Disgrifiad:

PEIDIWCH Â TALU DIM FFIOEDD CAIS AM GYNNIG SWYDD

mae cwmni ETOUBE ar ôl dyhuddiad y covi-19, yn penderfynu gorchuddio ei archfarchnadoedd yna, yn edrych am 04 o ferched yn rheoli ei archfarchnadoedd bydd yr un hon ar gyfer cenhadaeth: bydd un yn gofalu amdani, y gwerthiant yn y blwch arall y ddesg arian parod ac un yn y dderbynfa
amod recriwtio:
siarad Ffrangeg neu Saesneg da
onest, hardd, gwenu, caredig
gweithiwr
cyfansoddiad y ffeil
CNI. CAIS SWYDD . CV. CYNLLUN LLEOLIAD

gwerthwr