Yr Unol Daleithiau: Donald Trump yn cyhoeddi bod America yn tynnu'n ôl o'r Cytundeb Awyr Agored

0 2

Yr Unol Daleithiau: Donald Trump yn cyhoeddi bod America yn tynnu'n ôl o'r Cytundeb Awyr Agored

Cyhoeddodd Donald Trump ddydd Iau y bydd yr Unol Daleithiau yn tynnu’r cytundeb “Open Skies” yn ôl sy’n caniatáu gwirio symudiadau milwrol a mesurau cyfyngu arfau’r gwledydd sy’n llofnodi, wrth adael y drws yn agored i aildrafod y cytundeb.

Cyhoeddodd yr Unol Daleithiau ddydd Iau Mai 21 ei fod yn tynnu allan o’r cytundeb Awyr Agored sy’n caniatáu gwyliadwriaeth awyr heddychlon o’r gwledydd sy’n cymryd rhan, gan gyhuddo Rwsia o dorri telerau’r cytundeb dro ar ôl tro.

"Nid yw Rwsia wedi parchu'r cytundeb," meddai arlywydd America. "Felly cyn belled nad ydyn nhw'n ei barchu, byddwn ni'n tynnu'n ôl," ychwanegodd, gan gadarnhau gwybodaeth o'r New York Times.

Ond nid yw Donald Trump wedi cau'r drws ar ailnegodi. "Rwy'n credu mai'r hyn sy'n mynd i ddigwydd yw ein bod ni'n mynd i dynnu'n ôl ac maen nhw'n mynd i ddod yn ôl a gofyn am drafod bargen," meddai. "Rydyn ni wedi cael cysylltiadau da iawn yn ddiweddar gyda Rwsia."

Bydd y tynnu’n ôl yn swyddogol mewn chwe mis yn unol â darpariaethau’r cytundeb, meddai swyddogion gweinyddiaeth America.

Mae tri deg pump o daleithiau yn bartïon i'r cytundeb Awyr Agored a lofnodwyd ym 1992 ac a ddaeth i rym yn 2002 â ffrwyth prosiect a gynigiwyd bron i hanner canrif ynghynt gan Arlywydd yr UD Dwight Eisenhower gyda'r syniad o feithrin ymddiriedaeth rhwng gwledydd trwy awdurdodi hediadau arsylwi ar y cyd heb arfau.

Eisoes sawl tynnu'n ôl

Dywed llefarydd ar ran y Pentagon, Jonathan Hoffman, fod Rwsia “yn torri ei rhwymedigaethau o dan y Cytundeb Awyr Agored yn barhaus ac yn amlwg ac yn ei gymhwyso mewn modd sy’n bygwth yr Unol Daleithiau, yn ogystal â’n cynghreiriaid a’n partneriaid "

Mewn datganiad, dywedodd cynghorydd diogelwch cenedlaethol y Tŷ Gwyn, Robert O'Brien, na fydd yr Unol Daleithiau “yn parhau i fod yn llofnodwyr i gytuniadau rhyngwladol sy’n cael eu torri gan bleidiau eraill ac nad ydyn nhw bellach yn y diddordeb America ".

Cyfeiriodd at y ddau gytundeb y mae’r Unol Daleithiau wedi tynnu’n ôl ohonynt yn ddiweddar: cytundeb rhaglen niwclear Iran a chytundeb INF ar daflegrau tir amrediad canolig.

"Gwarantu diogelwch y byd"

"Rydyn ni'n barod i drafod gyda Rwsia a China ar fframwaith rheoli arfau newydd sy'n mynd y tu hwnt i strwythurau'r gorffennol sy'n dyddio o'r Rhyfel Oer ac sy'n ei gwneud hi'n bosibl gwarantu diogelwch y byd," meddai Robert O'Brien. .

Ar ôl y cyhoeddiad, fe ymatebodd Moscow trwy wadu’r “ergyd” i ddiogelwch Ewropeaidd.

“Mae tynnu’r Unol Daleithiau yn ôl o’r cytundeb hwn yn golygu nid yn unig ergyd i sylfaen diogelwch Ewropeaidd ond hefyd i offerynnau diogelwch milwrol presennol ac i fuddiannau diogelwch hanfodol cynghreiriaid yr Unol Daleithiau eu hunain,” meddai’r is. - Gweinidog Materion Tramor Rwsia, Alexandre Grouchko, a ddyfynnwyd gan asiantaethau Rwsia.

Roedd sawl cynghreiriad o’r Unol Daleithiau o fewn NATO ac eraill fel yr Wcráin yn dal i annog Washington i beidio â thynnu’n ôl o’r cytundeb. Gwysiwyd llysgenhadon aelod-wledydd NATO ddydd Gwener ar gyfer cyfarfod brys.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https: //www.france24.com/fr/20200521-les-%C3%A9tats-unis-annoncent-leur-retrait-du-trait%C3%A9-de-s%C3 % A9curit% C3% A9-awyr agored

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.