5 meddwl ofer sy'n eich atal rhag cael steil

0 11

yma i chi 5 cred ffug sy'n eich cadw rhag edrych yn chwaethus ? Y rhai sydd eich atal rhag dod o hyd i'ch steil ac yn y diwedd gwisgo'n dda?

1) Credwch fod arddull yn gynhenid.

Rwyf eisoes wedi dweud gair wrthych amdano: nid yw arddull yn gynhenid, dysgir arddull gydag ymwybyddiaeth lawn. Rwy'n ei alw'n arddull ymwybodol. Gall y ddau air hyn newid eich bywyd mewn gwirionedd. Beth ydy hyn ? Arddull wedi'i meistroli rydych chi'n dysgu ei chreu i chi'ch hun, dyna'n union pwy ydych chi. Mae'n gysylltiedig â'ch hunan mewnol ac yn mynegi eich delwedd yn y ffordd orau bosibl.

2) Credwch nad ydych i fod i edrych yn chwaethus a gwisgo'n dda. Ac nad ydych chi'n mynd i gyrraedd yno.

Am syniad! Dylai pob merch brofi'r llawenydd a'r pleser aruthrol o ddod o hyd i'w steil personol a chael meistrolaeth lwyr ar ei chwpwrdd dillad. Y newyddion da? rydym yma ar gyfer hynny ac mae'n realiti i chi hefyd!

3) Credwch fod hunan-farn yn eich symud ymlaen.

Ac mae'n hen siarad negyddol plaintive anfodlon parhaus! Treuliais fy amser yn beirniadu fy hun. Roedd fy hunan-ddelwedd ar ei lefel isaf erioed. Un diwrnod, penderfynais newid a rhyddhau fy nghredoau cyfyngol er mwyn symud ymlaen mewn bywyd o'r diwedd. Heddiw, ni allaf gyfrif y dyddiau a aeth heibio heb fynd i lawr yr allt. Mae fy hunan-barch wedi dod o hyd i'w le o'r diwedd. Mae gennych hefyd y gallu i roi'r anrheg hon i'ch hun.

4) Credwch ei bod yn amhosibl ichi adennill hyder.

Os yw'n bosibl. A byddwch chi'n ei wneud. Ac yn gyflymach nag yr ydych chi'n meddwl. Gyda'n gilydd byddwn yn gwneud iddo ddigwydd. Ymhobman yr ewch chi fe welwch fenyweidd-dra, hyder a cheinder. Dim mwy yn teimlo'n anghyfforddus heb ddeall pam mewn gwirionedd.

5) Credwch fod dillad yn ofer yn eich bywyd fel menyw.

Gwybod nad yw dillad yn ddibwys. Mae'n arf pwerus. Eich gwisg synhwyraidd a fydd yn caniatáu ichi fod yn rhydd, yn hapus, mewn cytgord â chi'ch hun.

Felly dywedwch wrthym, o'r 5 cred ffug hyn sy'n eich cadw rhag cael steil ydych chi'n dioddef o un neu fwy ohonyn nhw ? Ydych chi am gael gwared arno unwaith ac am byth a bwrw golwg ar eich meddyliau cadarnhaol?

ffynhonnell: https: //poteleemagazine.com/5-fausses-croyances-qui-vous-empechent-davoir-du-style/

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.