Mae Mike Tindall yn agor am rwystredigaethau addysg gartref a sut mae ei ferch Mia yn ymateb

0 0

Mewn cyfweliad Zoom, esboniodd y cyn-seren rygbi sut mae wedi ymgymryd â'r swm enfawr o addysg gartref ers i ysgol y plentyn chwech oed gau ym mis Mawrth.

Mae ei wraig Zara Tindall wedi bod yn brysur yn ymarfer ei cheffylau yng nghartref y cwpl ar ystâd Gatcombe Park yn Swydd Gaerloyw.

Mae Mike, 41, wedi gorfod jyglo ei ddyletswyddau addysgu newydd gyda diddanu Lena 23 mis oed.

% = {%} O.title

% = {%} O.title

Bydd ailagor ysgolion, y bwriedir iddo ddechrau ar 1 Mehefin, yn rhyddhad i'r tad i ddau sydd wedi dod ar draws ei gyfran deg o heriau yn ystod dau fis o addysg gartref.

Esboniodd sut y gall ei ferch “fod yn wych un munud ac yna rhywbeth rydych chi wedi'i gweld hi'n ei wneud fil o weithiau y bydd hi'n mynd 'Dwi ddim yn gwybod sut i wneud hynny'”.

Dywedodd wrth The Daily Telegraph: “Ac yna rydych chi'n mynd 'wel dwi'n gwybod eich bod chi'n gwneud', a bydd hi'n dweud 'na dwi ddim' ac yna rydych chi'n teimlo'n rhwystredig, ac rydych chi'n ceisio peidio â mynd yn rhwystredig."

Mae'r senario yn rhywbeth y gall miliynau o rieni ledled y DU ymwneud ag ef ar ôl gorfod ysgwyddo'r baich ychwanegol o ddysgu eu totiau yn ystod y pandemig.

mia tindall royals

Mae Mia Tindall wedi 'diflasu' ar addysg gartref, meddai ei thad Mike Tindall (Delwedd: GETTY)

teulu brenhinol tindall

Mae Mia Tindall wedi cael ei chartrefu gan ei rhieni ers mis Mawrth (Delwedd: GETTY)

Dywedodd Mike er bod Mia yn gyffrous i ddechrau am y gobaith o aros gartref a chael ei dysgu gan ei rhieni, buan iawn y daeth yn “diflasu” ar y drefn.

Mae Boris Johnson wedi dweud ei fod am i ysgolion ailagor i ddisgyblion y Dderbynfa, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 6 ddydd Llun Mehefin 1.

Mae'r Prif Weinidog yn awyddus i weld bod gan bob plentyn ysgol gynradd o leiaf fis yn ôl yn yr ystafell ddosbarth cyn i wyliau'r haf ddechrau ym mis Gorffennaf.

Ond mae nifer o feirniaid wedi taflu amheuaeth ar ei gynlluniau.

DARLLEN MWY: Sioc Zara Tindall: Teitl y Dywysoges Anne i fynd at y Dywysoges Charlotte

teulu brenhinol tindall

Mike yn y llun gyda'i ferch ieuengaf Lena (Delwedd: GETTY)

Ond dywedodd Syr David King, cadeirydd y pwyllgor “annibynnol SAGE” a wasanaethodd fel prif gynghorydd gwyddonol Tony Blair, y byddai Mehefin 1 yn “rhy fuan” i ddod â phlant yn ôl i ystafelloedd dosbarth.

Mae cynghorau ledled Lloegr wedi dweud na fyddan nhw'n cynghori ysgolion i ailagor ar ddyddiad penodol y Prif Weinidog.

Ddydd Gwener dywedodd Syr Patrick Vallance, prif gynghorydd gwyddonol y llywodraeth fod SAGE wedi nodi’n glir bod angen system “profi, olrhain ac olrhain” effeithiol cyn y gallai ysgolion ailagor eu drysau yn ddiogel.

PEIDIWCH Â CHANIATÁU
Tebygrwydd brenhinol: Y nodwedd y mae'r CHWE royals hyn yn ei rhannu [INSIGHT]
Y lluniau sy'n dangos bond arbennig Zara Tindall a Queen [DADANSODDIAD]
Mae Zara Tindall yn torri traddodiad: Pam y cipiodd y Dywysoges Anne gynnig y Frenhines [DADANSODDIAD]

teulu brenhinol tindall

Mae Mia yn mwynhau taith gyda'i mam a'i thad mewn trol golff (Delwedd: GETTY)

teulu brenhinol tindall

Mia yn y llun mewn treialon ceffylau gyda'i rhieni a'i chwaer fach (Delwedd: GETTY)

Dywedodd Mike ei fod ef a Zara, merch y Dywysoges Frenhinol a'i chyn-ŵr Capten Mark Phillips, yn ei chael hi'n anodd beth i'w gredu o ystyried y negeseuon cymysg.

Meddai: “Y cynllun ar hyn o bryd yw y byddai’n mynd yn ôl ond yn amlwg mae hynny dal i fyny yn yr awyr.

“Bob dydd rydych chi'n darllen gwahanol bethau ... bydd yn rhaid aros.

royals

Rhychwant priodasau brenhinol (Delwedd: EXPRESS)

“Nid oes sefyllfa ddelfrydol.

“Cyn belled â'u bod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i'w wneud mor ddiogel â phosib.”

Bydd yn rhaid i Ddug a Duges Caergrawnt fynd yn ôl i Lundain os bydd ysgol y Tywysog George a'r Dywysoges Charlotte yn ailagor ar Fehefin 1.

Mae'r teulu o bump wedi bod yn ynysu yn encil eu gwlad, Anmer Hall yn Norfolk ers i'r cloi gael ei orfodi.

Pe bai ysgol y royals ifanc yn ailagor y mis nesaf, byddai Charlotte pump oed, sydd yn y Dderbynfa, yn debygol o ddychwelyd cyn George, chwech oed.

Ond o gofio bod Battersea Thomas yn ysgol breifat, nid oes rheidrwydd arni i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth ar pryd i ailagor.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen SUNDAY EXPRESS

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.