RECRIWTIO AM FECANEGAU

0 1

RECRIWTIO AM FECANEGAU

SARL GWASANAETHAU SEALAND ar hyn o bryd yn chwilio am ei bencadlys yn Douala, a (01)

MECHANIC

Cenhadaeth y mecanig yw:

- Monitro cynnal a chadw fflyd cerbydau'r rhanbarth;

- Rheoli darnau sbâr;

- Perfformio monitro gweinyddol;

GWEITHGAREDDAU

Monitro cynnal a chadw fflyd;

- Dadansoddi a chynllunio'r anghenion gweithredol mewn cynnal a chadw ataliol a iachaol (adolygu);

- Cynllunio a rheoli cynnal a chadw, atgyweirio, rheoli neu dderbyn cerbydau;

- Monitro a rheoli gweithgaredd darparwyr gwasanaeth allanol;

- Archwilio'r cerbydau;

Rheoli rhannau sbâr;

- Nodi anghenion cyflenwi, offer, cyflenwadau a sefydlu archebion;

- Diffinio'r gwaith sydd i'w wneud gan ddarparwyr gwasanaeth allanol ar ein cerbydau;

- Derbyn y gwaith a wneir gan ddarparwyr gwasanaeth allanol ar ein cerbydau;

- Sicrhau hylendid a glanweithdra yn y parc;

- Cynnal dangosfyrddau cynnal a chadw cerbydau.

Dilyn gweinyddol;

- Monitro adnewyddiad ffeiliau gweinyddol ar gyfer cerbydau ac awdurdodiadau eraill;

- Rheoli ymyriadau, ymchwiliadau a dadansoddiad o ddigwyddiadau;

- Archifwch gopïau o ffeiliau cerbydau a dogfennau cynnal a chadw cerbydau (taflen datganiad dadansoddiad, ffurflen archebu, ac ati)

- Datgan hawliadau a mynd ar drywydd yswirwyr.

PROFFIL

  • Deiliad BAC mewn mecaneg;
  • Meddu ar o leiaf 5 mlynedd o brofiad mewn swydd debyg;
  • Meddu ar wybodaeth dda mewn cynnal a chadw ataliol a iachaol;
  • Gallu gwneud diagnosis da;
  • Gwybod sut i ddefnyddio meddalwedd Rheoli Cynnal a Chadw gyda Chymorth Cyfrifiadur - CMMS

Ffeil Cais: CV, llythyr clawr

Dyddiad cau: Dydd Mawrth, 26 Mai, 2020

Anfonwch eich cais at: recrutement@africafooddistribution.com

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.