fel cerddor ond hefyd fel cynhyrchydd (yn enwedig Alpha Blondy) neu fel awdur sgoriau ffilm (hynny yn arbennig y comedi enwog Ivorian Dawns Llwch gan Henri Duparc).

Y ffliwtydd a’r cyfansoddwr Boncana Maïga, y llysenw “the Maestro”, oedd arweinydd “Las Maravillas de Mali”.

Dwy stori cydgysylltiedig

Bu bron anghofio am y stori hon ar ddiwedd y 1990au pan glywodd y cynhyrchydd cerddoriaeth Ffrengig Richard Minier amdani ar hap, yn ystod ei daith gyntaf i Affrica, ym mar ei westy yn Bamako. Yna bydd yn ddi-baid, camera mewn llaw, i ail-greu epig y Maravillas trwy ddarganfod, rhwng 2000 a 2018, yr holl brif gymeriadau a'r prif dystion sy'n dal yn fyw ohono - yn enwedig y cyn-wragedd neu'r plant. cerddorion yng Nghiwba. Bydd yn ceisio yn ofer ailgyfansoddi'r grŵp, y bydd yr holl aelodau ohono, ac eithrio'r "Maestro", yn diflannu un ar ôl y llall. Fodd bynnag, llwyddodd i ddychwelyd i Giwba yn 2016 gyda Boncana Maïga, a fydd wedyn yn gallu recordio fersiynau newydd o ddarnau ei grŵp o'r 1960au gyda cherddorfa o Giwba. Munud gwych o emosiwn.

Bydd Richard Minier yn llwyddo i ddychwelyd i Giwba yn 2016 gyda Boncana Maïga, a fydd wedyn yn gallu recordio fersiynau newydd o ddarnau ei grŵp gyda cherddorfa Ciwba o'r 1960au. Munud gwych o emosiwn.

 

Mae'r ffilm sy'n dod allan heddiw, wedi'i chyfarwyddo gan Richard Minier gyda chefnogaeth Edouard Salier, yn adrodd, gyda delweddau archif ategol, ddwy stori gydgysylltiedig. Mae un yn sôn am brofiadau'r cerddorion Malian a aeth i Cuba a'u llwyddiant rhyngwladol. Mae'r llall yn mynd â ni gam wrth gam trwy ymchwiliad hir Richard Minier. Yn gymaint â'r cyntaf yn hynod ddiddorol, mae'r ail weithiau'n ddryslyd. A oedd yr hollalluogrwydd o flaen camera awdur y ffilm yn angenrheidiol yn y rhaglen ddogfen hon nad ef yw'r gwir arwr er gwaethaf ei ddyfalbarhad mawr i dalu teyrnged haeddiannol i'r Maravillas?

ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.jeuneafrique.com/

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.