Mae Seiclon Amphan yn lladd dwsinau yn Bangladesh ac India

0 6

Mae Seiclon Amphan yn lladd dwsinau yn Bangladesh ac India

Yng nghwmni glawogydd cenllif a hyrddiau hyd at 185 km yr awr, fe darodd y seiclon pwerus Amphan ddydd Mercher yn nwyrain India a Bangladesh. Mae'r asesiadau dynol cyntaf, yn dameidiog, yn adrodd o leiaf 84 o farwolaethau.

Mae cannoedd o bentrefi arfordirol dan ddŵr, cnydau coll, coed wedi'u dadwreiddio a seilwaith na ellir ei ddefnyddio: gadawodd hynt Seiclon Amphan olygfeydd dydd Iau o "ddinistr digynsail" yn India a Bangladesh.

Toll dynol y seiclon hwn, hyd yn hyn y mwyaf pwerus o'r XXIe ganrif ym Mae Bengal, yn dal i fod yn ansicr iawn oherwydd maint y trychinebau a'r toriadau telathrebu. Ar hyn o bryd mae adroddiadau swyddogol cyntaf y ddwy wlad yn adrodd bod o leiaf 84 wedi marw, ond o bosib dim ond darniog iawn yw'r ffigur hwn.

Ar gyfer rhanbarth Gorllewin Bengal yn India, “bu farw 72 o bobl, gan gynnwys 15 yn Calcutta. Nid wyf erioed wedi gweld trychineb o'r maint hwn, "meddai'r Prif Weinidog Gwladol Mamata Barnerjee wrth gohebwyr. Ochr Bangladesh, mae o leiaf 10 wedi marw.

FR NW GRAB ALBAN DU 6H

Yn ymddangos y penwythnos hwn oddi ar India, fe wnaeth Amphan (ynganu "um-pun") lanio yn hwyr brynhawn Mercher i'r de o ddinas fawr Calcutta, ynghyd â gwyntoedd tua 165 km yr awr a glaw trwm. Roedd mwy na 3 miliwn o bobl wedi cael eu gwagio a'u cysgodi wrth ddynesu.

Yn Bangladesh, ymchwydd storm hyd at 3 metr

“Ni laddodd y seiclon bobl yma. Ond mae wedi dinistrio ein bywoliaeth, "meddai swyddog yn nhref Bangladeshaidd Buri Goalini wrth AFP, lle gadawodd Amphan" lwybr o ddinistr anhygoel. "

Achosodd y seiclon ymchwydd storm (ton llanw) hyd at dri metr o uchder, a suddodd dros ran o'r morlin ac a achosodd i domenni o ddŵr halen ymchwyddo trwy'r pentrefi.

“Fe achosodd ddinistr enfawr. Mae miloedd o goed wedi'u dadwreiddio. Mae’r clawddau [sy’n amddiffyn pentrefi isel a ffermydd berdys] wedi methu mewn sawl man, gan orlifo llawer o bentrefi, ”meddai Anwar Hossain Howlader, uwch swyddog yn nhalaith Bangladeshaidd Khulna.

Noson o derfysgaeth yn Calcutta

Ar ochr arall y ffin, yn India, mae'r sefyllfa'n union yr un fath ac mae'r difrod hefyd o faint mawr.

“Fe wnaeth Seiclon Amphan ddinistrio arfordir Gorllewin Bengal. Mae miloedd o gartrefi wedi cael eu rhwygo i lawr, coed wedi eu dadwreiddio, ffyrdd o dan y dŵr a chnydau wedi’u dinistrio, "meddai Mamata Banerjee, y Gweinidog Gwladol, wrth gohebwyr.

Ar ôl noson o derfysgaeth, fe ddeffrodd y 15 miliwn o drigolion Calcutta i olygfa dinas gyda strydoedd dan ddŵr, ceir wedi'u llenwi â dŵr weithiau i'r ffenestri a'r lonydd traffig wedi'u blocio gan coed a pholion trydan wedi cwympo i'r llawr.

Gwanhaodd Seiclon Amphan yn y bore i’r pwynt o ddod yn iselder trofannol syml, meddai gwasanaethau meteorolegol Indiaidd.

Roedd Amphan wedi cyrraedd categori 4 allan o 5 ar raddfa Saffir-Simpson ddydd Llun, gyda gwyntoedd o 200 km / h i 240 km / h. Dyma'r seiclon mwyaf pwerus i gael ei eni ym Mae Bengal er 1999, pan laddodd seiclon 10 o bobl yn Odisha.

Mae gwledydd y rhanbarth wedi dysgu gwersi seiclonau dinistriol y degawdau blaenorol: maent wedi adeiladu miloedd o lochesi ar gyfer y boblogaeth ac wedi gweithredu polisïau gwacáu cyflym.

Ychydig o barch at fesurau amddiffynnol

Fodd bynnag, mae'r pandemig coronafirws wedi gwneud eu gwaith yn llawer anoddach eleni. Er mwyn atal y firws rhag lledaenu, roedd yr awdurdodau wedi galw ar y rhai a ddadleolwyd i barchu pellter corfforol mewn llochesi ac i wisgo masgiau.

Yn ymarferol, ychydig iawn o barch sydd i'r mesurau rhagofalus hyn, nododd newyddiadurwyr AFP. “Mae’r ystafell yn orlawn ac mae cynnal pellter corfforol yn amhosibl yma. Mae popeth yn nwylo Duw nawr, ”meddai’r ddynes 25 oed a oedd wedi lloches gyda’i mab 5 mis oed mewn ysgol yn nhref Bangladeshaidd Dacope.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.france24.com/fr/20200521-inde-et-bangladesh-des-sc%C3%A8nes-de-d%C3%A9vastation-inou%C3%AFe- apr% C3% A8s-le-passage-du-cyclone-amphan

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.