Master Frans Hals: un o'i luniau wedi'i ddwyn eto o amgueddfa.

0 115

Paentiad gan y meistr gwych Frans Hals, Dau fachgen ifanc yn chwerthin ei ddwyn ddydd Mercher hwn ar doriad y wawr o amgueddfa yn Leerdam (Yr Iseldiroedd). Dyma'r trydydd tro i'r cynfas gael ei ddwyn o'r amgueddfa hon.

Cafodd y paentiad, sy'n dangos dau fachgen ifanc yn chwerthin gyda photel o gwrw, ei ddwyn ar doriad y wawr o amgueddfa Hofje van Mevrouw van Aerden. Fe aeth y larwm i ffwrdd tua 3:30 y bore a sylwodd yr heddlu, unwaith yno, bod drws yng nghefn yr adeilad wedi’i orfodi.

Wedi'i ddwyn ddwywaith eisoes

Mae heddlu o'r Iseldiroedd wedi lansio "ymchwiliad eang" ac wedi galw arbenigwyr dwyn celf i mewn. Edrychodd ymchwilwyr ar y lluniau teledu cylch cyfyng. "Mae'r helfa ymlaen" i ddod o hyd i'r "paentiad pwysig a gwerthfawr iawn" hwn, wedi trydar ditectif o'r Iseldiroedd sy'n arbenigo mewn dwyn gweithiau celf.

Roedd y paentiad enwog eisoes wedi'i ddwyn o'r un amgueddfa hon yn 2011 a 1988, cyn ei ddarganfod chwe mis a thair blynedd yn ddiweddarach yn y drefn honno. Yn gyfoes o Rembrandt a Vermeer, mae Frans Hals yn un o feistri oes euraidd paentio Iseldiroedd. Mae'n adnabyddus am ei bortreadau niferus, gan gynnwys Y Marchogwr Chwerthin yn weladwy yn Llundain neu Y Bohemian, sy'n perthyn i'r Louvre ym Mharis.

Gadael sylw