cyllideb dynn? Dyma 6 rysáit iach, hawdd eu gwneud gyda dim ond 5 cynhwysyn

0 342

cyllideb dynn? Dyma 6 rysáit iach, hawdd eu gwneud gyda dim ond 5 cynhwysyn

 

Nid yw'n hawdd bwyta'n iach pan fyddwch chi ar gyllideb dynn. Mae Trendy yn cynnig ryseitiau iach a hawdd i chi eu gwneud heddiw gyda dim ond 5 cynhwysyn!

Gall coginio ddod yn her go iawn pan nad oes gennych lawer o amser a chyllideb gyfyngedig. Ac mae hyd yn oed yn fwy cymhleth pan rydych chi wir eisiau bwyta'n iach. Yn wir, mae'n llawer haws mynd am gynhyrchion a baratowyd eisoes yn hytrach na chychwyn ar ryseitiau anodd. Ac os oes ryseitiau rhad i'w gwneud gyda phupur, mae Trendy heddiw yn eich gwahodd i ddarganfod ryseitiau iach a hawdd i'w gwneud gyda dim ond 5 cynhwysyn. Rhywbeth i swyno'ch blagur blas wrth fwyta diet cytbwys. Gyda llaw, peidiwch ag anghofio edrych ar ein syniadau salad reis ar gyfer picnics yr haf hwn.

Tost afocado

Tost afocado
Credyd: unsplash

Ar gyfer dau berson:

 • 4 sleisen o fara rhyg
 • 1 afocado aeddfed
 • 1 can o gaws ffres 0% (math philadelphia)
 • Wyau 4
 • 1 lemwn
 • Halen a phupur

Dechreuwch trwy dostio'ch tafelli o fara rhyg. I wneud hyn, gallwch naill ai ddefnyddio tostiwr neu'ch popty y byddwch chi'n ei gynhesu am 10 munud ar dymheredd o 180 ° C cyn eu gadael i dostio am oddeutu 5 munud. Yn y cyfamser, malwch yr afocado mewn powlen ac ychwanegwch wasgfa o sudd lemwn, halen a phupur i'r gymysgedd. Pan fydd y bara'n barod, taenwch y tafelli o gaws hufen 0% yna'r afocado wedi'i falu. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw gwneud wyau wedi'u ffrio a'u rhoi yn dyner ar y tost. Mwynhewch eich bwyd !

Cyw iâr gyda mwstard a brocoli

Cyw iâr gyda mwstard a brocoli
Credyd: unsplash

Ar gyfer 4 o bobl:

 • 4 ffiled cyw iâr
 • 8 llwy fwrdd o fwstard hen-ffasiwn
 • 6 llwy o hufen ysgafn
 • Reis basmati 250 gr
 • Ychydig o heidiau brocoli
 • Perlysiau halen, pupur a Provence

I ddechrau'r rysáit hon, mae angen i chi gynhesu'ch popty i 200 ° C. Yna coginiwch y reis gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y pecyn. Yn y cyfamser, golchwch y fflociau brocoli a'u coginio am 6 munud mewn dŵr hallt berwedig. Pan fydd y reis a'r brocoli yn barod, mae'n rhaid i chi eu draenio a'u cymysgu. Brwnt a phupur eich paratoad yna ei gadw. Mewn powlen, cymysgwch yr hufen a'r mwstard. Nawr rhowch y ffiledi cyw iâr mewn dysgl pobi. Arllwyswch yr hufen a'r mwstard ar ei ben ac yna taenellwch gyda pherlysiau o Provence. Pobwch am 30 munud a'i weini gyda'r reis a'r brocoli. Mae'n barod!

Mae'r rysáit wedi'i chymryd o VieHealthy.

