Fideo Netflix, Disney +, Apple TV + a Prime: Mae newyddbethau SVoD yn cyrraedd ym mis Awst 2020

0 13

Mae'r haf ar ei anterth, a llwyfannau cynnwys fideo mae'n ymddangos eu bod yn mabwysiadu cyflymder tawelach ar gyfer y mis hwn o Awst.

Ar ôl misoedd anodd, a hyd yn oed mwy o galedi i’w basio i lawer o wledydd ledled y byd, mae Netflix, Amazon, Apple a Disney yn betio y mis hwn ar ôl dychwelyd gwerthoedd sicr a rhai newyddbethau ysgafn, i ymlacio’r awyrgylch. Ond mae'r hinsawdd wleidyddol hynod ansefydlog hefyd yn tueddu i lwyfannau ar gyfer lledaenu rhaglenni dogfen sy'n taflu goleuni ar sefyllfa'r byd.

Pwer y Prosiect - Netflix

Beth allai fod yn well na stori archarwr a wisgodd Jamie Foxx i ymlacio o flaen y teledu? "Dim byd», Ymddengys ein bod yn ateb Netflix, sy'n arwyddo gyda Pwer y Prosiect ffilm yng nghymer genres.

Pan fydd bilsen ddirgel sy'n rhoi pobl sy'n ei amlyncu uwch-bwerau ar hap yn dechrau gorlifo yn New Orleans, mae cop (Joseh Gordon-Levitt) yn ymuno â deliwr cyffuriau (Dominique Fishback) a chyn-filwr (Jamie Foxx) i ddod yn ôl i fyny. olrhain y math newydd hwn o gyffur.

Pwer y Prosiect, ar gael ar Netflix Awst 14.

Yr Unol Daleithiau, Gwlad Mewnfudo - Netflix

Cyfres ddogfennau hynod wleidyddol a chyfredol, Yr Unol Daleithiau, Gwlad Mewnfudo yn llunio tair blynedd o ymchwiliadau gan y cyfarwyddwyr Shaul Schwarz a Christina Clusiau o swyddogion mewnfudo, heddlu ffiniau a hawlwyr am statws preswylydd yr Unol Daleithiau.

Mewn gwlad sydd unwaith eto yn rhwygo ei hun dros faterion hunaniaeth, ac y mae gweinyddiaeth sy'n eirioli wedi breuddwydio am ei breuddwyd Americanaidd.nhw yn ein herbyn», Mae'r rhaglen ddogfen hon mewn chwe phennod yn llunio arsylwad chwerw o sefyllfa America. Heb anghofio cofio bod y wlad wedi'i hadeiladu'n union ar darddiad amrywiol ei harloeswyr.

Yr Unol Daleithiau, Gwlad Mewnfudo, ar gael ar Netflix Awst 3.

Wladwriaeth Bechgyn - Apple TV +

Wedi'i dosbarthu gan yr A24 miniog iawn, mae'r rhaglen ddogfen hon wedi'i llofnodi gan Jesse Moss ac Amanda McBaine yn dweud wrth union gysyniad democratiaeth trwy brism 1 o bobl ifanc yn eu harddegau Texan a wahoddir bob blwyddyn i adeiladu llywodraeth o dudalen wag.

Cystadleuaeth wresog, lle bydd dim ond un yn dod yn fuddugol ohoni, ac yn dod yn llywodraethwr ei wladwriaeth.

Roedd rhaglen ddogfen yn arbennig wedi dyfarnu gwobr y rheithgor mawreddog yng Ngŵyl fawreddog Sundance yn yr Unol Daleithiau.

Bechgyn yn datgan, ar gael ar Apple TV + ar Awst 14.

Cylchoedd (Tymor 1) - Netflix

Yn y gyfres animeiddiedig hon i oedolion, mae hyfforddwr pêl-fasged yn ei gael ei hun ar ben tîm ofnadwy y mae'n herio'i hun i fynd i'r brig. Un ffordd i'r cymeriad a chwaraeir gan Jake Johnson (Merch Newydd) adennill hunanhyder a rheolaeth dros ei fywyd.

Cylchoedd, tymor 1 ar gael ar Netflix Awst 21.

Kimmy Schmidt na ellir ei dorri: Kimmy vs. Y Parchedig - Netflix

Ar ôl oedi bach wrth danio (roedd disgwyl y bennod fis Mai diwethaf), y bennod ryngweithiol hon Bandersnatch yn cynnig ei hun fel trît ychwanegol i gefnogwyr pedwar tymor cyfres Tina Fey.

Kimmy Schmidt na ellir ei dorri: Kimmy vs. Y Parchedig, ar gael Awst 5 ar Netflix.

Y Glaw (Tymor 3) - Netflix

Fel pe bai'n ein hoeri o dymheredd yr haf, bydd Netflix yn cynnig ei gyfres o Ddenmarc Y Glaw tymor olaf ym mis Awst.

Ar ôl glaw trwm yn dileu'r boblogaeth Sgandinafaidd, mae dau oedolyn ifanc yn gwrthdaro dros ba lwybr i'w gymryd i ailadeiladu cymdeithas.

Y Glaw, y tymor olaf ar gael ar Netflix ar Awst 6.

Trioleg Narnia - Disney +

Gan hepgor cynnwys gwreiddiol newydd y mis hwn, bydd Disney + yn ychwanegu trydydd rhandaliad olaf y drioleg at ei gatalog Croniclau Narnia: The Dawn Treader Odyssey.

Yn dal i fod ar thema'r ffantastig, bydd Disney + hefyd yn cynnal tri thymor cyntaf y gyfres Unwaith Upon a Time ar ei blatfform.

Croniclau Narnia, y drioleg ar gael ar Disney + ar Awst 7fed.

3% (Tymor 4) - Netflix

Après Y Glaw, mae'n ffarwel arall y bydd Netflix yn ei arwyddo ym mis Awst. Bydd y gyfres gyffro Brasil, a oedd yn destun pennod o The Screen Watch, yn dod i ben mewn pedwerydd tymor a'r tymor olaf.

3%, y tymor olaf ar gael ar Netflix Awst 14.

Biohackers (Tymor 1) - Netflix

Yn y gyfres Almaeneg newydd hon, mae myfyriwr ifanc yn ôl troed y person sy'n gyfrifol am drasiedi ei theulu yn ei chael ei hun wedi'i frodio mewn grŵp sy'n ceisio cymryd ei hun dros Dduw trwy gynnal arbrofion genetig.

Ffotograffiaeth techno-gyffro eithaf llwyddiannus, sy'n archwilio themâu sy'n ymwneud â bioethics.

Biohackers, tymor 1 ar gael ar Netflix Awst 20.

Cyflym a Ffyrnig 8 - Netflix

Yn olaf, gan na fyddwn yn ôl pob tebyg yn gallu mwynhau unrhyw rwystr mewn theatrau yr haf hwn, mae Netflix yn ychwanegu rhan olaf ond un y saga at ei gatalog. Cyflym a Furious.

Digon i adolygu'ch sgiliau mecanyddol cyn ymadawiad haeddiannol ar wyliau.

8 Cyflym a Furious, ar gael ar Netflix Awst 16.

A chi, pa ffilm, cyfres neu raglen ddogfen ydych chi'n edrych ymlaen ati fwyaf ym mis Awst 2020?

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.