5 Awgrymiadau i ddelfrydoli'ch cromliniau yn well

0 294

nid yw arddull yn gynhenid, gellir ei ddysgu. Rydym wedi dewis 5 awgrym i chi wella'ch cromliniau a gwneud argraff ar bawb sy'n eich gweld chi'n pasio.

Heb ado pellach, gadewch i ni ddechrau gyda'r domen gyntaf:

# Stopiwch wisgo dillad sy'n rhy rhydd

Menyw curvy ddu mewn ffrog flodau sy'n sublimates cromliniau

Er mwyn tynnu sylw at eich plump (eich cromliniau), dylech ffafrio dillad gyda thoriadau syth a dillad sy'n cofleidio'ch corff: Ddim yn rhy dynn, ddim yn rhy eang.

Felly yn lle gwisgo jîns a bomwyr cariad, dewiswch fwy am jîns syth a ffrogiau neu siacedi wedi'u ffitio sy'n dangos eich cromliniau tlws.

#Skirts a ffrogiau i strwythuro'r silwét

Menyw curvy ddu mewn ffrog ddu sydd ychydig yn llai

Rhaid i ferch fachog ddysgu manteisio ar ei ffigur. Dewiswch ffrogiau gwasg ymerodraeth, waledi, neu hyd yn oed ychydig yn isel eu coesau, i fflatio'r frest.

Er mwyn aruchel eich coesau, rydym yn argymell sgertiau gyda thoriadau syth, sgertiau pensil neu sgertiau trapîs.

Trwy ychwanegu gwregys o bryd i'w gilydd, bydd yn gynghreiriad enfawr i bwysleisio'r waist a strwythuro'r silwét.

#Stay yn eistedd ar sodlau

Menyw fach ddu yn gwisgo sodlau patrymog ar anifeiliaid a chnwd sy'n cyfateb

Er mwyn ymestyn eich ffigur a gwneud ichi edrych yn dda ar unwaith, rhaid i chi wisgo sodlau uchel (Dewiswch y sawdl yn ôl eich gallu i gerdded gydag ef).

Os nad ydych wedi arfer ag ef, dewiswch sodlau sgwâr a lletemau, er mwyn y cysur gorau posibl.

# Dewiswch y jîns iawn

Merched curvy du yn gwisgo jîns wedi'u haddasu i'w mathau o gorff

Fel rydyn ni'n dweud gartref: '' Chwbby yw ei jîns ''

Y jîns delfrydol a dorrir fydd y jîns sigaréts sydd ychydig yn fflamlyd. Mae yna hefyd jîns fflêr neu bootcut, yn lletach ar y gwaelod, ac felly, yn berffaith ar gyfer colli’r lloi.

Cyferbyniadau #Balance

Gwisg maint ynghyd â beige camel

Rydym i gyd yn gwybod bod du ar hyd a lled yn rhoi rhith silwét main, ond bydd ychwanegu lliwiau eraill yn eich gwneud yn anorchfygol; Coch bwrgwyn, llwydfelyn camel, glas tywyll ... mae unrhyw beth yn mynd, ar un amod: lleihau cymysgedd a chydweddiad lliwiau a phrintiau, gan ffafrio setiau plaen neu o'r un siart lliw.

Yn anad dim, ceisiwch osgoi deunyddiau disglair a ffabrigau eraill sy'n denu golau gan fod hyn yn tueddu i'ch gwneud yn dewach.

Bydd y 5 awgrym hyn yn eich helpu i wella'ch cromliniau, ond y peth pwysicaf yw gwybod pa ddillad i'w gwisgo yn ôl eich math o gorff.

soure: https: //poteleemagazine.com/5-conseils-pour-vous-aider-a-sublimer-vos-rondeurs/

Gadael sylw