Canol Affrica: ras i'r gynulleidfa ... a dylanwad

0 11

Chad, Gini Cyhydeddol, Gweriniaeth Canolbarth Affrica… Mae grwpiau clyweledol Camerŵn yn chwarae ar ffiniau i ehangu eu presenoldeb yn yr isranbarth.

Mae gan Jean-Pierre Amougou Belinga y gwynt yn ei hwyliau yn Bangui. Fel pe bai'n tanlinellu'r pwysigrwydd y mae wedi'i gaffael yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica, nid yw sylfaenydd y grŵp wasg amlgyfrwng L'Anecdote yn petruso, yn ystod ei ymweliadau amrywiol â'r brifddinas, i ymddangos yn systematig ochr yn ochr â'r arlywydd, Faustin- Archangel Touadéra. Yn dilyn lansiad sianel deledu Vision 4 TV RCA ym mis Gorffennaf 2017, enillodd y Pennaeth Gwladol fedal ar ei frest hefyd.

Ymhell cyn Gweriniaeth Canolbarth Affrica, roedd Vision 4 eisoes wedi agor swyddfa yn Brazzaville. Targed nesaf: Gorllewin Affrica, lle mae'r grŵp yn ceisio sefydlu ei hun. Fel L'Anecdote, mae sawl cyfrwng clyweledol Camerŵn wedi mynd ati i goncro Canol Affrica. Gyda'r nod o ehangu eu sgôr yn wyneb cystadleuaeth o sianeli rhyngwladol trwy ddal sylw'r diaspora a sefydlwyd yn y gwahanol wledydd hyn.

YN GYNTAF O BOB UN, MAE DYNION BUSNES YN DEBYGOL I DDEFNYDDIO EU CYFLE CYFRYNGAU I WNEUD LLAWER ISEL AR CYFLEOEDD ARIANNOL

Ymestyn eu dylanwad

Cymhelliant arall actorion yr ehangiad hwn, heb ei gydnabod y tro hwn, yw ymestyn y dylanwad y maent yn ceisio'i gael ym mhriflythrennau'r isranbarth. "Nhw yn gyntaf oll yw dynion busnes, sy'n debygol o ddefnyddio eu teclyn cyfryngau i fachu ar rai cyfleoedd a fyddai'n codi yn y gwledydd hyn", meddai dadansoddwr o'r sector. O'r safbwynt hwn, ni wnaeth Jean-Pierre Amougou Belinga unrhyw gyfrinach, ychydig fisoedd yn ôl, o'i ddiddordeb yng Nghwmni Telathrebu Canol Affrica (Socatel), gweithredwr periglor y wlad.

Mae agosrwydd cyfarwyddwyr y cwmnïau hyn at y pwerau sydd ar waith hefyd yn amlwg iawn. Dyma'r achos gyda Justin Tagouh, crëwr y sianel Afrique Média, sydd hefyd wedi'i leoli ym Malabo a N'Djamena. “Roedd penaethiaid gwladwriaeth y gwledydd hyn yn deall yn gynnar iawn ac yn cefnogi’r athroniaeth Pan-Affricanaidd yr ydym yn ei hamddiffyn. Ac fe wnaethant agor eu drysau inni, ”meddai ei gyfarwyddwr gwybodaeth, Albert Patrick Eya.

Roedd presenoldeb y ddau begwn darlledu hyn y tu allan i Camerŵn yn bendant i'r grŵp pan gaewyd ei adeilad yn Yaoundé a Douala ym mis Awst 2015, ar ôl dioddef digofaint y Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol (CNC). , rheoleiddiwr cyfryngau Camerŵn, ar ôl ffeilio sawl cwyn. Felly llwyddodd y “sianel pan-Affricanaidd” i barhau i ddarlledu heb ddigwyddiad nes i'r morloi gael eu codi, bron i flwyddyn yn ddiweddarach.

Bun o gadwyni

Mae rhesymeg y grŵp TV + (radio, teledu a theledu cebl), y mae sianel Canal 2 International yn un o'r prif is-gwmnïau, yn dra gwahanol: “Rydyn ni eisiau meddwl yn fawr a pheidio â chyfyngu ein hunain i'r farchnad leol yn unig. Mae ein presenoldeb yn y gwledydd hyn, diolch i’n gohebwyr, yn caniatáu inni beidio â dibynnu ar asiantaethau’r wasg sy’n ddrud ac y mae eu prosesu gwybodaeth yn cymryd prism nad yw bob amser yn unol â’n canfyddiad ”, yn arsylwi Éric Joseph Fotso, pennaeth. o Gamlas 2.

Mae'r cwmni'n cymryd rhan mewn partneriaeth â sianel Chadian Electron TV, a lansiwyd yn 2014, a adeiladwyd o amgylch cyfnewid rhaglenni a chefnogaeth dechnegol a ddarperir gan y grŵp Camerŵn. Mae cangen Malabo, lle mae cynrychiolaeth Camlas 2 a chwmni teledu cebl (busnes craidd TV +) yn cydfodoli, yn dangos yn berffaith strategaeth y grŵp pan fydd yn targedu gwlad. “Rydyn ni'n edrych yn gyntaf i gael trwydded mewn teledu cebl. Os yw'r olaf yn gweithio, rydyn ni wedyn yn defnyddio ein tusw o sianeli teledu, ”esboniodd Éric Joseph Fotso.

Nid oes unrhyw un o'r chwaraewyr Camerŵn hyn yn adrodd am unrhyw gystadleuaeth rhyngddynt yn y gwledydd tramor lle maent wedi'u sefydlu, gan fod yn well ganddynt alw lleoliad gwahaniaethol a ddylai ganiatáu iddynt i gyd ddod o hyd i'w lle yn nhirwedd glyweledol CEMAC.


Pawb yn gysylltiedig

Ers Ebrill 6, mae Gabon a Congo wedi cael eu cysylltu gan ffibr optegol. Dyma ddatblygiad diweddaraf prosiect Asgwrn Cefn Canolbarth Affrica (CAB), a hyrwyddir gan Fanc y Byd i ryng-gysylltu'r isranbarth cyfan. Diolch i'r rhwydwaith hwn, mae Canol Affrica yn dod i'r amlwg o'i ddibyniaeth ar loeren wrth ganiatáu i wledydd dan ddaear glymu i geblau tanfor a lansiwyd o'r arfordir.

Yn ganolbwynt go iawn, mae Camerŵn wedi bod yn gysylltiedig â Chad ers 2012 ac â Gini Cyhydeddol trwy gyswllt dwbl, ar y môr ac ar dir. Dylai estyniad yr olaf gyrraedd Gabon yn y pen draw, tra bod lansiad prosiect arall eisoes wedi'i gynllunio rhwng Yaoundé, Brazzaville a Bangui. Wrth aros am y cysylltiad rhwng priflythrennau Chad a Gweriniaeth Canolbarth Affrica, wedi'i rwystro gan y sefyllfa ddiogelwch yn y wlad olaf.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.jeuneafrique.com/

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.