XNXX: 6 safle i'w profi yn ystod dadwaddoliad

0 7

Wedi'i ddiffinio â'ch hanner arall? Nid nawr yw'r amser i orffwys ar eich rhwyfau! Manteisiwch ar y cyfle i brofi swyddi newydd sydd wedi'u haddasu i'r sefyllfa!

Efallai eich bod chi'n un o'r rhai lwcus nad ydyn nhw wedi'u cyfyngu ar eich pen eich hun, ond gyda'u hanwylyd. Do, dywedon ni lwcus, oherwydd fel cwpl, mae yna lawer mwy o bosibiliadau yn agored i chi feddiannu'ch hun. Eisoes gallwch chi chwarae gemau bwrdd. Ac yn anad dim, gallwch chi achub ar y cyfle i archwilio gorwelion rhywiol newydd. Dim ond wedi'r cyfan, neu bron, y mae'n rhaid i chi wneud hynny. Felly efallai y byddwch hefyd yn cysylltu'r defnyddiol â'r dymunol! Gallwch chi achub ar y cyfle i ymgymryd â her rywiol neu cnawdwch eich panel o swyddi rhywiol. Yn y gwely, ar y soffa, yn y gawod, ar fwrdd y gegin neu'r ystafell fyw, neu hyd yn oed ar y carped, dyma rai syniadau i'w profi heb ado pellach!

Ar ymyl darn o ddodrefn: lleoliad y clo clap

Mae'r ferch yn dod eistedd ar ymyl cabinet a lapio'ch coesau o amgylch eich partner, sy'n sefyll o'i blaen. Mae'n cydio yn ei choesau i ddod yn agos ati, wrth iddi roi ei breichiau y tu ôl neu arno am gefnogaeth. I weld sut olwg sydd ar y sefyllfa hon, YMA.

Ar fwrdd: lleoliad y sgwâr

Gwelsom y sefyllfa hon yn y ffilm Mae'r postmon bob amser yn canu ddwywaith ac ers hynny, mae wedi achosi teimlad. Ac am reswm da, mae'n cynnig ongl ddwfn. Daw'r ferch i orwedd ar ei chefn ar ymyl bwrdd. Mae'r dyn yn ei hwynebu, yn sefyll, ac mae hi'n lapio ei choesau o'i gwmpas. I weld sut olwg sydd ar y sefyllfa hon, YMA.

Ar y soffa: lleoliad y brogaod

Gellir gwneud y sefyllfa hon ar soffa neu ar ymyl gwely, ond gwnaethom ddewis y soffa am yr amser hwn. Mae'r dyn yn eistedd i lawr ac mae'r fenyw yn dod i osod ei hun arno, yn sgwatio, traed ar ymyl y soffa ac yn dwylo ar liniau ei bartner i gynnal ei hun. Gall y dyn roi ei ddwylo ar ei bronnau neu rywle arall i'w helpu, ond mae'n rhaid i'r fenyw wneud y gwaith. I weld sut olwg sydd ar y sefyllfa hon, YMA.

Yn y gawod: safle undeb y blaidd

Dim byd fel cawod i ddau ddeffro'ch brwdfrydedd. Yn sefyll yn y gawod tra bod y dŵr yn rhedeg yn boeth, daw'r dyn i sefyll y tu ôl i'w bartner a chofleidio ei ganol, tra bydd hi'n pwyso yn erbyn y wal ac yn pwyso ymlaen. I weld sut olwg sydd ar y sefyllfa hon, YMA.

Ar y gwely: lleoliad y dillad

Dim byd i wneud ? Dyma'r amser i gweithio ei hyblygrwydd ! Ac mae safle'r dillad yn berffaith ar gyfer hynny. Mae'r fenyw yn gorwedd ar ei chefn ac mae'r dyn yn penlinio o'i blaen, yna'n codi coesau ei bartner y tu ôl i'w ben, mewn sefyllfa syfrdanol, mewn geiriau eraill. I weld sut olwg sydd ar y sefyllfa hon, YMA.

Ar y gwely neu'r soffa: safle'r eliffant

Perffaith ar gyfer gwylio cyfres neu ffilm ar yr un pryd (wel beth?), Mae'r swydd hon mor gyffyrddus ag y mae'n ddymunol. Mae'r ferch yn dod ymlaen bob pedwar, mewn safle doggy, a gadewch i'ch hun lithro ar lawr gwlad, bol yn erbyn y fatres. Daw ei bartner i sefyll y tu ôl, ei goesau bob ochr iddo, ei ddwylo ar ei ysgwyddau neu ei gefn. I weld sut olwg sydd ar y sefyllfa hon, YMA.

ffynhonnell: https: //trendy.letudiant.fr/le-conseil-sexy-du-lundi-5-positions-a-tester-pendant-le-confinement-a4724.html

Gadael sylw