Nchout Ajara Njoya: "Byddai wedi bod yn well gen i ohirio'r CAN"

0 3

Ar ôl toriad hirach na’r disgwyl oherwydd pandemig Covid-19, ailddechreuodd tymor newydd pencampwriaeth bêl-droed merched Norwy ddechrau mis Gorffennaf ac mae ganddo ddau ddiwrnod eisoes ar y cloc. Ar ôl colled 3-2 Matchday 2 i Sandviken, hawliodd ochr Nchout Ajara Njoya, Valerenga, eu buddugoliaeth gyntaf o’r tymor 0-2 dros Roa 0-11. Fe ddangosodd y Camerŵn, a ddaeth i mewn i'r gêm yn ystod gêm gyntaf ei thîm, y rhwyd ​​y tro hwn trwy agor y sgorio yn y cyfnod cyntaf. Gyda'r nod sylfaenol o wneud yn llawer gwell na'r XNUMX gôl a sgoriwyd y tymor diwethaf yn y gynghrair.


Yn y cyfamser, mae'r ymosodwr 27 oed yn dychwelyd gyda CT ar uchelgeisiau'r chwaraewr neu ganslo'r CAN benywaidd sy'n parhau i gynhyrchu llawer o inc.

Sut aeth yr adferiad yng nghyd-destun pandemig Covid-19 ?

Fe wnaethon ni ailafael yn y tymor ar Orffennaf 4 gyda threchu oddi cartref ac fe wnaethon ni wella ar Orffennaf 10 gyda buddugoliaeth gartref. O'r diwedd, agorais fy nghownter gôl ar gyfer y tymor. Gwnaed yr ailddechrau, o hyfforddiant i ddechrau'r tymor, o dan gyfyngiadau parchu ystumiau rhwystr. Rydyn ni'n dal i'w gweld nhw heddiw yn ystod gemau. Mae dathliadau nodau heb gofleidiau. Mae'n eithaf rhyfedd ond rydych chi'n dod i arfer ag ef fesul tipyn. Manteisiaf ar y cyfle hwn i ailadrodd i'n cydwladwyr fod Covid-19 yn realiti ac y dylent barhau i arsylwi ar yr ystumiau rhwystr a ddyfarnwyd gan y llywodraeth a'rWHO.

Wrth gyhoeddi creu Cynghrair Pencampwyr y Merched, mae'r CAF canslo'r CAN menywod 2020. Ydych chi'n ystyried bod y penderfyniad hwn yn rhwystr i bêl-droed menywod? ?

Y penderfyniad i ganslo'r CAN benyw yw'r 3e newyddion trist y flwyddyn i mi ar ôl ein colled i Zambia, dyfodiad Covid-19 a'r colledion dynol a ddilynodd. Rwyf yr un mor drist dros y cefnogwyr pêl-droed sy'n ein dilyn a byth yn stopio dangos eu hoffter inni â'r pêl-droedwyr ifanc y mae hyn yn eu gwneud CAN oedd i fod y cyntaf. Pwysleisiaf yr agwedd hon yn fwy byth wrth i'r detholiad o Lionesses Indomitable adfywio, a gallai'r Lionesses ifanc hyn fod wedi ennill profiad. I rai pêl-droedwyr o Affrica, hyn CAN gallai hefyd fod y cyfle olaf i ddisgleirio.

