Chwilio am Gynorthwywyr Cyfrifyddu

0 610

Chwilio am Gynorthwywyr Cyfrifyddu

 

Chwilio am Gynorthwywyr Cyfrifyddu
Diploma dibwys
Y gallu i ddarllen Saesneg a Ffrangeg
Rydych chi'n dechrau gyda hyfforddiant chwe (06) mis i rannu'r sgiliau angenrheidiol yn drefnus
- Cael gliniadur a ffôn clyfar
Hyd: (04) diwrnod yr wythnos
Dim tâl yn ystod y cyfnod hyfforddi chwe (06) mis
Nid ydym yn cymryd CV
Gyrrwch fideo atom un (01) munud ar y mwyaf i rif WhatsApp +237 680 19 20 90 yn dibynnu ar y llinell amser isod
Cyflwyno'ch hun (enw a chyfenw)
Eich profiad chi academaidd ac esboniwch pam mai chi yw'r gorau i ymuno â ni

 

Gadael sylw