Yn wyneb cyhuddiad treisio ei dad mae Cardi B yn torri'r distawrwydd ac yn golchi ei anrhydedd

0 1

Yn wyneb cyhuddiad treisio ei dad mae Cardi B yn torri'r distawrwydd ac yn golchi ei anrhydedd

Wedi'i ddilyn yn hir gan sibrydion drwg am ei dad, cymerodd yr arlunydd y blaen i dawelu unwaith ac am byth ar gyfer pob iaith ddrwg, ac ar yr un pryd adfer enw da ei dad.

Am flynyddoedd, mae si ofnadwy wedi difetha delwedd Cardi B a delwedd ei thad. Mae'r olaf yn honni bod pater y canwr wedi cael ei arestio o'r blaen am stori o dreisio plentyn dan oed.

Mae'r honiadau hyn yn fwy difrifol o lawer gan y gallwn nawr arsylwi ar fwy na chant o drydariadau ar yr olaf fel pedoffeil. Ac eto ni fyddai’n ddim byd fel yr awgrymwyd gan Cardi B.

Mewn allanfa greulon ar rwydweithiau’r aderyn glas, cadarnhaodd y gantores yn amlwg nad oedd y sibrydion ynghylch ei thad ond yn ffug. Esboniodd Go wrth gefnogwyr na allai ei dad fod wedi cyflawni gweithred o’r fath mewn perygl o gael ei ddiarddel o’r Unol Daleithiau yn ddi-oed o fod yn fewnfudwr Dominicaidd.

Ychwanegodd fod y gwahanol adroddiadau a oedd o'r peth mewn gwirionedd yn ddim ond celwyddau a luniwyd gan "atgas " a fydd yn talu am ymosod arni hi a'i theulu. Pobl Wanda yn poeri Cardi B. Meddai:

«A gyda llaw roedd fy nhad yn arfer helpu artistiaid o'r Weriniaeth Ddominicaidd. Un o'i ffrindiau gorau yw'r artist mwyaf yno. FEFA. Gallwch chi ddarganfod na wnaeth fy nhad erioed yn y m ** hwn o! Ewch amdani ".

"Os ydych chi'n fewnfudwr i'r wlad benodol hon o wlad y trydydd byd, gallwch gyflawni trosedd fach iawn, gwerthu degwm o ganabis a chael eich arestio a'ch alltudio"

"Y gwir yw ichi greu'r holl erthyglau ffug hyn heb unrhyw synnwyr ... os cafodd ei ryddhau ym 1993 sut y cefais fy ngeni ym 1992? Ble mae'r ystrydeb arestio? Rydych chi'n gweld y dylech chi fod yn gorwedd yn well na hynny. ”

Mae cyhuddiadau ffug yn gyffredin ym myd y sêr. Ond mae'n eithaf prin gweld y fath ddifrifoldeb. Y naill ffordd neu'r llall, bydd cefnogwyr wedi cael diwedd y stori.

amddiffynwr un diwrnod, amddiffynwr bob amser. Yn yr un modd â’i foi Offset a’i ddihangfeydd lluosog, mae Cardi B bob amser yno o ran amddiffyn ei deulu. Cyfle bod y gwrthwyneb hefyd yn wir.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https: //afriqueshowbiz.com/cardi-b-brise-le-silence-et-lave-lhonneur-de-son-pere-face-a-laccusation-de-viol/

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.