Zucchini wedi'i stwffio fel pizza

Zucchini wedi'i stwffio fel pizza
Credyd: unsplash

Ar gyfer 4 o bobl:

 • Courgettes 4
 • 1 can o coulis tomato
 • Rhai tomatos ceirios
 • 1 bêl o mozzarella
 • Halen, pupur a basil

Yn ôl yr arfer, dechreuwch trwy gynhesu'ch popty i 180 ° C. Yna torrwch y zucchini yn hir, tynnwch yr hadau gyda llwy a'u coginio mewn dŵr hallt berwedig am 10 munud. Yn y cyfamser, golchwch y tomatos ceirios a'u torri yn eu hanner. Yna torrwch y mozzarella yn dafelli. Ar ôl i'r zucchini gael ei goginio, peidiwch ag anghofio ei ddraenio. Nid oes raid i chi eu llenwi mwyach. Ar gyfer hyn, arllwyswch ychydig o coulis tomato, trefnwch un neu ddau o domatos mozzarella, yna ychydig o domatos ceirios ac yn olaf powdr budr, pupur a basil. Pobwch am 15 i 20 munud.

Rysáit i'w chael ar Vie Iach.

Pasta llysieuol carbonara

Pasta llysieuol carbonara
Credyd: unsplash

Ar gyfer 4 o bobl:

 • 400g o basta
 • 4 wy mawr
 • 2 lwy o ricotta wedi'i gratio
 • 100g pys ffres neu wedi'u rhewi
 • Sbigoglys babi 100g
 • Halen, pupur

I ddechrau'r rysáit hon, coginiwch y pasta yn unol â chyfarwyddiadau'r pecyn. Yn y cyfamser, torrwch yr wyau mewn powlen fach yna taenellwch nhw gyda phupur ac ychwanegwch y ricotta wedi'i gratio. Cymysgwch bopeth. Pan nad oes ond 3 munud o goginio pasta ar ôl, arllwyswch y pys. Cadwch ychydig o ddŵr coginio. Pan fydd popeth wedi'i goginio, draeniwch y pasta a'r pys a'u dychwelyd i'r pot. Ychwanegwch y gymysgedd wyau a sbigoglys yn ogystal â'r dŵr coginio. Cymysgwch a rhaid i chi flasu!

Rysáit i'w chael ar Hwyliau Iach.

Tarten caws sbigoglys a gafr

Tarten caws sbigoglys a gafr
Credyd: gettyimages

Ar gyfer 4 o bobl:

 • Sbigoglys ffres 500g
 • 100 g caws gafr
 • Wyau 2
 • 20 cl llaeth
 • 1 crwst bri
 • Halen, pupur

Cynheswch eich popty i 180 ° C. Yna tynnwch eich crwst bri-fer allan o'r oergell, ei daenu allan mewn dysgl bastai ac yna gwneud tyllau gyda fforc. Ar ôl cwblhau'r cam hwn, coginiwch y sbigoglys ffres am oddeutu 4 munud mewn dŵr hallt berwedig. Pan fydd y coginio wedi'i orffen, draeniwch nhw a'u torri'n fras. Nawr gallwch eu halenu a'u rhoi ar y toes. Yna, crymblwch y caws gafr dros y sbigoglys. Nawr curwch yr wyau gyda'r llaeth, yr halen a'r pupur ac arllwyswch y gymysgedd dros y pastai. Pobwch am oddeutu 35 i 40 o leiaf.

Rysáit i'w chael ar Vie Iach.

Pasta gyda pesto a llysiau gwyrdd

Pasta gyda pesto a llysiau gwyrdd
Credyd: unsplash

Ar gyfer 4 o bobl:

 • Pasta grawn cyflawn 500g
 • Zucchini 1
 • 100g pys ffres neu wedi'u draenio
 • 150g
 • pesto
 • Halen, pupur, olew olewydd

I ddechrau, coginiwch eich pasta mewn dŵr berwedig yn unol â chyfarwyddiadau'r pecyn. Golchwch, pilio a sleisio'r zucchini. Nawr, ffrio'r darnau o zucchini a phys mewn olew olewydd yn y badell.. Ar ôl i'r pasta gael ei goginio, draeniwch ef a'i roi yn ôl yn y badell. Ychwanegwch y pys a'r zucchini yn ogystal â'r pesto. Ysgeintiwch halen a phupur. Mwynhewch eich bwyd !

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr/food-6-recettes-saines-et-faciles-a-faire-avec-seulement-5-ingredients-a4871.html

Gadael sylw