Taflen Waith Rheoli Refeniw-Gwariant - Awgrymiadau

0 0

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar gan Raymond PENTIER
.

Cyfrifeg Teulu

Pam y ddalen hon?

Mae meddalwedd cyfrifyddu a rheoli yn niferus iawn.

Nid yw eu dylunwyr yn aml yn meddwl am bobl sydd eisiau olrhain statws eu cyfrifon teulu yn unig refeniw a threuliau, heb orfod delio â chwestiynau TAW, dibrisiant nwyddau, ad-dalu benthyciad neu fonitro'r farchnad stoc.

Myfyrdodau paratoi

Mae pobl sy'n newydd i Excel yn ansicr beth i ddechrau, neu beth i gynllunio ar ei gyfer yn eu taenlen i fynd i mewn i'w données, cael yn gwerthu ar ôl pob ysgrifen a cyfansymiau misol, gwnewch crynodeb yn ôl math o wariant a refeniw, ac o bosibl yn darlunio hyn i gyd gan a graphique syml.

Dyma beth y byddwn yn ceisio ei gyflawni gyda'n gilydd.

*

Yn gyntaf rhaid i chi ddiffinio'r hyn rydych chi ei eisiau fel gwybodaeth.

Mae'r colofnau gofynnol yn dyddiad o'r gweithrediad, ei dynodiad, colofn ar gyfer derbynebau ac un arall i gwariant.

Er mwyn gweld yn well, argymhellir ychwanegu colofn ar gyfer y solde ar ôl pob ysgrifennu. Ac i'r rhai sydd eisiau lleiafswm odadansoddol, bydd colofn yn nodi'r math rysáit neu gost (neu golofnau ar wahân 2, un ar gyfer ryseitiau, un arall ar gyfer treuliau); er enghraifft, dewisir y math "car" ar gyfer yr holl gostau tanwydd, cynnal a chadw ac yswiriant.

Yn y pen draw, os ydych chi'n bwriadu pwyntio'ch trafodion yn erbyn eich cyfriflen banc, colofn o tali yn angenrheidiol.

Yn olaf, os bydd angen i chi wneud ystadegau misol, bydd yn ddoeth, mewn colofn olaf, gweld y mis dan sylw.

Byddwch yn ofalus i beidio â chael unrhyw resi neu golofnau gwag y tu mewn i'r bwrdd! 

Ymhelaethu ar y ddalen

Mae llinell 1 wedi'i chadw, fel mewn unrhyw gronfa ddata, ar gyferteitl colofnau (enwau caeau): o A i E, dyddiad, dan y teitl, derbynebau, treuliau, balans. Yn G y math ysgrifennu, yn H yr tali banc, yn I y mis dan sylw.

Mae'r gell F2 yn cynnwys y cydbwysedd cychwyn, ar y dyddiad y mae monitro arian parod yn cychwyn.

Mae pob un o'r llinellau eraill yn ymwneud ag a ysgrifennu sengl ; bydd naill ai'n rysáit neu'n gost. Yn ddelfrydol, nodwch y cofnodion mewn trefn gronolegol.

=> Os ydym o'r farn ei bod yn ddefnyddiol, gallwn fewnosod llinell newydd ar ôl llinell 1 er mwyn gosod y cyfansymiau pob colofn (mae'n fwy ymarferol na gosod y cyfansymiau hyn ar ddiwedd y tabl, sy'n symud gyda phob cofnod).

Angen offer Excel

Ychydig iawn o swyddogaethau a gorchmynion fydd eu hangen arnom:

Swyddogaethau a ddefnyddir

- MIS

- OS

- SUM

- SUM.SI

Gorchmynion a ddefnyddir

- Dilysu'r data (ar gyfer gwymplenni)

- Hidlo

fformiwlâu

Yn E2 => + = F2 C2-D2

Yn E3 => =SI(C3-D3=0;0;E2+C3-D3) i gopïo i lawr

Yn I2 => = IF (A2 = 0, 0, MONTH (A2))

Yng ngholofn G, argymhellir mewnosod a rhestr gwympo celloedd gyda'r rhestr o fathau o dderbynebau / treuliau.

Ymelwa ar y ddalen

Rhowch ddata

- Llenwch F2

- Llenwch y dyddiad, y dynodiad, swm y refeniw / cost yn ôl llinell

- Rhowch golofn H os yw'r datganiad banc yn crybwyll y cofnod hwn

- Mae colofnau E a minnau yn cael eu cyfrif ar eu pennau eu hunain,

- Arddangos y botymau Trefnu / Hidlo ar y llinell gyntaf [rhowch eich hun mewn cell nad yw'n wag, ewch i Data / Trefnu a chlicio ar y twmffat « hidlo"]

Defnyddiwch y data

=> I gael y cofnodion yn ôl math, gweithredwch hidlydd gyda'r botwm yn G1

=> I gael y cofnodion am fis, gweithredwch hidlydd gyda'r botwm yn I1

=> I ddarganfod y trafodion yn y banc, hidlwch gan H1

- - - - Os yw llinell gyfansymiau wedi'i mewnosod (llinell 2) byddwn yn rhoi'r fformiwla yn C2

= SUM (C3: C999) i gopïo yn D2.

Canlyniadau dadansoddol

I gael y cyfansymiau yn uniongyrchol yn ôl y math o gofnod, mae tabl atodiad yn cael ei adeiladu, colofnau K i M, colofn J yn aros yn hollol wag i ynysu'r 2 dabl.

Rydym yn mynd i mewn yn K y ffynhonnell a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y gwymplen celloedd yn G, ac rydyn ni'n nodi

- yn L2 y fformiwla = SUM.SI ($ G $ 2: $ G $ 999; K: K; $ C $ 2: $ C $ 999)

- yn M2 y fformiwla = SUM.SI ($ G $ 2: $ G $ 999; K: K; $ D $ 2: $ D $ 999)

Mae'r 2 fformiwla hyn i'w copïo i lawr.

graffig

Mae'n hynod hawdd graffio'ch cyfrifon dadansoddol:

Dewiswch yr ail dabl (K1: M9 yn ein hesiampl) a mewnosod graff (histogram neu fariau):

mae'r derbyniadau mewn glas a'r treuliau mewn coch!

Addaswch y gwahanol elfennau at eich dant (bwyeill, cyfwng rhwng data, labeli ...)

_____________________________________

Mae'r ddogfen hon o'r enw "Taflen rheoli gwariant refeniw" o Sut mae'n gweithio (www.commentcamarche.net) ar gael o dan delerau'r drwydded Creative Commons. Copïwr Vous pouvez, addasydd des copïau de cette page, dans les amodau fixées par la license, tant que cette note appireît clairement.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf CCM

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.