Codwyd sawl llais ledled y byd, gan lywydd y FIFA, Gianni Infantino, i'r ysgrifennydd cyffredinol, Mr.me Fatma Samoura, trwy bêl-droedwyr eraill a'r cyfryngau. Hyn fel y gellir gwneud rhywbeth. Fel ar gyfer cystadlaethau eraill CAF, Byddai wedi bod yn well gennyf ohirio ac nid canslo. Bydd cynrychiolwyr Affrica yn mynd i Gemau Olympaidd 2021 gyda Chwpan y Byd 2019 fel y gystadleuaeth ddiwethaf, y gêm swyddogol olaf fydd yr un a chwaraewyd ym mis Mawrth 2020. Mae hyn yn lleihau ein siawns o wneud cwrs anrhydeddus neu o ddod â medal yn ôl. Nid oedd angen y sefyllfa hon ar bêl-droed merched Affrica. Ar y llaw arall, mae creu Cynghrair Pencampwyr Merched Affrica i'w groesawu. Mae'r CAF i'w longyfarch am yr arloesedd hwn. Ond ni fydd hynny'n ddigon i leddfu ein tristwch. Rwy’n dymuno pob lwc i Louves Minproff yn y gystadleuaeth hon a hoffwn iddo ddynwared Oryx o Douala a enillodd rifyn cyntaf Cwpan Clybiau Pencampwyr Affrica.

Flwyddyn yn ôl, fe gyrhaeddodd Camerŵn gamau taro Cwpan y Byd, yn enwedig diolch i'ch nod yn erbyn Seland Newydd. Ydych chi'n dal i siarad amdano ?

Hyd yn oed pan geisiaf anghofio'r nod hwn a'r perfformiad cyfunol hwn o'r Indomitable Lionesses a gymhwysodd ni ar gyfer yr 8e yn derfynol, ni allaf ei wneud oherwydd bod y cyfryngau, cefnogwyr pêl-droed yn fy atgoffa o hyd. Mae rhai pobl hyd yn oed yn ei alw'n Nod Diamond. Ar 30 mlynedd ers cyrraedd nod Papa François Oman Biyick yn erbyn yr Ariannin yng Nghwpan y Byd yr Eidal 90, dathlais y nod hwn ar fy nhudalennau cyfryngau cymdeithasol, ond parhaodd rhai pobl i ddweud wrthyf am fy nod . Rwy'n hapus i sgorio bob tro rydw i ar stadiwm pêl-droed. A hyd yn oed yn fwy pan mae ar gyfer y Indomitable Lionesses. Gyda chymorth fy nghyd-chwaraewyr, rwy'n gobeithio sgorio nodau hanfodol eraill megis yn erbyn Seland Newydd. Ac os mai'r nod hwn yw'r un a fydd yn dod â theitl yn ôl yn Camerŵn, bydd fy llawenydd ar ei anterth.

Mae rhai pêl-droedwyr Camerŵn yn cael eu beirniadu am eu dewis o glybiau " egsotig ". Oni ddylem ni feddwl am bencampwriaethau eraill lle mae'r gwelededd yn llawer gwell? ?

Rwy'n hapus iawn yn Valerenga ac yng nghynghrair Norwy. Rwy'n dechrau fy nhrydydd tymor yn Norwy, yr ail yn Valerenga, clwb y gwnaethon ni orffen 2 ag efe o'r bencampwriaeth ddiwethaf, wedi'i hatalnodi gan gymhwyster cyntaf yng Nghynghrair y Pencampwyr. Roedd rownd derfynol Cwpan Norwy hefyd. Rydyn ni wedi cyflawni pethau gwych ers i mi gyrraedd y clwb hwn a gobeithio y byddwn ni'n gwneud yn well yn y gynghrair y tymor hwn, yn y gwpan a chael rhediad rhagorol yng Nghynghrair y Pencampwyr. Ar ôl hynny, gallwn bob amser bwyso a mesur a thrafod gyda fy asiant a'r clwb wedyn. Er mwyn perfformio’n dda gyda’r Indomitable Lionesses bob amser, hoffwn symud ymlaen, boed hynny o fewn Valerenga neu mewn clwb mewn pencampwriaeth 5 Uchaf Ewrop. Yn y cyfamser, rwy'n parhau i wneud yr hyn rwy'n ei wybod orau ar y cae, sef amddiffyn, cynorthwyo a sgorio nodau. Y gweddill rwy'n ei adael yn nwylo Allah.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.camfoot.com/les-lions-en-club/nchout-ajara-njoya-j-aurais-prefere-un-report-de-la-can,30826.html

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.