Sut i ymladd llid yn naturiol?

0 157

L 'llid yw ymateb amddiffyn naturiol y corff. Mae'n cael ei sbarduno yn gyntaf i adnabod sylwedd sy'n ymosod ar y corff, yna i'w ddileu. Mae'r ffenomen yn stopio'n ddamcaniaethol unwaith y bydd y bygythiad dan reolaeth. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y llid yn parhau, gan ymladd yn erbyn gelyn nad yw'n bodoli. Mae CBD bellach yn gynnyrch sy'n ennyn diddordeb cynyddol mewn meddyginiaeth. Diweddariad ar y driniaeth naturiol hon i leddfu llid.

 

Deall llid

 

Mae llid yn ffenomen naturiol hanfodol. Mecanwaith amddiffyn y corff sy'n ymateb i ymddygiad ymosodol allanol. Yna mae anghysur corfforol yn amlygu ei hun, yn yr achos hwn teimlad o wres, cochni, chwyddo neu hyd yn oed boen.

Gall ymddygiad ymosodol fod ar wahanol ffurfiau. Gall fod yn haint a achosir gan bathogen fel firws neu facteria. Mae hefyd yn bosibl bod yr ymosodiad yn gorfforol, fel anaf neu frathiad anifail.

Mewn rhai achosion arbennig, bygythiadau ffug yw achos y llid. Mae hyn yn digwydd yn enwedig os bydd adwaith alergaidd. Rhaid inni hefyd sôn am batholegau hunanimiwn neu awto-llidiol. Yn yr achos hwn, mae'r corff yn ymladd yn erbyn bygythiad nad yw'n fygythiad. Yna gall y llid ddod yn gronig.

Yn union, mae'r CBD neu ganabidiol yn cael effeithiau buddiol yn erbyn y math hwn o lid sy'n para am gyfnod hir, hyd at sawl mis neu hyd yn oed flynyddoedd.

 

Beth yw CBD?

 

Mae CBD neu ganabidiol yn un o gydrannau cywarch neu ganabis. Mae gan y cannabinoid hwn y penodoldeb o beidio â bod yn seicotropig, gan achosi dim dibyniaeth, yn wahanol i foleciwlau eraill sy'n bresennol yn y planhigyn hwn.

Ce cynnyrch sy'n cael ei farchnata amlaf ar ffurf olew canabidiol mae ganddo lawer o briodweddau therapiwtig. Yn benodol, byddai'n brwydro yn erbyn rhai llid ac yn lleihau rhai poenau llidiol.

 

CBD yn erbyn llid: llawer o gymwysiadau addawol

 

Mae nifer o astudiaethau a gynhelir ledled y byd yn tueddu i gadarnhau effeithiau buddiol CBD yn erbyn llid. Byddai'r moleciwl hwn yn caniatáu yn benodolgwella ymateb y corff i ddelio â phatholegau hunanimiwn ac i reoli poen tebyg i niwropathig.

A cyhoeddiad meddygol ar ben hynny, yn tanlinellu diddordeb CBD mewn datblygu meddyginiaethau effeithiol i frwydro yn erbyn llid. Byddai'r sylwedd hwn yn caniatáu rhoi triniaeth ar waith i oresgyn llid a'r straen ocsideiddiol cysylltiedig.

Dosbarthwyd ymchwil ddiddorol hefyd yn y PLOS Un cyfnodolyn gwyddonol, gan dynnu sylw at effeithiau buddiol canabidiol ar glefydau llidiol y coluddyn.

Yn olaf, mae'n werth tynnu sylw at ddefnyddiau posibl a hysbys CBD mewn athletwyr. Mae'r olaf yn cyflwyno risg uchel iawn o ddioddef o glefydau ac anafiadau cronig. Beth bynnag yw'r sefyllfa, mae'r cyfan yn dechrau gyda llid ar ôl straen neu sioc gorfforol. Mae llawer o athletwyr gorau yn defnyddio canabidiol ar gyfer rheoli poen.

Mae'n ddiddorol nodi y gellir bellach yfed y sylwedd hwn heb risg o gael ei ddiarddel. Wedi mynd yw'r dyddiau pan gafodd CBD ei wahardd. Ym mis Ionawr 2018, roedd Asiantaeth Gwrth Gyffuriau'r Byd yn tynnu canabidiol o'r rhestr hir o sylweddau rheoledig. Felly gall athletwyr gymryd olew CBD neu edibles eraill heb beryglu cael eu dileu o gystadleuaeth.

 

Gadael sylw