Rhai awgrymiadau i ofalu am yr arennau yn well.

0 189

Mae'r ddau hidlydd siâp ffa craff hyn yn chwarae rhan fawr wrth dynnu gwastraff o'n corff. Ein cynghorion ar gyfer cadw arennau'n iach a… eu cadw'n gryf!

Rwy'n DIOD YN ENNILL ... AC Rwy'n BWYTA IACH

Er mwyn hwyluso gwaith yr arennau, sy'n cynnwys yn anad dim wrth hidlo ac ail-amsugno dŵr yn ein corff, rydym yn yfed o leiaf 1,5 litr o ddŵr a ddosberthir dros y dydd. Os ydyn ni'n chwarae chwaraeon neu'n chwysu llawer, rydyn ni'n yfed ychydig mwy. Ac os ydym eisoes wedi dioddef o gerrig arennau, rydym hyd yn oed yn fwy gwyliadwrus (yn enwedig yn yr haf ac wrth deithio. Fel ar gyfer prydau bwyd, rydym yn bwyta'n gytbwys trwy gyfyngu ar ein defnydd o seigiau diwydiannol sy'n aml yn rhy hallt, sy'n hyrwyddo gorbwysedd, a. gelyn yr aren Rydym yn rhoi balchder i ffrwythau a llysiau trwy ffafrio alcalineiddio bwydydd (nid yw ein harennau'n hoffi asidedd!) fel garlleg, bresych, moron, banana, lemwn ac i osgoi i flino ein harennau, rydyn ni'n osgoi bwyta cig, wyau neu bysgod bob dydd.

Rwy'n PRAWF

Nid yw methiant yr aren yn achosi unrhyw symptomau amlwg nes ei fod yn ddatblygedig iawn. Felly mae'r angen i gael ei sgrinio o leiaf unwaith y flwyddyn (stribed prawf wrin, prawf gwaed). Gall y sgrinio hwn gael ei wneud gan y feddyginiaeth alwedigaethol neu gan ei feddyg sy'n mynychu. Os ydych chi dros 60 oed neu os oes gennych chi ffactor risg (diabetes, gorbwysedd, clefyd cardiofasgwlaidd, ac ati), mae angen monitro'n rheolaidd.

Rwy'n SYMUD YN RHEOLAIDD

Mae gweithgaredd corfforol dygnwch rheolaidd yn gostwng pwysedd gwaed, sy'n lleihau'r risg o ddatblygu clefyd yr arennau yn ogystal â'n cadw mewn siâp corfforol a meddyliol da.

Yr amledd cywir? O leiaf 30 munud y dydd neu 45 munud / 1 awr dair gwaith yr wythnos. Ac nid oes raid i chi ddechrau rhedeg na chofrestru ar gyfer campfa os nad ydych chi'n ei hoffi. Mae cerdded sionc, beicio, nofio yn gwneud y tric yn dda iawn. Y peth pwysig yw ymarfer ar y dwyster cywir, hynny yw wrth fod ar derfyn byrder anadl ond yn gallu siarad.

Rhai ffigurau ar yr arennau

  • 12 yw, mewn centimetrau, hyd aren, am 6 cm o led a 3 cm o drwch.
  • 180 yw, mewn litr, faint o waed sy'n cael ei hidlo gan yr arennau bob dydd, neu 1 litr y funud.
  • 80 yw'r ganran o bobl Ffrainc sy'n meddwl bod yr arennau ar waelod y cefn (tra eu bod o dan y diaffram ac felly yn y canol).

DALWCH SYLWEDDAU "Tocsicaidd"

Mae ysmygu yn cynyddu'r risg o glefyd yr arennau 2,6, sy'n un rheswm da (ymhlith llawer o rai eraill) i roi'r gorau iddi! Hefyd rhowch sylw i hunan-feddyginiaeth. Mewn dosau hir a / neu uchel, gall cyffuriau gwrthlidiol anghenfil (gan gynnwys aspirin) a rhai meddyginiaethau llosg y galon (atalyddion pwmp proton) fod yn wenwynig i'r arennau. Dim cam-drin carthyddion ychwaith a all flino'r arennau trwy wneud iddynt weithio gormod. ffynhonnell:https://www.topsante.com/medecine/troubles-urinaires/calculs-renaux/je-prends-soin-de-mes-reins-617158                                                                                S

Gadael sylw