Mae Prif Swyddog Gweithredol y grŵp L'Anecdote Jean-Pierre Amougou Belinga yn bwriadu parhau â'r achos cyfreithiol, y mae wedi'i ddwyn yn erbyn ei gyn-weithiwr bellach.  

Er gwaethaf y ceisiadau am faddeuant a gyfeiriwyd at Jean-Pierre Amougou, llywydd a phrif swyddog gweithredol y grŵp Mae'r hanesyn yn bwriadu parhau â'r berthynas Ernest Obama, cyn-reolwr cyffredinol (Prif Swyddog Gweithredol) ei sianel deledu Vision 4. Yn ôl l 'Nid yw un o'n cydweithwyr sydd wedi'i gyflwyno'n dda, Prif Swyddog Gweithredol yr Anecdote yn bwriadu tynnu'r gŵyn a wnaeth yn erbyn Obama yn ôl. Ar ben hynny ddydd Llun hwn, Mehefin 22, 2020, bydd yr ymatebydd yn pasio gerbron yr erlynydd cyhoeddus. Cofrestrwch bod y weithdrefn yn parhau.

Hefyd rhoddodd papurau newydd yr honnir eu bod yn agos at Jean-Pierre Amougou Belinga, eu tudalennau blaen i berthynas Ernest Obama. Ymhlith y papurau newydd hyn, mae tŷ'r dyn busnes Mae'r hanesyn, sydd fel y gweddill, yn honni bod Dieudonné Ernest Obama wedi cam-drin yr ymddiriedaeth yr oedd ei gyflogwr wedi'i rhoi ynddo. Yn wahanol i'r hyn y byddai rhywun wedi'i feddwl, mae cyn Brif Swyddog Gweithredol Vision 4 yn cael ei gefnogi'n bennaf ar y we gan ddefnyddwyr y Rhyngrwyd. Mae'r wasg a gyflwynwyd mor agos at Brif Swyddog Gweithredol Anecdote yn nodi mai'r dyn busnes yw'r dioddefwr. Yn ôl ein ffynonellau, yn ystod y penwythnos yn dilyn arestio Ernest Obama, ceisiodd pobl ddylanwadol yn y weriniaeth wneud i Amougou Belinga ailystyried ei benderfyniad. Yn amlwg dim ond un llygoden a esgorodd ar yr ymdrechion hyn. Dwyn i gof bod Amougou Belinga wedi ffeilio cwyn yn erbyn Obama, ymhlith cyhuddiadau eraill, am ysbeilio, torri ymddiriedaeth, bradwriaeth uchel. I Fi Claude Assira a ymatebodd i'r berthynas hon, mae'r rheswm dros frad uchel yn drosedd a gedwir gan y cyfansoddiad yn unig ar gyfer Arlywydd y Weriniaeth.

ffynhonnell: https: //actucameroun.com/2020/06/22/amougou-belinga-refuse-daccorder-son-pardon-a-ernest-obama/