ean-Claude Van Damme yn cyfaddef am rinweddau Islam a'r proffwyd Muhammad

0 5

ean-Claude Van Damme yn cyfaddef am rinweddau Islam a'r proffwyd Muhammad

Gwnaeth yr actor o Hollywood, Jean-Claude Van Damme, gyfaddefiad symbolaidd ar set deledu. Felly, mewn fideo, cadarnhaodd ei fod yn dilyn model y proffwyd uchel ei barch Islam, Muhammad (Heddwch ac iachawdwriaeth arno).

Trwy wylio'r post fideo hwn tan y diwedd, gallem sylwi sut y soniodd seren y ffilm am broffwyd Islam. Llongyfarchodd ef am yr hyn yr oedd wedi dod ag ef i'r byd yn yr achos hwn ei dywysydd.

Mae Islam yn grefydd well yn ddiamheuol ac mae Allah wedi rhoi’r ffyrdd a’r modd inni fel y gallwn dueddu tuag at y cyfeiriad a argymhellir ganddo Ef ei hun. Ac mae'r proffwyd Muhammad yn esiampl i ni Fwslimiaid.

Er ei fod yn Gristion, cydnabuwyd Jean Claude Van Damme, yn ystod cyfweliad ar Sianel MBC, werth y proffwyd trwy gadarnhau ei fod yn gwybod "a oedd yn dda i'r corff ", ac y dylai pob unigolyn ddilyn "ei fodel " er mwyn cadw'n iach.

Hefyd, dylid cofio nad hwn yw'r tro cyntaf i gymeriad enwog longyfarch Muhammad (bydd heddwch ac iachawdwriaeth arno) am ei weithredoedd yn y byd hwn a'i ddeallusrwydd. Honnodd bocswyr fel Mike Tyson, Mohamed Ali, diolch i ddysgeidiaeth Proffwyd Islam, eu bod wedi llwyddo i gynnal eu ffurf a bod yn hyrwyddwyr bocsio byd.

A beth am y rapiwr Americanaidd Snoop Doog a dderbyniodd Islam trwy ddysgeidiaeth y proffwyd.

Yn ogystal â dod â'r grefydd hardd hon i'r byd, daeth y proffwyd Muhammad (heddwch ac iachawdwriaeth arno), â gwaith colosal fel ein bod yn aros yn rhesymeg y cyfiawn yn y byd hwn mewn dirywiad llawn.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https: //afriqueshowbiz.com/jean-claude-van-damme-vend-les-merites-de-lislam-et-fait-leloge-du-prophete-muhammad/

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.