Mae teyrngedau yn bwrw glaw ar Twitter ers y newyddion cwbl annisgwyl gan marwolaeth Lynn Shelton syrthiodd. Fel arfer mor hapus a byrlymus â bywyd, bu farw'r cyfarwyddwr Americanaidd yn 54 oed o glefyd gwaed nad oedd yn ymwybodol ohono. Ei chydymaith am flwyddyn, yr actor Marc Moron, a gyhoeddodd ei marwolaeth, gan achosi ton sioc ym myd y 7fed Celf lle cafodd ei gwerthfawrogi, am ei thalent ac am ei rhinweddau dynol.

Mark Duplass, a oedd wedi ymddangos mewn sawl ffilm gan y gwneuthurwr ffilmiau, gan gynnwys Humpday, a ddyfarnwyd yng ngwyliau Sundance a Deauville yn 2009, yn cael eu canmol "Egni creadigol diderfyn a brwdfrydedd heintus" oddi wrth ei ffrind.

Mark Duplass

@MarkDuplass

Fe gollon ni ein ffrind annwyl Lynn Shelton. Gwnaethon ni gymaint o bethau gyda'n gilydd. Hoffwn pe baem wedi gwneud mwy. Roedd ei hegni creadigol diderfyn a'i hysbryd heintus heb ei ail. Fe wnaeth hi fi'n well. Fe wnaethon ni fwtsio pennau, gwneud i fyny, chwerthin, gwthio ein gilydd. Fel teulu. Am golled ddwfn.

Gweler y ddelwedd ar Twitter

Allison Janney, y CJ Cregg bythgofiadwy o'r gyfres I'r Tŷ Gwyn, yn cofio ei "Pleser mawr gweithio" dan gyfarwyddyd Lynn Shelton ar y ffilm Cyffyrddus yn gostus a'i ffordd eithriadol o gyfarwyddo'r actorion. “Roeddwn i wrth fy modd yn ei bresenoldeb. Roedd hi'n gynnes, yn ofalgar ac yn hynod dalentog ”, trydarodd yr actores a enillodd Oscar am ei rôl yn Fi, Tonya.

Allison Janney

@AllisonBJanney

Cefais y pleser mawr o weithio gyda Lynn Shelton ar Touchy Feely. Roedd hi'n gyfarwyddwr actorion yn hynod. Roeddwn i wrth fy modd yn ei phresenoldeb. Roedd hi'n gynnes ac yn raslon ac yn dalentog dros ben. Gorffwys Mewn Heddwch fy ffrind. 🙏

Gweler y ddelwedd ar Twitter

Ellen Page, a oedd hefyd yn dangos Touchy Feely, ymatebodd i'r farwolaeth hon hefyd "Yn ddinistriol", canmol "Person anhygoel", pwy oedd "Caredigrwydd llwyr".

Ellen Page

@EllenPage

Am golled ddinistriol. Am berson anhygoel, dim byd ond caredigrwydd llwyr. Rwy'n teimlo'n ddiolchgar iawn fy mod wedi gorfod gweithio gyda hi. Anfon cariad at deulu Lynn Shelton.

Gweler y ddelwedd ar Twitter

Rhannodd Chloe Moretz, un o arwresau Merched yn Unig, hi "Poen" ar Instagram. "Roedd ei chwerthin yn heintus iawn. Mae'r byd wedi colli enaid hardd heddiw, mae fy nghalon yn mynd at ei holl deulu yn yr amseroedd anodd hyn ", ysgrifennodd yr actores, gan ddweud wrthi ei hun "Felly anrhydedd i fod wedi bod yn lwcus" i adnabod Lynn Shelton a "I fod yn ei fyd hyd yn oed am eiliad".

Yr actores Hannah Simone, yr oedd Lynn Shelton wedi ei chyfarwyddo mewn sawl pennod o Merch Newydd, meddai na allai tîm y gyfres ddod o hyd i'r geiriau i fynegi eu galar. "Rydyn ni'n dorcalonnus", trydarodd, gan groesawu creadigrwydd y cyfarwyddwr.

Hannah Simone

@HannahSimone

Nid oes gan unrhyw un yn nheulu'r New Girl y geiriau ... Lynn Shelton oedd y dynol creadigol mwyaf rhyfeddol ac roeddem i gyd yn ddigon ffodus i fod o'i chwmpas lawer gwaith dros nifer o flynyddoedd. Os ydych chi'n caru ein sioe, rydych chi'n ei charu hi ... rydyn ni'n dorcalonnus.

