Saith i wyth: tystiolaeth deimladwy mam y mae ei phlentyn "wedi'i chloi yng nghorff bachgen"!

0 138

Dydd Sul Medi 13, 2020, cysegrwyd y portread o Saith i wyth i Chrystelle, mam y mae ei mab 8 oed yn argyhoeddedig i fod yn ferch sydd wedi'i chloi yng nghorff bachgen. Wedi'i symud, dychwelodd yr olaf i anghysur ei phlentyn a sut roedd hi wedi penderfynu ei helpu i newid ei hunaniaeth.

Cyrlau euraidd, llygaid clir ... Merch neu fachgen? Yn 8, roedd Baptiste eisiau cael ei galw'n Lilie. Ac am reswm da, mae'n argyhoeddedig ei fod yn ferch sydd wedi'i chloi yng nghorff bachgen. Wrth fynd gydag ef yn y newid hunaniaeth hwn, roedd ei fam yn ymddiried yn Audrey Crespo-Mara yn y sioe TF1, Saith i wyth Roeddem bob amser yn sylwi bod ein plentyn yn wahanol. Yn wahanol i'r plant eraill a oedd gennym eisoes, felly Mélina, ei chwaer hŷn, a'i hefaill Adam. Roedd yn blentyn a oedd yn poeni'n fawr am ei ddelwedd. Roedd yn gythryblus mewn plentyn mor fach, oherwydd rydych chi'n dweud wrthych chi'ch hun: 'Mae'n blentyn ciwt.' Ond nid oedd yn ymddangos bod y ddelwedd ddrych yn gweddu iddo. »

Flwyddyn yn ôl, fe newidiodd popeth: “ Fel petai ei joie de vivre yn pylu ychydig (…) Mae'n blentyn sydd wedi dod yn anodd ei gysuro. Ar ôl y dicter, bu cyfnod o dristwch, a dweud y gwir, a barodd inni grio oherwydd ei bod yn boenus iawn gweld ein plentyn yn y boen hon. Geiriau llym iawn, a ddywedodd yn achlysurol wrth iddo ddringo'r grisiau: 'Mae fy mywyd yn sugno, mae fy mywyd yn sugno cymaint y byddai'n well gen i farw.' Parhaodd Upset, Chrystelle: " Mae'n erchyll clywed eich plentyn yn meddwl am y math yna o beth. Ac yna pan feddyliais fy mod wedi ei gysuro, ei sootio ychydig bach a fy mod wedi rhoi cusan olaf iddo cyn cysgu ... 'Da bah nos da, oherwydd efallai bore yfory, ni fyddwn yno mwyach, mi Efallai fy mod wedi tagu â gwregys fy ystafell ymolchi

"Allwch chi ddim gwneud dim, mae fy mywyd yn fam rhy ddrwg! "

O flaen camerâu TF1, esboniodd y fam i dri o blant: " Ni ddywedodd hi wrthym, 'Rydw i eisiau bod yn ferch.' Dywedodd wrthym: 'Rydw i wedi bod yn ferch erioed!“Ym mis Chwefror y datgelodd y plentyn i’w rieni fod rhywbeth o’i le. Mae ei fam yn cofio: “ Ar ôl yr holl frawddegau hyn y gwnaeth hi ailadrodd bob nos ... Ac un noson, dywedais: ond mae'n ddifrifol iawn dweud y math hwn o beth… Rydym yn deall eich bod yn anhapus. Rydyn ni eisiau gwneud rhywbeth i chi. Dywedodd wrthyf: 'Ond ni allwch wneud dim, mae fy mywyd yn fam rhy ddrwg! Mae bywyd yn ddiwerth! ' »

Felly penderfynodd ei mam, Chrystelle, wneud popeth i wneud i'w merch deimlo'n dda amdani ei hun. ' Dywedais, i wneud eich bywyd yn ddefnyddiol, pe bai gen i ffon hud erioed, beth hoffech chi i mi ei newid gyntaf yn eich bywyd? Ac yno, ond fe ddaeth allan fel roced… Dim petruso… Ar unwaith dywedodd: 'Fy ngwallt, fy enw a'm pidyn!' "Mae mam Lilie yn parhau:" Ac yna sylweddolodd ei fod allan a gwelodd y rhyddhad hwnnw ... Fe wnes i fyrstio i ddagrau a dywedais: 'Ond ai dyna'r cyfan? Ai dyna'r cyfan rydych chi am i ni ei newid? Ond rydyn ni'n gwneud hyn ar hyn o bryd mêl! Eich gwallt, byddwn yn gadael iddo dyfu. Eich enw chi, byddwn ni'n meddwl amdano. ' A thorrodd hi fi i ffwrdd, meddai: 'Na, na, dwi'n gwybod fy enw fel merch!' Felly iawn, beth yw eich enw? 'Lilie'. "Wedi'i symud, ychwanega:" Roedd yn syndod mawr i fam glywed ei phlentyn yn hunan-fedyddio. O'r diwrnod hwnnw ymlaen, nid oedd y plentyn eisiau cael ei alw wrth ei enw cyntaf arall: Baptiste.

ffynhonnell: https://www.closermag.fr/vecu/temoignages/sept-a-huit-le-temoignage-bouleversant-d-une-mere-dont-l-enfant-est-enferme-dans-un-corps- de-garcon-1171727
Gadael sylw