Mae Eudoxie Yao yn ymateb yn dilyn anffyddlondeb ei dyweddi Grand P!

0 532

Y gantores Guineaidd Grand P sy'n byw yn Côte d'Ivoire ar hyn o bryd yw beiddgar menywod. Mae ganddo'r gwynt yn ei hwyliau ar hyn o bryd gyda'r rhyw decach ar dir Ivorian ac mae'n gollwng llawer o inc a phoer. Ychydig ddyddiau yn ôl, aeth y canwr Gini yn yr ysbyty y diwrnod ar ôl ei noson allan gydag Eudoxie Yao. Byddai'r canwr wedi cael noson boeth gyda'r Go Bobaraba hyd at ddiweddu drannoeth ar ddrip mewn gwely ysbyty.

Ar ôl gwella o'r darn gwael hwn, penderfynodd Grand P symud i fyny gêr trwy ffurfioli ei ymgysylltiad â'r Ivorian â ffurfiau hael.

Ond er mawr syndod, lai na 48 awr ar ôl rhoi’r fodrwy dyweddïo i Eudoxie Yao, gwelwyd Grand P mewn clwb nos yn cusanu dynes arall. Yn amlwg, mae'n weithred o anffyddlondeb y bydd Eudoxie Yao yn ei chael hi'n anodd treulio.

Anfarwolodd sawl un o gefnogwyr y canwr a'r chwilfrydig a oedd ar y sîn y foment hon. Mae sawl llun y mae Grand P yn cusanu merch ifanc wyn hefyd wedi'u postio ar rwydweithiau cymdeithasol. Ni fethodd defnyddwyr y rhyngrwyd â gwneud sylwadau ar y lluniau hyn a drosglwyddwyd gan First Magazine ac sy'n gwneud gwefr fawr.

Ar gyfer Botté Enock Ben, byddai Grand P wedi dod i Arfordir Ifori gyda'r meddyginiaethau i ferched. Rheswm pam y gall glec unrhyw fenyw os yw eisiau:

"Rydych chi'n dod i wlad pobl gyda meddyginiaeth merch. Arhoswch byddaf yn rhybuddio fy ngwraig”Yn ysgrifennu'r syrffiwr hwn.

Ar gyfer Condeness Statesman syrffiwr arall “Er gwaethaf pandemig Covid-19, nid yw Grand P yn parchu mesurau rhwystr, nid yw'n parchu pellhau".

O ran Eudoxie Yao, ymatebodd trwy ei thudalen facebook:

"Fy nyweddi grand P rydych chi'n esgus eich bod chi eisiau i mi fel gwraig gyfreithlon ond chi bob amser sy'n cusanu'ch cefnogwyr ar y geg  ar y cyflymder hwn mae perygl i fy rhieni wrthod y briodas hon ... tynnu'ch hun at eich gilydd Fe wnaethoch chi i'm brodyr Ivorian ddechrau chwerthin arna i Rydych chi'n dweud eich bod chi'n fy ngharu i Rwy'n eich credu chi Ond… “.

Sylwadau

commentaires

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar http://www.culturebene.com/62463-eudoxie-yao-a-reagit-suite-a-linfidelite-de-son-fiance-grand-p.html

Gadael sylw