Gweler y ddelwedd ar Twitter

Roedd Lynn Shelton hefyd wedi cyfarwyddo penodau o Tanau Bach ym mhobman, cyfresi bach a bostiwyd yn ddiweddar ar Hulu yn yr Unol Daleithiau, gyda chredydau Reese Witherspoon et Kerry Washington. "Wedi'i ddifetha", dywedodd y cyntaf "Sioc llwyr nad yw'r gwneuthurwr ffilm hwn sy'n llawn bywyd, yn dalentog ac mor fynegiadol gyda ni mwyach". "Roedd hi'n poeni'n fawr am y cast cyfan a'r tîm, gan sicrhau ein bod ni i gyd yn teimlo ein bod ni'n cael ein clywed, ein gweld a'n gwerthfawrogi", Ysgrifennodd Reese Witherspoon.

"Lynn Shelton. Fe ddaethoch chi i mewn i fy mywyd a newid fi ar unwaith er gwell ”, rhannu Kerry Washington. “Am ysbrydoliaeth! Eich gweledigaeth. Eich zest am oes. Eich meddwl ffyrnig annibynnol. Eich hiwmor a'ch cariad a'ch ymroddiad. Fel arlunydd. Mam. Cyfarwyddwr. Partner mewn trosedd. Golau. "

kerry washington

@kerrywashington

Lynn Shelton. Fe gerddoch chi i mewn i fy mywyd a newid fi ar unwaith er gwell. Am ysbrydoliaeth !!!! Eich gweledigaeth. Eich brwdfrydedd dros fywyd. Eich ysbryd ffyrnig annibynnol. Eich hiwmor a'ch cariad a'ch ymroddiad. Fel arlunydd. Mam. Cyfarwyddwr. Cyd-gynllwyniwr. Golau.

Gweler y ddelwedd ar Twitter

Judd Apatow, yr oedd Lynn Shelton wedi gweithio gyda hi ar y gyfres Cariad, wedi ymddiried cymaint yr oedd hi wedi ei ysbrydoli "Fel gwneuthurwr ffilmiau ac fel person". "Pan gyrhaeddais i weithio gyda hi o'r diwedd [ar Gariad], roedd hi mor wych ag yr oeddem ni'n gobeithio ac roedd pawb yn ei charu", tweetiodd.

Judd Apatow

@JuddApatow

Roedd Lynn Shelton yn gymaint o ysbrydoliaeth â gwneuthurwr ffilmiau ac fel person. O'r diwedd, fe wnes i weithio gyda hi pan gyfarwyddodd griw o benodau o @caru ac roedd hi mor wych ag yr oeddem ni'n gobeithio ac roedd pawb yn ei hedmygu. Mae hyn mor drist. Fy nghydymdeimlad â'i theulu a'i hanwyliaid. https://twitter.com/gemko/status/1261740088897073152 ...

ɱıƙɛ ɖ'ąŋɠɛƖơ

@gemko

Mewn ateb i @gemko

Roeddwn yn ystyried Shelton fel cyfarwyddwr mwyaf medrus comedi lled-fyrfyfyr yn y busnes, a dywedais hynny mewn sawl adolygiad. (Dyma fy nghyfran SISTER EICH SISTER.) Roedd ganddi glec amdani yr wyf yn amau ​​ei bod yn dyst i'w haelioni a'i chwilfrydedd. Mae hyn yn brifo mewn gwirionedd.

Gweler y ddelwedd ar Twitter

Colin Trevorrow, a gyfarwyddodd Lynn Shelton yn 2012 yn Diogelwch Heb Warant, meddai "Wedi colli ffrind eithriadol a mentor" a'i hysbrydolodd a'i gefnogi bob dydd yn ei ddyddiau cynnar. Mae cyfarwyddwr Byd Jwrasig pwysleisiodd pa mor annwyl oedd y coll ym myd sinema annibynnol, yn enwedig yn Seattle ac yn gresynu at farwolaeth "Trasig".

Colin Trevorrow

@colintrevorrow

Wedi colli ffrind a mentor gwych heno. Roedd Lynn Shelton yn ysbrydoliaeth ac yn gefnogaeth ddyddiol pan oeddem yn gwneud ein ffilm gyntaf. Mae hi'n cael ei charu y tu hwnt i eiriau yn Seattle a ledled y gymuned ffilm indie. Roedd ei gêm carioci yn chwedlonol. Colled annychmygol, sydyn, drasig.

Gweler y ddelwedd ar Twitter