Disgrifiad:

PEIDIWCH Â TALU UNRHYW FFIOEDD

Fel rhan o ddatblygiad ei weithgareddau, mae'r cwmni GLOBAL-ISITEL sy'n arbenigo mewn peirianneg gyfrifiadurol a thelathrebu yn recriwtio ar gyfer anghenion ei wasanaethau dau Werth Cyfrif Allweddol (BtoB).

O dan oruchwyliaeth Pennaeth yr Adran Farchnata a Masnachol, bydd gan yr atodiadau masnachol y cenadaethau canlynol:

-Gollwch gleientiaid yn y portffolio a sicrhau datblygiad cynhyrchion / gwasanaethau BYD-EANG
-Gweld, ceisio cwsmeriaid cyfrifon mawr newydd;
- Cofrestru archebion, trefnu dilyniant cwsmeriaid i sicrhau eu bod yn cael eu prosesu'n iawn ac ymateb i'w ceisiadau;
- Hyrwyddo gwerthiannau;
- Cymryd rhan yn y driniaeth briodol o broblemau ôl-werthu;
- Rhoi'r holl foddion ar waith i gyflawni amcanion y polisi masnachol;
- Adrodd i'r Cyfarwyddwr Marchnata a Masnachol.

ARDALOEDD HYFFORDDIANT

Isafswm BTS mewn Masnach (Gweithredu Masnachol, Marchnata a Gwerthu), Rheoli, Marchnata.

SYLW

Cyflog sefydlog + Costau cludo a chyfathrebu + Ffioedd perfformiad.

Pour postuler, envoyez votre LM et votre CV au plus tard le 24 Mai 2020 à l’adresse : Global.Isitel2000@gmail.com.

gwerthwr