Mae Marchnad Gambela ac uwchgylchu yn cymryd rhan mewn ailgylchu cwyr

0 120

Yn boblogaidd iawn, ystyrir bod cynhyrchu cwyr yn niweidiol i'r amgylchedd. Felly mae rhai chwaraewyr fel Marchnad Gambela brand Paris yn troi at uwchgylchu, neu'r grefft o adfer sbarion i greu dillad gwreiddiol.

Nid yw llwyddiant cwyr i'w brofi yn y sector dillad mwyach. Ac eto mewn cyfnod o argyfwng ecolegol, mae llawer o ffabrigau wedi'u hargraffu yn Tsieina gan ddefnyddio technegau sy'n llai gwydn na'r ffabrig gwreiddiol o'r Iseldiroedd. A theithio miloedd o gilometrau i gyrraedd Château Rouge, ardal arwyddluniol ar gyfer gwerthu ffabrigau Afro ym Mharis. Lefel ôl troed carbon, byddwn yn dod yn ôl.

Mae'r cwyr a ddefnyddir i sicrhau'r argraff gywir o'r patrymau lliw yn eithaf niweidiol i'r amgylchedd, gan ei fod yn llifo i'r dŵr yn y pen draw. Mae'r un peth yn wir am liwiau, sydd ers diwydiannu'r dechneg, yn cynnwys lliwiau cemegol yn bennaf.

ffynhonnell: https://www.jeuneafrique.com/1041988/culture/gambela-market-la-marque-qui-veut-depolluer-le-wax/

Gadael sylw