04 SEFYLLFA SYDD AR GAEL MEWN CYFANSWM CAMEROON

0 3

04 SEFYLLFA SYDD AR GAEL MEWN CYFANSWM CAMEROON

Rheolwr Sector Rhwydwaith # 4

Fasnach

DOUALA-BD DE LA LIBERTE (CMR)

Cameroon

Disgrifiad Swydd

Fel Rheolwr Sector Rhwydwaith (rheoli portffolio o orsafoedd gwasanaeth), bydd galw arnoch i:

 • dirywio, animeiddio, rheoli a datblygu polisïau rhwydwaith (gwasanaeth Top & Eco, HSEQ, diogelwch, ac ati).
 • cyfrannu at bolisi datblygu eich sector yn ogystal ag at ei ddatblygiad masnachol;
 • atal risgiau ariannol, stopio gorsafoedd;
 • astudio, cynnig a thrafod yr elfennau economaidd (optimeiddio cyfrifon gweithredu, cyfraniadau a chynlluniau gweithredu) sy'n llywodraethu contractau'r rheolwyr pan gânt eu sefydlu, eu hadnewyddu neu eu hail-drafod;
 • sicrhau monitro cystadleuol a sectoraidd (cyfleoedd, bygythiadau, cystadleuaeth);

Cyd-destun a'r Amgylchedd

Rydych chi'n adrodd i'r Rheolwr Ardal yn eich maes aseiniad ac rydych chi ar ben portffolio o Cyfanswm gorsafoedd.

Rydych chi'n gyfrifol am ganolfan elw, a reolir gyda chefnogaeth unedau swyddogaethol a gweithredol (gweinyddiaeth gwerthu, cynnal a chadw, gwasanaethau bwyd siop, marchnata, cyfrifyddu, trafnidiaeth, HSEQ, SFS, gwaith,).

Gofynnwyd am y proffil

 • Lefel Bac + 4/5 mewn Masnach, Cyllid a Chyfrifyddu a / neu gyfwerth;
 • Dyn / dynes yn y maes;
 • Ymreolaeth, trylwyredd, uniondeb, ymdeimlad o werthiannau a gwasanaeth cwsmeriaid, yn ymatebol ac ar gael;
 • Sgiliau trefnu da, sgiliau dadansoddi a chyfathrebu; sgiliau trafod, tueddfryd; rheolaethol, ymdeimlad o gyfrifoldeb a phryder am berfformiad economaidd;
 • Meistrolaeth ar Excel, technegau ariannol a chyfrifyddu;
 • Gallu profedig i yrru;
 • Byddai hyfedredd mewn gyrru amddiffynnol yn ased.

Cyfeirnod

28890BR

proffesiwn

gwerthiannau

Rhanbarth, adran, ardal

Cameroon

Lleoliad (Manylion / Allweddeiriau)

Cameroon

Math o gyflogaeth

CDD

Hyd y contract

2

Lefel y profiad sy'n ofynnol

3 mlynedd

busnes

Marchnata a Gwasanaethau

Amdanom ni / Proffil y cwmni

Ymunwch â'r Grŵp Cyfanswm a thîm Cyfanswm Rhwydwaith Camerŵn,

Rhowch y gorau ohonoch chi'ch hun i ynni trwy ein llu gwerthu!

Mae CYFANSWM yn fwy na 500 o wahanol grefftau mewn 130 o wledydd.
Cwmni cyfrifol gyda safonau diogelwch a moesegol cryf, rhagolygon datblygu gyrfa amrywiol, diwylliant o arloesi a chenhadaeth a rennir gan 100.000 o weithwyr y grŵp: gwneud ynni'n well ddydd ar ôl dydd.

Mwy o wybodaeth am is-gwmni Cyfanswm Camerŵn ar www.total.cm

Tasg wedi dod i ben

20-Jun-2020

Ar-lein: https://www.careers.total.com/fr/postulez-chez-total

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.