Y Tywysog Andrew: ni fydd yn cymryd rhan yn nathliadau 100 mlynedd ei dad Philip!

0 164

Mae'r teulu brenhinol yn bwriadu gwneud popeth i amddiffyn ei enw da. Tra bod y Tywysog Andrew yn dal i fod yn gaeth i berthynas Epstein, mae wedi cael ei wahardd rhag digwyddiad teuluol swyddogol unwaith eto.

Fodd bynnag, mae'r Tywysog Andrew yn ddisylw am bron i flwyddyn a'i benderfyniad i ddod i ben " ei holl ymrwymiadau cyhoeddus »Ym mis Tachwedd 2019. Dim ond, panmae'n dal i gael ei amau ​​yn achos Epstein, mae teulu brenhinol Prydain wedi gwneud penderfyniad newydd i warchod ei ddelwedd. Felly, fel y datgelwyd Mae'r Dydd Suldug york ni wahoddwyd ef i'r dathliadau i'w drefnu ar achlysur pen-blwydd ei dad, y Tywysog Philip, yn 100 oed, ym mis Mehefin 2021. Er mwyn cymryd yr holl ragofalon angenrheidiol, ac osgoi sgandal newydd, byddai breindal Prydain wedi gofyn i drefnwyr arddangosfa ffotograffau, a gynlluniwyd gan The Royal Collection Trust ar gyfer y pen-blwydd hwn, iosgoi unrhyw ystrydeb o dywysog andrew.

« Daeth rhybudd gan bawb uchod i israddio Andrew. Bydd yn cael ei gynnwys cyn lleied â phosib“, Ymddiriedodd ffynhonnell frenhinol i’r tabloid. " Nid yw hyn i newid y stori oherwydd ni ellir ei anwybyddu'n llwyr. Ond ni fyddwn yn ysgrifennu gormod am ei berthynas â Dug Caeredin dros y blynyddoedd. Mae hyn yn amlwg yn anodd oherwydd mai ei mab ydyw ac mae i leihau ei rôl yn y teulu.. Ers i'r Tywysog Andrew gymryd rhan yn y berthynas hon, mae'n cael ei hun yn rheolaidd o luniau o deulu brenhinol Prydain. Ym mis Gorffennaf 2020 er enghraifft, yn ystod priodas ei ferch, Beatrice of York, nid oedd wedi ymddangos mewn unrhyw giplun swyddogol.

Dioddefwr yn cyhuddo'r Tywysog Andrew o ryw dan orfod

Fel atgoffa, cyhuddir Dug Efrog o fod yn rhan o berthynas Jeffrey Epstein, yr amheuir ei fod yn " masnachu mewn rhyw Ar blant dan oed. Mae Virginia Roberts Giuffre, un o ddioddefwyr honedig yr ariannwr yn Efrog Newydd, yn honni iddi gael ei gorfodi i gael rhyw gyda Dug Efrog pan oedd hi'n 17 oed.

Gadael sylw