Yn yr Unol Daleithiau, mae cyrff anllywodraethol yn gwadu cael gwared ar y groth yn gudd mewn gwersylloedd mudol

0 238

Mae pum corff anllywodraethol Americanaidd wedi cyflwyno cwyn yn gwadu hysterectomau mewn canolfan gadw lle mae menywod mudol yn cael eu dal. Byddai'r meddygfeydd hyn yn cael eu perfformio yn erbyn eu hewyllys.

Nyrs o'r sefydliad fyddai wedi swnio'r rhybudd. Mewn canolfan gadw preifat yn Georgia (Unol Daleithiau), menywod sy'n cael eu cadw ar ran Gorfodi Mewnfudo a Thollau yr Unol Daleithiau (ICE), heddlu tollau ac asiantaeth rheoli ffiniau Adran Diogelwch Mamwlad y Wladwriaeth. - Unedig, yn dioddef hysterectomies (tynnu'r groth yn llwyr neu'n rhannol).

"Mae nyrs gwrtais [...] yn siarad am gamdriniaeth, hiliaeth a risgiau # COVID19 i garcharorion a gwarchodwyr", yn nodi trydariad Project South, un o'r pum corff anllywodraethol a gyflwynodd gŵyn i'r llywodraeth.

"Arbrofion ar ein cyrff"

Dywed y nyrs nad yw'r menywod yn ymwybodol o'r llawdriniaethau hyn. "Dywedodd sawl carcharor wrthyf eu bod wedi mynd i weld y meddyg a'u bod wedi cael hysterectomies heb gael eu hysbysu" ymlaen llaw, meddai.

Mae hi'n ychwanegu bod meddyg "Hysterectomies perfformio ar bron pawb."

Mae un o'r carcharorion a gafodd eu cyfweld gan y pum corff anllywodraethol hyd yn oed yn siarad amdanynt "Gwersyll crynhoi arbrofol".

“Pan gyfarfûm â’r holl ferched hyn a gafodd y feddygfa hon, roeddwn yn meddwl ei fod yn edrych fel gwersyll crynhoi arbrofol. Roedd fel pe baent yn gwneud arbrofion ar ein cyrff ”, mae hi'n dweud wrth Project South.

Ymyrraeth beryglus

Fodd bynnag, mae arfer hysterectomïau yn arfer peryglus. "Mae hon yn weithred bwysig y mae'n rhaid ei hystyried, oherwydd mae sawl math o hysterectomi, a all, yn ogystal â gwneud di-haint, arwain at y menopos", eglura Dr Brigitte Letombe, gynaecolegydd meddygol ac obstetreg ar y safle journaldesfemmes.fr .

Mae'r pum corff anllywodraethol (Project South, Georgia Detention Watch, Cynghrair Georgia Latino dros Hawliau Dynol, a Rhwydwaith Cymorth Mewnfudwyr De Georgia) wedi ffeilio cwyn gyda'r llywodraeth (PDF), ar ran y mewnfudwr a gedwir a nyrs cychwynwr rhybudd.

ffynhonnell: https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/aux-etats-unis-des-ong-denoncent-des-ablations-de-l-uterus-dans-des-camps-de- ymfudwyr-6973931
Gadael sylw