4 peth i'w gwneud yn eich cartref yn ystod y cyfnod esgor

0 1

Ydych chi'n chwilio am ffyrdd i gadw'ch hun yn brysur yn ystod cyfnod esgor? Wedi blino gwylio'r teledu, chwarae chwaraeon a phobi'ch bara eich hun? Gofalwch am eich cartref! Yn sicr mae gennych fil ac un peth i'w wneud gartref. Ac os nad ydych chi'n gwybod ble i ddechrau, dyma rai syniadau am bethau i'w gwneud yn eich cartref:

1. Glanhewch ben eich dodrefn

Gweithgaredd defnyddiol cyntaf yw glanhau'r tŷ. Ond nid dim ond unrhyw lanhau. Yn ystod y cyfnod esgor, canolbwyntiwch ar lanhau dwfn, yn enwedig mewn lleoedd nad ydych chi wedi arfer â golchi. Rydyn ni'n meddwl yn benodol am ben y dodrefn. Mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o bobl yn glanhau ardaloedd gweladwy a hygyrch ar y cyfan. O ganlyniad, mae'r elfennau sy'n cael eu gosod yn uchel yn aml yn cael eu hesgeuluso. Ac mae'r llwch yn cronni dros y misoedd.

Felly cymerwch eich dewrder â'ch dwy law, dringwch ar gadair neu hyd yn oed stepladder, a glanhewch ben eich dodrefn. Mewn rhai ystafelloedd, bydd llwch syml yn ddigonol. Ond mewn lleoedd mwy llaith (fel yr ystafell ymolchi a'r gegin), mae'n siŵr y bydd yn rhaid i chi ddefnyddio cynnyrch glanhau i gael gwared ar y llwch sownd.

Yn yr un modd, ystyriwch olchi'ch gosodiadau ysgafn - yn enwedig eich goleuadau nenfwd a'ch goleuadau wal. Pwy a ŵyr, efallai y cewch chi oleuadau gwell nesaf!

2. Golchwch eich ffenestri

Yna parhewch ar eich momentwm trwy olchi'ch ffenestri. Eich holl ffenestri, gan gynnwys drysau patio a ffenestri to. Mae'r gorchwyl hwn yn eithaf chwaraeon a diflas, mae'n bane llawer o bobl. Ond ar ôl gorffen, pa foddhad i'w weld yn glir trwy'r ffenestri!

Yn ystod y cyfnod esgor, mae gennych yr holl amser sy'n angenrheidiol i lanhau'ch ffenestri yn drylwyr ... yn rheolau'r gelf. Ac nid oes angen glanhawr ffenestri arnoch chi hyd yn oed ar gyfer hynny. Bydd dŵr a sebon du neu sebon Marseille yn fwy na digon. Defnyddiwch sbwng meddal a gorffen gyda lliain microfiber llaith i gael gwared ar yr olion olaf.

Wrth gwrs, golchwch y jambs ffenestri hefyd gyda'r cynnyrch sy'n addas ar gyfer y deunydd. Ar fframiau pren, manteisiwch ar y cyfle hefyd i roi triniaeth amddiffynnol.

3. Gosod rhwydi mosgito

Gadewch i ni aros ar y ffenestri gyda'r gweithgaredd defnyddiol iawn hwn: gosod rhwydi mosgito. Yn wir, mae'r haf yma cyn bo hir ... ac felly hefyd y mosgitos. Cyn iddynt ddychwelyd, gallwch baratoi'ch cartref trwy osod rhwyd ​​mosgito wedi'i gwneud yn arbennig ar bob ffenestr. Mae'n arbennig o bosibl eu haddasu y wefan hon er enghraifft.

Diolch i'r amddiffyniad hwn, byddwch yn gallu awyru'ch ystafelloedd a hyd yn oed gysgu gyda'r ffenestr ar agor, heb i unrhyw fosgitos (neu bryfed arall ar wahân) allu mynd i mewn. Dim synau mwy annioddefol wrth geisio cysgu a brathu pan fyddwch chi'n deffro! Bydd y rhwydi mosgito hyd yn oed yn cyfyngu ar oresgyniad llwch, a fydd yn lleihau eich anghenion glanhau.

4. Tynnu'ch ystafell ymolchi

Rydych yn sicr yn golchi'ch ystafell ymolchi yn rheolaidd. Ond a ydych chi'n ei wneud yn fanwl? Efallai ddim. Mae'n bryd ei drwsio! Ar ôl llwch a golchi ffenestri eich ystafell ymolchi, ewch ati i'w glanhau.

Er mwyn descale eich gosodiadau yn effeithiol, mae gennym yr arf delfrydol: finegr gwyn. Yn economaidd, yn sgraffiniol ac yn ecolegol, bydd yn goresgyn y croniadau mwyaf ystyfnig. Yn ymarferol, cymysgwch 25 cl o finegr ac 8 g o hylif golchi llestri. Cynheswch y microdon a'i arllwys i mewn i botel chwistrellu. Chwistrellwch ar olion tartar a'i adael i actio am oddeutu ugain munud. Yn olaf, rinsiwch â dŵr clir (wedi'i hidlo os yn bosibl). Os oes angen, ailadroddwch y llawdriniaeth. Dyna i gyd!

eich morloi ystafell ymolchi yn ddu? Paratowch past gyda 6 g o soda pobi a 10 cl o finegr gwyn neu lemwn. Gwnewch gais i'r cymalau a gadael ymlaen dros nos. Drannoeth, prysgwydd gyda brws dannedd cyn rinsio â dŵr wedi'i hidlo.

Casgliad

Amhosib diflasu yn ystod y cyfnod esgor: mae cynnal a chadw eich cartref yn aros amdanoch chi!

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.