Cyfle i Brynwyr M / F.

0 1

Cyfle i Brynwyr M / F.

Sefydliad Anllywodraethol Rhyngwladol, anllywodraethol, anenwadol a dielw (NGO) yw Action Contre la Faim. Ei genhadaeth yw achub bywydau trwy atal, canfod a thrin diffyg maeth, yn enwedig yn ystod ac ar ôl argyfyngau a gwrthdaro. Mae hi'n canolbwyntio ei hymyrraeth ar ddull integredig, gan gyfuno'r sectorau Maeth, iechyd ac arferion gofal; Diogelwch bwyd a bywoliaethau; Dŵr, glanweithdra a hylendid; Eiriolaeth ac ymwybyddiaeth. Yn 2013, ymyrrodd Action Contre la Faim- International mewn mwy na 45 o wledydd, gan helpu tua 7,3 miliwn o bobl.

Ar gyfer ein gweithrediadau yn Camerŵn, rydym yn chwilio am:

01 PRYNWR M / F.

Sylfaen cartref: Batouri

Nifer y swyddi: 01

Hyd y contract: Yn amodol ar gyllid

Dyddiad cychwyn: Mehefin 2020

Dan oruchwyliaeth gan: Logisteg Sylfaen

Lleoliad: Batouri

Cyflog gros y categori: Yn ôl y raddfa gyflog sydd mewn grym Action Contre la Faim

AMCAN Y SEFYLLFA : Sicrhewch bob pryniant o sylfaen gydlynu ACF, Batouri, Maroua.

YN RHANBARTHOL, BYDDWCH CHI'N CYFRIFOLDEBAU CANLYNOL :

 • Rheoli Archeb / Prynu;
 • Rheoli data cyflenwyr;
 • Trac taliadau cyflenwr.

DIPLOMAS/ LEFEL ADDYSG / PROFIAD :

 • Lefel Baglor +2 mewn logisteg, neu fasnach ryngwladol neu mewn gweithredu masnachol neu mewn cyfrifeg neu TG;
 • Mae o leiaf blwyddyn o brofiad proffesiynol yn ased.

SGILIAU SY'N ANGEN:

Gwybodaeth:

 • Gwybodaeth am hanfodion prynu
 • Gwybodaeth am hanfodion rheoli stoc
 • Rhuglder mewn Ffrangeg (darllen, ysgrifennu, siarad)
 • Gwybodaeth am offeryn TG a Phecyn Swyddfa (Word ac Excel)

Gwybod sut :

 • Sgiliau negodi
 • Gwaith tîm

Gwybod sut i fod:

 • Sgiliau rhyngbersonol ac ysbryd tîm
 • trylwyredd
 • Cryfder y cynnig
 • Y gallu i wneud penderfyniadau
 • Argaeledd (symudedd a hyblygrwydd)
 • Naws y sefydliad
 • Ymreolaeth
 • tryloywder

GWEITHDREFN RECRIWTIO

Mae'r weithdrefn recriwtio Gweithredu yn Erbyn Newyn yn cynnwys camau allweddol 3:

 1. Rhag-ddewis ar sail y ffeil a gyflwynwyd (dim ond ymgeiswyr y mae eu sgiliau a'u profiad yn cyfateb i'r proffil a ddisgrifir yn y cynnig sy'n cael eu cadw ar gyfer y prawf ysgrifenedig)
 2. Prawf technegol ysgrifenedig
 3. Cyfweliad llafar

Ar gyfer pob cam, dim ond yr ymgeiswyr a ddewiswyd y cysylltir â nhw.

Rhaid cyflwyno ceisiadau (gan gynnwys CV, llythyr eglurhaol, ynghyd â thystlythyrau) YN UNIG Trwy e-bost recriwtio @ cm-actioncontrelafaim.org trwy nodi teitl y swydd a'r cyfeirnod BA-LOG-052020-001 testun yr e-bost.

Rhaid anfon ceisiadau cyn dydd Llun 25 Mai 2020 am 17 p.m.

Sylw: Rheolwr Adnoddau Dynol, Camerŵn Gweithredu yn Erbyn Newyn

Dim ond yr ymgeiswyr a ddewiswyd y bydd Action Contre la Faim yn cysylltu â nhw er mwyn cynnal profion a chyfweliadau.

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.