Mae achos cyfreithiol Johnny Depp yn erbyn Amber Heard wedi’i ohirio!

0 113

Achos cyfreithiol enllib Johnny Depp yn erbyn Amber Heard yn Virginia ni fydd yn digwydd ym mis Ionawr. Cyhoeddodd y barnwr â gofal yr achos y bydd y weithdrefn yn cael ei chynnal o Fai 3, 2021. Mae actor Môr-ladron y Caribî wedi gofyn am ohirio, i droi gweddill y Anifeiliaid gwych rhwng Hydref 2020 a Chwefror 2021. Cais yn erbyn Amber Heard, y mae'n hawlio $ 50 miliwn ohono am gyflwyno ei hun fel "goroeswr trais domestig" mewn erthygl yn yr Mae'r Washington Post o 2018. Fodd bynnag, nid oes gan y cyn-briod unrhyw beth i'w wneud â phenderfyniad y barnwr.

 

Pandemig Covid-19 yw'r rheswm am yr oedi newydd hwn. "Am y foment, nid yw Goruchaf Lys Virginia yn awdurdodi cynnal treial gan reithgor", nododd y barnwr Bruce White, fel y Dyddiad cau a drosglwyddwyd.

Gwrthdaro calendr

Penderfyniad na ddylai fodloni Amber Heard, a ddisgwylir ar y set oAquaman 2 gwanwyn nesaf. “Dywedodd cynghorydd Warner Bros. nad oedden nhw'n gwybod pryd i saethuAquaman II yn cychwyn, ond bydd rywbryd yng ngwanwyn 2021 ”, dadleuodd tîm cyfreithiol Amber Heard. Anfonodd cynghorydd Warner lythyr hefyd at gynrychiolwyr Johnny Depp i'w hysbysu y bydd "cynhyrchu yn cychwyn heb fod yn gynharach na Mai 31, 2021".

Disgwylir i'r siwt enllib hon bara tair wythnos, ond gallai gael ei gohirio, fel y digwyddodd yn achos cyfreithiol Johnny Depp yn erbyn y tabloid Prydeinig The Sun. Roedd y cyhoeddiad wedi nodi cyhuddiadau Amber Heard, gan ardystio bod yr actor yn ddyn treisgar gyda'i wraig ar y pryd. Roedd Johnny Depp wedi ffeilio cwyn difenwi. Mae disgwyl dyfarniad y treial hwn ar draws y Sianel y mis hwn.

Gadael sylw